> Čo bude ďalej?
Čo bude ďalej?

       Dňa 17. marca 2012 sa V Piešťanoch uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva Ligy proti reumatizmu na Slovensku, kde boli pozvaní aj zástupcovia miestnych pobočiek. Rozsiahly a zaujímavý program bol zameraný na zhodnotenie činnosti LPRe SR, MP a zároveň perspektívy, ako by sa práca v kluboch mala a mohla uberať v nastávajúcom období. Zaujímavá diskusia ukázala s akými problémami MP bojujú, ale aj koľko energie, ochoty, času a lásky výbory a jednotlivci, ktorým na činnosti záleží, venujú. Sú to ľudia, ktorí radi pomáhajú iným a táto práca sa stala ich koníčkom.+FOTO

     Nové mladé vedenie pokračuje v začatej práci, má krásne perspektívne plány ako ďalej, kde hľadať pomoc, ako túto potom posúvať do jednotlivých MP. Podstatné je aj zviditeľňovanie a zavádzanie úplne nových metód práce, hľadanie úzkej spolupráce smerom k vyšším štátnym orgánom. Bol sľubne rozbehnutý aj projekt s motivačným a vzdelávacím programom. Mladí, zanietení a obetaví ľudia trávia na jeho príprave veľmi veľa hodín. Tento projekt dáva predpoklad, že bude úspešný, z čoho budeme mať určite osoh všetci. Viac sa dozvieme po VZ 02.júna 2012.

 

      Doteraz o tejto veľmi záslužnej práci na úrovni okresov, samosprávnych krajoch veľa nevedia. Snáď iba preto, že niektoré pobočky žiadajú od nich pomoc. Zápasíme s financiami, žijeme z členských príspevkov. Peniažky nie sú a sponzori tiež. Otázku poukázania 2 % z daní už polroka dopredu majú „objednané“ tzv. dôležitejšie organizácie. Je pravda, že členskú základňu tvoria dôchodcovia, ktorí boli tiež mladí a tvorili hodnoty. Môže sa stať, že pri aktivitách „tých starších“ napríklad v akcii „Spanilá jazda“ sa okoloidúci mladý pán spýta : „Čo vypustili starobinec?“ Je to na zasmiatie, ale z tejto vtipnej poznámky si možno vysvetliť, že títo starší ľudia patria iba do starobinca. A samozrejme nie je to tak! Nám starším, ktorí aktívne pracujeme v MP a kluboch nič také nehrozí. Cvičíme sa, zaujímame sa o život okolo nás.

 

Ďakovné listy za doterajšiu prácu nás posúvajú vpred.

 

                                                                                 Jánošková Mária členka LPRe – MP Púchov

 

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky