> Členská schôdza a vzdelávacie popoludnie
Členská schôdza a vzdelávacie popoludnie

 

Členská schôdza a vzdelávacie popoludnie LPRe – Miestna pobočka Trnava

 

Dňa 14. marca 2013 o 16. hod. zorganizovala LPRe – Miestna pobočka Trnava Členskú schôdzu a vzdelávacie popoludnie.

 

Program:

1.Otvorenie, schválenie programu a privítanie hostí ako i  z TTSK 

2. Kontrola uznesenia z minulej členskej schôdze 

3. Správa o činnosti za rok 2012 

4. Správa o hospodárení za rok 2012

5. Správa RK 

6. Plán práce na rok 2013 

7. Prednáška firmy Natures, Beta glucan a zdravie 

8. Prednáška firmy Energy, MUDr. Gerová – Radosť z pohybu

 

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa členskej schôdze zúčastnilo 71 členov.

 

Členovia boli oboznámení o aktivitách ,ktoré začali od januára, a to každo týždenným plávaním na plavárni na Zátvori Trnava, taktiež každý útorok cvičíme v Gooss s.r.o. Trnava a naši členovia sa veľmi tešia na našu tanečnú  akciu, ktorá sa bude konať 12. apríla 2013.O akciu je veľmi veľký záujem. 60 členov sa teší na náš rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach a tiež na šikovné ruky, ktoré od januára taktiež  organizujeme každý mesiac a máme v pláne tiež ich zrealizovať v prírode. 

Poinformovali sme našich členov o zmene hodín v našej kancelárii, taktiež nám členovia nahlásili @ adresy, kde môžeme posielať oznamy. 

Obidve prednášky boli veľmi hodnotné a poučné pre našich členov. Jednoduchým výkladom sa členovia dozvedeli ako nahradiť tabletky prírodnými zdrojmi a ako je potrebný aktívny pobyt. 

 

Trnava, 14.3.2013                                                                                  Výbor LPRe MP Trnava

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.