> Dane a osobná asistencia
Dane a osobná asistencia

Osobní asistenti majú aktuálne dve zákonné povinnosti voči daňovému úradu a svojej zdravotnej poisťovni. Do 31.3.2016 si musia splniť svoju daňovú povinnosť, pokiaľ im vznikne. Podľa § 32 zákona o dani z príjmov je povinný podať daňové priznanie. Daňové priznanie nepodáva osoba, ktorej zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 901,67€.

Osobní asistenti, ktorí mali v roku 2015 príjmy z osobnej asistencie, a ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie, majú do 31.5.2016 povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni tieto príjmy.

Slúži k tomu tlačivo „Oznámenie o výške príjmu za rok 2015“. Ak osobnému asistentovi nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, nemusí uvedené tlačivo do zdravotnej poisťovne predkladať.

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.