> CS-PP PRE REUMATIKOV
CS-PP PRE REUMATIKOV

Projekt Centrum sociálno-psychologickej podpory ľudí trpiacich reumatickými chorobami bude poskytovať služby sociálneho pracovníka a psychológa. Perspektívne aj poradenstvo ergoterapeuta. Ak chcete poporiť poradňu pre reumatikov pošlime DMS v prospech Centra sociálno-psychologickej podpory. Veľmi jednoducho a rýchlo podporíte dobrú vec.
DMS medzera REUMA na číslo 877
…ľahšie to už nebude, NEVÁHAJTE!
cena jednej DMS 2 €
Ď A K U J E M E !!

Tu je propagačný  video klim na podporu CS-PP cez DMS

https://www.facebook.com/photo.php?v=501750099929121&set=vb.164109180359883&type=2&theater&notif_t=video_comment

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) sa pripravuje na otvorenie poradne – Centra sociálno-psychologickej podpory  ľudí s reumatickým ochorením, ktoré by slúžilo aj pre ich rodiny a opatrovateľov. Reuma – často dostáva ľudí s týmto ochorením do situácie, že strácajú možnosť uplatnenia porovnateľného so zdravými, stávajú sa imobilnými alebo potrebujú asistenciu druhej osoby.

Fyzické, spoločenské a ekonomické zmeny, ktoré ochorenie so sebou prináša, u často ešte mladých ľudí, môže pacienta dostať až do depresie.

Silvia L. napísala: Centrum sociálno-psychologickej podpory bude miestom, kam sa môže obrátiť človek, ktorý má pocit, že potrebuje radu, informáciu, pomoc, podporu, povzbudenie od odborníkov – psychológa, sociálneho pracovníka alebo ergo terapeuta. Bude slúžiť ľuďom s reumatickými ochoreniami, ktorí sa denne stretávajú s mnohými problémami, či už pracovnými, rodinnými, vzťahovými, alebo sú smutní, utrápení, či sa chcú len porozprávať, požiadať o radu. Ak sa tento projekt podarí zrealizovať, budeme na najlepšej ceste k tomu, že človek s reumatickým ochorením bude cítiť záujem a pomoc nielen z hľadiska medicínskeho, ale aj psychologického a sociálneho.

Väčšina reumatikov zo svojej skúsenosti vie, že život s reumatickým, alebo akýmkoľvek iným chronickým ochorením, je neustále sprevádzaný nielen zdravotnými ťažkosťami, ale aj pocitom frustrácie, menejcennosti alebo neužitočnosti. Obzvlášť ťažké je obdobie krátko po stanovení diagnózy. Človek zrazu vidí všetko v čiernych farbách, má strach z nejasnej budúcnosti, nevie ako ďalej, čo s prácou, na ktorú už jeho sily nestačia, čo s nedostatkom financií, kde a ako hľadať pomoc na úradoch a ako si o pomoc požiadať,…

V tých najťažších chvíľach potrebujú chorí ľudia istotu, že nie sú s problémom sami a potrebujú radu od odborníka – sociálneho pracovníka, ktorý urobí analýzu sociálnej situácie klienta, poskytne sociálno-právne poradenstvo prvého kontaktu, poskytne mu informácie o sociálnych službách, o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, alebo o možnosti požiadať o príspevky v hmotnej či sociálnej núdzi. Medzi najefektívnejšie metódy práce sociálneho pracovníka patrí sociálna terapia, tréning pacientov v komunikačných zručnostiach. K ďalším užitočným metódam sociálnej práce s klientom patrí práca s jednotlivcom, rodinou a komunitou. V zložitých situáciách pomôže aj rozhovor so psychológom, výuka relaxačných techník či rady ergo terapeuta.

Doteraz absenciu pomoci uvedených odborníkov so špecializáciou na sociálnu či psychologickú pomoc suplovalo občianske združenie LPRe SR rôznymi odbornými prednáškami a rekondičnými pobytmi. V tom bude Liga pokračovať aj naďalej v rámci svojej činnosti. No spoločenská objednávka a dopyt po službách odborníkov už budú zabezpečené na jednom mieste aj profesionálmi, ktorí budú poskytovať komplexnú odbornú pomoc.

Na realizáciu Centra sociálno-psychologickej podpory sú potrebné finančné prostriedky. Centrum nie je možné financovať z iných zdrojov – napr. cez zdravotnú poisťovňu alebo zdravotnícke zariadenia, preto sme sa podujali pomôcť centru svojpomocne cez verejnú zbierku.

 Aj na vás sa obraciame s dôverou a prosbou o pomoc. Môžete pomôcť finančne akoukoľvek drobnou sumou, a to vkladom priamo na číslo účtu 3167923951/0200 vo VÚB alebo cez mobil darovacou SMS-kou. Cena jednej SMS je 2€.
Veľmi vítaná je aj pomoc propagačná. Prosím, šírte túto informáciu o verejnej zbierka na Centrum sociálno-psychologickej podpory, ktorá veríme že môže výrazne pomôcť v každodennom živote všetkým reumatikom.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: mobil:0917 790 264 alebo e-mail: liga@mojareuma.sk

Joni napísala: “Sama zo svojej skúsenosti viem, že život s reumatickým, alebo akýmkoľvek iným chronickým ochorením je ťažký. Obzvlášť začiatky bývajú ťažké, keď človek zrazu vidí všetko v čiernych farbách, chytá ho depresia, strach, nevie ako ďalej, kam sa obrátiť o pomoc, ako si so svojím životom poradiť, čo s prácou, s financiami, s úradmi… Aj ja som mala a stále mám mnohé otázky. V tých najťažších chvíľach mi veľmi pomohli rozhovory s psychológom a čo sa týka sociálnych záležitostí, veľa mi poradili ľudia z LPRe SR. Vedenie LPRe SR má však na starosti mnoho ďalších dôležitých vecí, a preto si myslím, že vznik špecializovaného centra, kde by človek mohol so svojimi problémami osloviť sociálneho pracovníka či psychológa, je veľmi dôležitý.

Centrum sociálno-psychologickej podpory je výborná myšlienka, ale na jej realizáciu sú potrebné peniaze. Preto sa aj na vás, čitateľov tohto blogu, obraciam s prosbou o pomoc. Pomoc finančnú podľa vaši možností, no nie len to – veľmi vítaná a potrebná je aj pomoc propagačná, informačná. Prosím šírte túto informáciu o verejnej zbierke a prosbu o podporu kde len môžete.”
Ďakujeme dobrovoľným aktivistom, ktorí majú záujem propagovať prípravy na vybudovanie Centra sociálno-psychologickej podpory.

Všetci ktorí máte záujem o propagačné materiály ozvite sa nám. Pošleme.

– – –

báseň:
človek človeku? kladiem otázku
–  ďakujeme, že Vás máme na blízku.
…zatíname zuby,
keď nás reuma zo spánku budí,
…večer si líhame,
k zvládnutému dňu jej poctu skladáme,
…každý deň je pre nás iný,
nik na nej nemá podiel viny,
…budovať nás to stále núti,
nech máme čiastočne svet podľa chuti,
človek človeku? kladiem otázku
– naše centrum  visí na vlásku.
-vb-

PODPORME ľubovolnou čiastkou vybudovanie Centra sociálno-psychologickej podpory.

Ďakujeme darcom, ktorí už svoj príspevok poslali.
 

 

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.