Správa o vyhodnotení činnosti MP Ilava 2017 a plán 2018

Správa o vyhodnotení činnosti MP Ilava 2017 Plán činnosti MP Ilava 2018

Viac

Správa o vyhodnotení činnosti MP Ilava 2016 a plán 2017

Správa o vyhodnotení činnosti MP Ilava za rok 2016 Plán činnosti MP Ilava na rok 2017

Viac

Správa o vyhodnotení MP Ilava 2015 a plán 2016

Správa o vyhodnotení činnosti MP Ilava za rok 2015 Plán činnosti MP Ilava na rok 2016

Viac

Správa o vyhodnotení MP Ilava 2014 a plán 2015

Správa o vyhodnotení činnosti MP Ilava za rok 2014 Plán činnosti MP Ilava na rok 2015

Viac

Správa o činnosti za rok 2013

  Liga proti reumatizmu- Miestna pobočka ILAVA   Správa o činnosti za rok 2013    Výročnú členskú schôdzu …

Viac

VČS v LPRe – MP ILAVA

VČS v LPRe – MP ILAVA V LPRe – MP Ilava sa výročná členská schôdza uskutočnila 12. apríla 2013. Pre …

Viac

Vyhodnotenie 2012 LPRe- MP Ilava

Vyhodnotenie činnosti LPRe- MP Ilava v roku 2012

Viac