> Ako pridať nový článok
Ako pridať nový článok

Nový článok môžeš pridať kliknutím v menu EDITOR “Pridať článok”

Nový článok musí mať:

Názov – krátky výstižný, max. do 4 slov, výber slov zvoľ taký, ako by ho vyhľadával na Googli bežný čitateľ

Obsah- text článku mňže byť neobmedzenej dĺžky ale zas aby neodradil čitateľa. V textoch používaj  čo najviac slov, ktoré sú podstatné pre tému, aby Google pri vyhľadávaní zaradil túto stránku ako prvú. napr. reuma, reumatoidná artritída atď. Tieto slová potom použi v “kľúčových slovách”.  Text je vhodné zarovnať na celú šírku podobne ako vo worde. Text po cca 4-5 riadkoch oddeľ kliknutím na tlačítko  “čítať ďalej” text ti oddelí červenou čiarou. Na hlavnej stránke v nadradenej štruktúre menu zobrazí len úvodné riadky nad čiarou a pridá tlačítko “Čítaj ďalej”.

 

Kategória – kategórie sú vytvorené podľa štruktúry menu, vyber si kategóriu podľa toho, kam sa má článok umiestniť

Meta popis– popis článku- stručný popis článku, nemá byť totožný s nadpisom

Kľúčové slová– slová ktoré sa nachádzajú v článkoch, jednotlivé slová oddeľuj čiarkou

Nastavenia článku

Zarovnanie textu: text je vhodné zarovnať do bloku, t.z. od kraja po kraj

Veľkosť obrázku na začiatku článku: výška max. 140 pix, dĺžka max 200 pix, Horizontal space- 5,zarovnanie do ľava

Text je pekne priradený k obrázku

 

 

 

 

 

Veľkosť obrázku v texte: výška max. 500 pix, dĺžka max 600 pix, zarovnanie na stred

Oddelenie úvodných riadkov: Celé menu a kategórie článkov je nastavené na zobrazovanie článkov v kategórii. T.z. že v nadradenom menu sa zobrazujú články z nižšej časti. Aby zobrazená stránka nebola príliš dlhá, zobrazuje sa len úvodná časť článku. Toto je možné v článku nastaviť tlačítkom “čítať ďalej” na prvými 4-5 riadkami. Do textu sa vloží červená prerušovaná čiara.

Voliteľné nastavenia:

Zvýraznené -ak chceš zobraziť článok aj na úvodnej stránke vyber “Áno”

Začiatok uverejnenia – bežne toto netreba meniť, len ak chceš zobraziť článok až neskôr

Koniec uverejnenia – bežne toto netreba meniť, len ak chceš aby sa článok zobrazoval len do nejakého dátumu

 

Článok potom len uložíš kliknutím na Uložiť (hore nad editorom)

V ŽIADNOM PRÍPADE NEUKLADAJ KLIKNUTÍM NA DISKETU V EDITORE

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.