> Európsky deň práv pacientov v NR SR 18.04.2024
Európsky deň práv pacientov v NR SR 18.04.2024

Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

“…V priebehu života sa každý jeden z nás stane pacientom, a preto sa táto problematika týka nás všetkých“….ajtýmito slovami privítal na pôde NRSR predseda Výboru pre zdravotníctvo NR SR Vladimír Baláž zástupcov AOPP a členských pacientskych organizácií. Pracovné stretnutie  sa uskutočnilo pri príležitosti Európskeho dňa na ochranu práv pacientov (18. apríl). Prezidentka AOPP Mária Lévyová a zástupcovia členských pacientskych organizácií sa v diskusii s ďalšími prítomnými predstaviteľmi výboru pre zdravotníctvo (Jana Bittó Cigániková, Peter Stachura, Jozef Valocký,… ) diskutovali o rôznych témach. Priblížili im ich  najdôležitejšie potreby, očakávania ale aj vízie, ktorými pomáhajú ľuďom so špecifickými ochoreniami. Spoločným cieľom všetkých zúčastnených bolo predovšetkým dosiahnutie  zlepšenia kvality života pacientov.

Stretnutia v parlamente sa zúčastnilo päť zástupcov z LPRe SR. Predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Čermáková v diskusnom príspevku, okrem iného, upozornila na Európsky manifest EULAR 2024 – 2029, ktorý je zameraný na riešenie zdravotných a sociálno-ekonomických problémov spojených s reumatickými a muskuloskeletálnymi ochoreniami (RMO).

Poslanci NR SR majú možnosť oboznámiť sa s danou problematikou vďaka informačným materiálom, ktoré sme im na pôdu NR SR priniesli. Veríme, že zvýšením povedomia o danej problematike si politici uvedomia závažnosť tejto poddimenzovanej oblasti v zdravotníctve. Reumatické ochorenia postihujú takmer 12O miliónov ľudí v EÚ. Patria medzi najviac znevýhodňujúce a zaťažujúce neprenosné choroby, ktoré prispievajú k invalidite, predčasnému odchodu do dôchodku a predčasnej úmrtnosti. RMO sú najčastejšou príčinou telesného postihnutia v EÚ a predstavujú približne 60% všetkých zdravotných problémov na pracovisku (www.eular.org).

Predseda výboru Vladimír Baláž apeloval na všetkých, že je potrebné si stanovovať reálne ambície a ciele, ktoré musia byť „skĺbené“ s možnosťami politiky zdravia SR. Počas krátkeho stretnutia predseda výboru poukazoval aj na ambiciózne európske zdravotné operačné programy. Jedným z nich je projekt Misia Zdravie, ktorý je smerovaný predovšetkým na tie oblasti, ktoré sú najväčším globálnym európskym zdravotným problémom: onkologické, kardiovaskulárne a neurologické ochorenia, zároveň ale zdôrazňoval, že nebudú ostatné zdravotnícke odvetvia zanedbávané.

Predseda výboru tiež vyjadril otvorenosť a ochotu k ďalšiemu spoločnému riešeniu jednotlivých problematických oblastí v zdravotníctve a vyzýval k aktívnemu prístupu, predkladaniu podnetov a návrhov na zlepšenie situácie pacientov a vyzýval k pravidelnej účasti predstaviteľov jednotlivých pacientskych organizácií na rôznych akciách, kde môžu získavať najaktuálnejšie informácie, diskutovať a hľadať riešenia na výzvy v oblasti zlepšovania kvality života ľudí v súvislostí so zdravím.

Lýdia Gešková, LPRe SR

foto archív LPRe SR a AOPP

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.