> Esej ES 2015
Esej ES 2015

Milí čitatelia, členovia LPRe SR,

aj tohto roku vyhlasuje EULAR súťaž o Steneho cenu. Témou tohtoročného ročníka je: “Život s reumatickým ochorením – ako žijem naplno”. Napíšte nám, max. na 2 strany A4, o svojich skúsenostiach a stratégiách zvládania života s reumatickým ochorením. Podeľte sa s nami o tipy a triky, prekážky či spôsoby dosahovania stanovených osobných cieľov. Akýkoľvek malý úspech sa ráta a my sa nevieme dočkať, kedy nám rozpoviete svoj inšpirujúci príbeh.

Národné kolo v Slovenskej republike bude mať uzávierku 30.novembra 2015.

 Zapojiť sa môže ktokoľvek vo veku od 16 rokov.

Víťaz súťaže bude pozvaný na Zasadnutie pléna EULAR Kongresu v Paríži a bude ocenený sumou 2.000 EUR.  EULAR poskytne víťazovi cestu a ubytovanie v hoteli na 4 noci, spolu s večerou v rámci Kongresu.

Pravidlá pre Cenu Edgara Stena

Článok 1 – Názov a ciele

Cieľom súťaže je stimulovať záujem ľudí s reumatickým  muskuloskeletálnym (kostrovo-svalovým) ochorením pre prácu v rámci organizácie EULAR (Európska liga proti  reumatizmu) a najmä v ich národných  organizáciách. Bola založená na počesť pamiatky Edgara Stena, ktorý sám trpel na závažnú ankylozujúcu spondylitídu. Bol veľkým promotérom spolupráce medzi doktormi, pacientmi a dobrovoľníkmi.

Článok 2 – Povaha príspevkov

Každoročne je ocenený najlepší príspevok od osoby s reumatickým ochorením, ktorý popisuje jeho alebo jej osobné skúsenosti so životom s touto chorobou. Príspevky pokrývajú aspekty života ako boj s chorobou, sociálne interakcie, vplyv choroby na rodinný život, prácu, atď. Aktuálna téma nadchádzajúcej súťaže bude oznámená na webovej stránke organizácie EULAR.

Článok 3 – Hodnota a udelenie ceny

Hodnota ceny je 2.000€ a je poskytnutá organizáciou EULAR. Cena bude udelená pri príležitosti Výročného európskeho kongresu reumatológie.  EULAR hradí hotelové ubytovanie na 4 noci v mieste konania Kongresu a výdavky na cestovanie.

Článok 4 – Podmienky príspevku

Prispieť môže ktokoľvek s reumatickým ochorením (minimálny vek 16 rokov). Zamestnanci národných pacientskych organizácií alebo pracovníci vo vedeckej oblasti sú zo súťaže vylúčení. Príspevky je potrebné zaslať do národnej pacientskej organizácie do 31. decembra 2013. Príspevky môžu byť zaslané v národnom jazyku a nemali by presahovať 2 strany (strojopisom, typ písma Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1, adekvátne okraje). Všetky príspevky musia byť vo formáte WORD dokumentu. Dokumenty vo formáte PDF nebudú akceptované.

Národné pacientske organizácie by mali zaslať najlepší príspevok v domácom jazyku e-mailom na EULAR Sekretariát do 20. januára 2014 najneskôr. EULAR sa postará o to, aby všetky príspevky boli preložené do angličtiny profesionálnou agentúrou.

Príspevky zaslané na EULAR Sekretariát musia obsahovať nasledujúce informácie:

– e-mailovú adresu / telefónne číslo autora

– e-mailovú adresu / telefónne číslo zodpovednej osoby z národnej organizácie vkladajúcej príspevok pre zjednodušenie kontaktovania autora

– 3-5 osobných fotografií autora relevantných k téme, vrátane portrétu

– informácie o autorovi: vek, profesia, rodinná situácia, miesto bydliska, ako sa dozvedel o Cene Edgara Stena a prečo sa rozhodol zúčastniť sa tejto súťaže

– povolenie autora na zverejnenie eseje.

Článok 5 – Kompozícia poroty

Porota pozostáva z piatich hlasujúcich členov, z ktorých nie viac ako 2 sú lekári vybraní

zhromaždením EULAR. Viceprezident reprezentujúci národnú PARE organizáciu a

Predseda zhromaždenia môžu byť členmi poroty. Ani jeden z nich nemá hlasovacie právo. Porota je zostavená pre každú súťaž zvlášť a žiadny jej člen sa jej nemôže zúčastniť viac ako dvakrát.

Článok 6 – Udelenie ceny

Udelenie ocenenia musí byť rozhodnuté absolútnou väčšinou. Ak porota rozhodne, že žiaden príspevok nie je hodný ceny, ani jeden príspevok nezíska cenu. Víťazný príspevok a ostatné príspevky môžu byť po prezentácii súťaže zverejnené kdekoľvek, podľa rozhodnutia národnej organizácie, EULAR alebo autora.

Žiadne námietky nie sú prípustné proti rozhodnutiu väčšiny poroty. Akékoľvek diskusie či komunikácia týkajúca sa rozhodnutia nie je možná.

 

EULAR Sekretariát

Birte Glusing

Seestrasse 240

CH-8802 Klichberg / Switzerland

 

Tel: 49 228 9621283

Fax: 40 228 9621284

E-mail: birte. gluesing@eular.org

www.eular.org

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.