> Community partnership day
Community partnership day

26. mája sa v rámci Community partnership day uskutočnil Deň spolupatričnosti Spoločnosti Novartis v prospech Ligy proti reumatizmu SR a nepriamo aj v prospech pacientov s reumatickými chorobami, lebo prišli a pomohli nám s upratovaním v Detskom kútiku a v kancelárii sídla Ligy proti reumatizmu SR. 

Veľmi si vážime pomoc dobrovoľníkov a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty. Je to pomoc, ktorá sa nenápadne ale isto stáva peknou tradíciou.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zvládnutiu úloh a zvlášť Spoločnosti Novartis s.r.o. za ústretovosť.

Tešíme sa na ďalšie spoločné projekty.

LPRe SR

foto z SPD Novartis v LPRe SR 2017

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.