> 6. ročník Behu a chôdze reumatológov a reumatikov – Košice 2012
6. ročník Behu a chôdze reumatológov a reumatikov – Košice 2012

6. ročník Behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie sme v Košiciach zorganizovali v stredu 10. októbra 2012 o 14.30 hodine. Farebnými balónmi sme symbolicky vytýčili našu „maratónsku“ trať dlhú 420  metrov.

Odbehli sme ju tradične na školskom dvore sociálneho zariadenia LUX, n. o

 

 

Pedagogickí a výchovní pracovníci LUXu  prispeli organizačne a priestormi zdarma a partnerská organizácia Slovenská únia proti osteoporóze (SÚPO) Košice štedro finančne k úspešnému priebehu  nášho spoločného Behu. Patrí im za to naša vrelá vďaka.

Pri registračných stoloch sme zaregistrovali partiu chodcov a bežcov všetkých vekových kategórií. Napriek svojim hendikepom mali odhodlanie „zabojovať“ aj v tomto roku. V bielych tričkách s modrou tlačou a logom LPRe SR v počte 61 jasne svietili na zelenej tráve dvora.

Pre lepší prehľad sa vytvorilo 5 družstiev:

  1. chodiaci a samostatne pohybliví barličkári
  2. vozičkári a barličkári s asistentmi
  3. seniori
  4. deti z pridruženej MŠ a ZŠ pre mentálne postihnutie s pedagógmi
  5. družstvo tvorili členovia organizačného tímu z LPRe – MP Košice, SÚPO a LUXu  v počte 29.

Spolu nás bolo 90 účastníkov . Príjemne  všetkých organizátorov prekvapil zvýšený záujem o Beh napriek chrípke a prechladnutiam, ktoré  pripútali mnohých na lôžko.

Veľkou poctou bola pre nás účasť členky Predsedníctva LPRe SR a tajomníčky KLUBU KĹBIK Bc. Zuzany Puzderovej. Skvele moderovala vyhodnotenie Behu a prvým 3 víťazom z každého družstva odovzdala „pravé“ olympijské medaily a vecné ceny Všetci účastníci boli odmenení drobným  občerstvením a vitamínmi v sladučkých mandarinkách.

Ešte pred štartom medzi nás zavítala rozhlasová redaktorka z regionálneho vysielania Rádia REGINA pani Iveta Vaculová. Katarína Palková a Zuzana Puzderová s ňou hovorili o zmysle a poslaní takýchto akcií pre nás i verejnosť. Laikom sa dostávajú informácie  o reume a špecifických problémoch reumaticky chorých. Vysvetlili, prečo Beh organizujeme na pôde LUXu. Spájajú nás podobné pohybové problémy, ale i vzájomná dobrá a súdržná spolupráca. Školská mládež z LUXu nás poteší kultúrnym programom na predvianočných stretnutiach,  priestormi školskej telocvične, tak ako my sme vypomohli pri zabezpečení nových vozíčkov z NOZP v roku 2011.

 

Krásny a vydarený deň sme ukončili po 16.00 hodine obojstranným ĎAKUJEME a DOVIDENIA na Behu 2013.

 

Katarína Palková, predsedníčka

Daniela Fényesová, tajomníčka 

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.