> Hidradenitída
Hidradenitída

Hidradenitis suppurativa – nie častá, ale zákerná komplikácia axiálnej spondyloartritídy

MUDr. Kristína Šuchaňová
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta

Každý človek sa snaží starať o svoj zovňajšok a vyzerať čo najlepšie. Vedeli ste, že koža je náš najväčší orgán a aj najviditeľnejší? Preto, ak niekto trpí nejakou vážnou kožnou chorobou, je to vidieť a stáva sa neželane stredobodom pozornosti. Veľakrát sú kožné choroby tým pádom spojené aj s inými psychickými problémami, ako napríklad s úzkosťou alebo depresiou. Ako sa hovorí, s kožou ideme na trh. A to doslovne.

Rozprávame sa s dermatovenerologičkou, doktorkou Kristínou Šuchaňovou z Dermatovenerologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici o jednom z nepríjemných kožných ochorení, hidradenitíde. Ide o neinfekčné kožné ochorenie, ktoré je spojené s poruchou imunity a súvisí so zápalom potných žliaz. Môžu ním ako pridruženým ochorením trpieť aj osoby, ktoré bojujú s rôznymi inými autoimunitnými ochoreniami. Napríklad aj Bechterevici, tí dokonca aj častejšie ako iní pacienti. 


Aké sú prvé príznaky hidradenitídy? Je to infekčné ochorenie?

Na začiatku pacienti spozorujú len takú malú vyrážku, ktorú si častokrát zamenia s nejakým iným ochorením, alebo to ani nepovažujú za ochorenie. Najčastejšie je to len nejaký jeden zapálený pupenček, niekedy taká typická vyrážka s čiernou hlavičkou, prípadne jamka. Keď sa to rozširuje a vznikajú akoby chodbičky v pokožke, to už býva prejavom vážneho ochorenia kože a upozorňuje nás, že by mohlo ísť o hidradenitídu. Vlastne si to z úvodu veľa ľudí pletie s akné. V žiadnom prípade nejde o infekčné ochorenie, ktorým sa môžeme navzájom nakaziť.

V úvode som spomenula, že to môže byť pridružené ochorenie pri rôznych iných autoimunitných ochoreniach. Hlavne napríklad pri Bechterevovej chorobe. Prečo je to tak?
V prípade autoimunitnej choroby ide o skupinu ochorení a patologický jav, kedy je imunitný systém nadmieru aktívny a nekontrolovane napadá iné bunky v našom tele. U Bechterevikov je postihnutým orgánom chrbtica. Fakt, že pacienti s Bechterevovou chorobou k nám prichádzajú častejšie s hidradenitídou, má súvis s celým autoimunitným pozadím. Môžu za to prozápalové molekuly, ktoré sa okrem našich pacientov súčasne vyskytujú aj u pacientov s Bechterevovou chorobou. Podobne sú na tom aj psoriatici. Vo všeobecnosti platí, že autoimunitné ochorenia vo väčšej miere postihujú ženy ako mužov. 

Pani doktorka, hidradenitída sa prejavuje zväčša v oblastiach, kde sa nachádzajú pachové potné žľazy. Napríklad v podpazuší, v okolí slabín, vonkajších pohlavných orgánov a u žien aj pod prsníkmi. Prečo je to tak? Ide o genetické ochorenie?
Je to spôsobené tým, že samotné ochorenie vzniká vo vlasovej cibuľke, práve v mieste, kde vyúsťuje potná žľaza. Preto v miestach, kde nám trie koža o kožu, preto sa tento zápal na miestach ako podpazušie a slabiny vyskytuje najčastejšie. Bolo dokázané, že rizikovými faktormi, ktoré ochoreniu neprospievajú, sú obezita a fajčenie. Pokiaľ ide o genetiku, ochorenie je dedičné u jednej tretiny populácie. Hidradenitída sa najčastejšie objavuje u mladých ľudí v období adolescencie a zhruba okolo tridsiateho roku života. Navyše Bechterevici s pridruženým ochorením hidradenitídou, predstavujú trikrát väčší podiel pacientov s touto diagnózou.

Čo zahŕňa liečba hidradenitídy? Na čo všetko musí byť pacient pripravený?
Na úvod uplatňujeme najbežnejšie formy liečby, a to prostredníctvom základných liečiv. Pri topickej liečbe používame lokálne preparáty, ktoré sú antiseptické aj antibakteriálne s cieľom zredukovať zápal a tiež potlačiť množenie bakteriálnej mikroflóry. Ak takáto liečba nestačí, postupne musíme začať s podávaním antibiotík komplexne. Chcem upozorniť, že tu nejde o krátkodobú liečbu, minimálna dĺžka trvania liečby je minimálne dvanásť týždňov. A pokiaľ ani takáto liečba nestačí, pacient má možnosť biologickej liečby prostredníctvom dostupných preparátov podávaných injekčne.

Keď prichádzajú pacienti k vám do ambulancie, ako prebieha diagnostika tohto ochorenia? Prečo je nevyhnutná aj chirurgická liečba u pacientov, ktorí trpia hidradenitídou?
Väčšinou do ambulancie prichádzajú pacienti s dlhodobými ťažkosťami. Najprv si myslia, že ide o akné. Vyrážky im navierajú, miesto sa zapaľuje, naviera, vzniká absces a nevzhľadné fistuly. Mnohokrát sa obsah takýchto uzlov naplnených  hnisom spontánne vylúči, ale nie vždy. Vtedy si to práve vyžaduje pomoc chirurga. Chirurgický zákrok je nutný aj u parciálne zaliečených pacientov našou celkovou liečbou, ale v podkoží pretrváva zdroj zápalu a hnisania, ktorý treba hĺbkovo odstrániť. Vyhojenie rán prebieha spontánne, po ktorých zostávajú drobné jazvy. Po ústupe zápalu zvykne koža v postihnutej oblasti zhnednúť v dôsledku pozápalovej hyperpigmentácie.

Aké psychické dopady majú pacienti s hidradenitídou, keďže ide o kožné ochorenie, ktoré má veľmi nepríjemné prejavy?
Pacient postihnutý touto chorobou je obmedzovaný nielen v spoločenskom živote, ale aj v súkromí. Necíti sa komfortne. Hidradenitída preto často vyvoláva psychické problémy u pacientov. Sú nešťastní z toho, že nemôžu ďalej normálne žiť a hanbia sa častokrát pred okolím. Bývajú traumatizovaní. Nechodia von, kde si ich všetci obzerajú. Pocity menejcennosti doliehajú a nie každý pacient to vie uniesť. V takom prípade treba vyhľadať aj pomoc psychológa. Inak môžu ich psychické problémy prejsť do depresie. Málokto dobre znáša akékoľvek obmedzenia, nieto vážne ochorenie kože, ktoré so sebou prináša diskomfort a je iba na príťaž. Základom úspešnej liečby je preto veľmi dobrá edukácia pacienta, aby pacient vedel, do čoho ide a čo ho čaká. Vzhľadom na závažnosť ochorenia je podstúpenie efektívnej liečby nádejou pre každého pacienta, čo sa týka zbavenia bolesti nielen na tele, ale aj na duši.

Čo odporúčate pacientom s Bechterevom kvôli zmierneniu prejavov pri hidradenitíde? Potenie patrí k pohybu a cvičeniu, ktorý je základom ich zdravotného a liečebného režimu.
Pacientom s hidradenitídou je potenie v neprospech, a zase sedavé zamestnania toto ochorenie zhoršuje. Preto odporúčam pohyb a cvičenie, ale nie do úplného spotenia, ktoré toto ochorenie iba zhoršuje. Treba sa pozorovať.

Nie každá vyrážka je akné, môže ísť o vážnejšie ochorenie kože.

Základ všetkého je správna a včasná diagnostika, aby sa pacientov zdravotný stav zbytočne nezhoršoval. 

Ak pacient spozoruje na sebe, žeby mohlo ísť o hidradenitídu, treba urgentne vyhľadať odbornú lekársku pomoc dermatovenerológa. Pri adekvátnej liečbe (liekmi, chirurgickým zákrokom, príp. biologickou liečbou) a zodpovednom správaní pacienta, ktorý sa vyhýba rizikovým faktorom ako fajčenie a obezita, je však možný návrat do reálneho života. Pokročilé štádium je možné potlačiť, nedá sa ale vyliečiť úplne.

—————
Téma: Newsletter Klubu Bechterevikov I Newsletter KBch 2022

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Manifest EULAR 2024 - 2029 vyzýva na koordinovanú európsku reakciu na ochranu občanov z krajín Európy, systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj hospodárstva pred vplyvom reumatických a muskuloskeletálnych ochorení (RMO). Manifest predstavia na kongrese EULAR 2024 vo Viedni...
Pani Ivanke, krásnej mladej žene, trvalo sedem rokov, kým sa vyrovnala so skutočnosťou, že ochorela na reumatoidnú artritídu a prestala sa ľutovať. Ako to máte Vy?
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.