> Ďakovné listy za činnosť do miestnych pobočiek a klubov
Ďakovné listy za činnosť do miestnych pobočiek a klubov

Zástupcovia miestnych pobočiek a klubov, poväčšine predsedovia, si z Piešťan odniesli ďakovné listy za celoročnú činnosť v pobočkách a kluboch a spoluprácu v rámci Ligy proti reumatizmu SR v roku 2021.

Nezľakli sme sa, len sme sa čiastočne prispôsobili daným okolnostiam v súvislosti s pandémiou koronavírusu a obmedzeniami v roku 2021. Inak sme tu boli a pomáhali sme…

Pri serióznom dodržaní protiepidemiologických opatrení sme v lepších obdobiach stihli aj pár stretnutí, VČS a hlavne, podporovali sme zdravý životný štýl, hlavne pravidelným chodením s nordic walking paličkami. Preto aj za túto disciplínu boli ocenení tí najaktívnejší reumawalkeri a reumawalkerky v LPRe SR.

Pozdravujeme a GRATULUJEME do MP/K.

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
24. mája 2023 o 16. hod. vás pozývame na Univerzitu Reumy #6/23.
Liga proti reumatizmu SR každoročne oceňuje činnosť miestnych pobočiek a klubov, aby dobrovoľníkov ocenila a motivovala k ďalšiemu rastu a ochote pomáhať ľuďom s reumatickými ochoreniami.
Dovoľte, aby sme vás pozvali na Univerzitu Reumy #5/23.