> Info. bulletin LPRe SR č.2/2013 a 1/2013
Info. bulletin LPRe SR č.2/2013 a 1/2013

Predstavujeme VÁM nový Informačný bulletinu 2/2013. Práve sme ukončili jeho distribúciu priamo k Vám, do vašich poštových schránok. Prečítať si ho budete môžete aj v plnofarebnej verzií PDF. Podeľte sa oň aj s rodinou, priateľmi a známymi. Stačí, ak im prepošlete linku http://www.nurch.sk/pacienti/pacientske-organizacie/

Pripravili sme pre Vás množstvo zaujímavých článkov, správ z miestnych pobočiek a klubov.       

Rok 2013 sa nám chýli do finále a patrí sa trošku bilancovať, aby sme si zrekapitulovali, čo sa z našich plánov a zámerov uskutočnilo, ale aj to, čo sa nepodarilo, a čo prišlo nečakane a možno aj milo prekvapilo.

Bol to dobrý rok, významný našimi stretnutiami u vás v miestnych pobočkách a kluboch, ale aj na pracovných a vzdelávacích stretnutiach v Piešťanoch. Mimoriadnu pozornosť sme venovali hospitalizovaným pacientom NÚRCHu, pre ktorých sme pripravili sériu prednáškových popoludní. Zahájili sme spoluprácu s regionálnymi reumatológmi, oslovili sme ich k spolupráci v  informačnej kampani na získanie nových členov cez letáčik VZOPRI SA. Pripravili sme dve čísla Informačného bulletinu, cez ktorý sa vám pravidelne a radi prihovárame.

Podujatia pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu boli realizované cez „štafetový beh“ po prvýkrát vo všetkých miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR. Vyvrcholením bolo Celoslovenské stretnutie v Bratislave 12. októbra, kde sme po prvýkrát spojili v programe Beh a chôdzu reumatológov a reumatikov pre zdravie a slávnostné vyhlásenie novinárskej súťaže KROK 2012. Hlavnou témou WAD 2013 bolo „Žime zdravšie, starnime a dospievajme ľahšie“.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k vydareným podujatiam, za pomoc a osobnú obetavosť. Zvlášť sa tešíme, že bola zahájená verejná zbierka na vybudovanie Centra sociálno-psychologickej podpory pre ľudí trpiacich na reumatické choroby. V druhej polovici roku, hlavne v jeho závere, sme absolvovali viacero medzinárodných pracovných stretnutí a vzdelávaní, napr. s  Revma Ligou ČR sme sa stretli v Luhačoviciach, čo prinieslo prvé ovocie, lebo v októbri sa inšpirovali  našim „behom“ a zorganizovali Revmaden v ČR a pre účastníkov stretnutí pripravili pochodu a beh reumatikov. Zúčastnili sme sa na kurzoch, samitoch a konferenciách v Bruseli, New Yorku a Reykjavíku. O tomto všetkom sa dočítate na stránkach nášho – vášho Informačného bulletinu v rubrike „Vzdelávanie“.

Prajem vám krásne, ničím nerušené a požehnané Vianočné sviatky

a v novom roku veľa zdravia a spokojnosti!                                                    Jana DC

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.