Správa o vyhodnotení činnosti MP Senica 2017 a plán 2018

Správa o vyhodnotení činnosti MP Senica 2017 Plán činnosti MP Senica 2018

Viac

Plán činnosti LPRe – Miestnej pobočky Senica na rok 2017

Pokračovať v propagácii pobočky a získavaní nových členov. Administratívne doriešiť založenie pobočky. Uskutočniť 3 zasadnutia Výboru pobočky LPRe – MP …

Viac

LPRe – MP Senica

V Senici sa dlhoročná snaha stala skutočnosťou, lebo už máme aj tu Miestnu pobočku Ligy proti reumatizmu SR. 6. júna …

Viac

POZVÁNKA na ZČS LPRe – MP SENICA