> AOPP podporila dve časti Univerzity Reumy
AOPP podporila dve časti Univerzity Reumy

Asociácia na ochranu práv pacientov podporila v roku 2021 dve časti živého vysielania Univerzity Reumy. Finančný príspevok bol LPRe SR poskytnutý na základe žiadosti z Fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii AOPP.

Univerzita Reumy je vzdelávací projekt Ligy proti reumatizmu, ktorého vznik si vypýtala nepriaznivá situácia prameniaca z pandémie korona vírusu. Museli sme rýchlo zareagovať, aby sme dostali žiadané a podstatné informácie k naším členom a všeobecne k pacientom s RO, keďže sa nedali organizovať reálne stretnutia. Operatívne sme prešli do online priestoru so živým vysielaním. Zorganizovali sme #22 častí Univerzít Reumy v jednom roku s odborníkmi v reumatológii, psychológii, sociálnej práci, ale aj v zdravom životnom štýle.

Záznamy všetkých Univerzít Reumy sú uložené na webe mojareuma.sk  https://www.mojareuma.sk/category/aktivity/univerzita-reumy/ . Odborné webináre sú hlavne určené pre ľudí s reumatickými ochoreniami, aby sme podporovali informovanosť pacientov z overených zdrojov, ale celkovo ich zdravotnú a sociálnu gramotnosť. O to viac nás teší, keď si naše edukačné online vysielania pozrú aj pacienti s inými diagnózami alebo široká verejnosť.  O obľúbenosti tohto projektu svedčí vyše 10-tisíc sledovateľov za rok 2021.

23. novembra sme odvysielali #19. časť Univerzity Reumy s Ing. Petrou Balážovou pod názvom Koučing pre zdravie II. Kouč pre zdravie pomáha pacientom dosiahnuť udržateľné zmeny, ktoré vedú k zlepšeniu zdravia. Pomáha pretaviť odporúčania od lekára do akčného plánu pre pacienta, čím preklenie priepasť medzi tým, čo pacienti vedia, že musia urobiť, aby boli zdraví, a vnútornou motiváciou potrebnou na uskutočnenie a udržanie zmien.

3. decembra sme pripravili #21. časť  Univerzity Reumy, tiež ako online vysielanie vzdelávacieho webinára, kde sme sa venovali zákonom, ktoré ovplyvňujú nás pacientov MUDr. Mgr. Elenou Marušákovou, MBA, viceprezidentkou AOPP. V diskusii s pani doktorkou sme poslucháčom priblížili práva pacientov aj úskalia v slovenskom zdravotníctve, tak aby sa mohli lepšie zorientovať v legislatíve zdravotníckych zákonov. 

Záznamy webinárov je možné pozrieť tu:

UR #19: https://www.mojareuma.sk/univerzita-reumy-19/

UR #21: https://www.mojareuma.sk/univerzita-reumy-21/

Oba webináre moderovala Jana Dobšovičová Černáková. Jej prostredníctvom mali poslucháči možnosť položiť prednášajúcim otázky cez e-mail liga@mojareuma.sk alebo počas vysielania priamo cez komentáre na FB Moja reuma. Oba webináre mali skvelú sledovanosť.  

Krátkym dotazníkovým testom si poslucháči mohli overiť svoje vedomosti k pripravenej téme pred aj po absolvovaní webinára. Sami takto bezprostredne zistili, čo si z odprezentovaných tém zapamätali.

Link na text UR #19: https://forms.gle/99n4HSk7Dht4zMEx7

Link na test UR #21: https://forms.gle/nQp6gcoHJpWWZ9XY7

LPRe SR ďakuje AOPP za partnerstvo a podporu dvoch Univerzít Reumy 2021.

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku 
Po roku vám predstavujeme nominované mediálne príspevky KROK 2021.
Pozývame vás na ďalšie pokračovanie Univerzity Reumy #6/22, ktorá bude odvysielaná online