> Info o akciách
Info o akciách

LPRe – Miestna pobočka Lučenec

Jedným z bodov programu májovej členskej schôdze bola „Prednáška o kúpeľníctve“.  Žiaci SOŠ v Lučenci so zameraním na cestovný ruch  audiovizuálnym vstupom informovali o kúpeľníctve a wellness pobytoch na Slovensku. Predstavili celkom 23 kúpeľov vyskytujúcich sa na území Slovenska. Tieto vznikli postupne vďaka existujúcim 1300  minerálnym prameňom. Za najstaršie kúpele sú považované Turčianske Teplice, kde kúpeľníctvo vzniklo pred 300 rokmi. Za najkrajšie kúpele sú považované Rajecké Teplice a kúpele svetového významu sú Piešťany. K jednotlivým predstaveným kúpeľným miestam boli uvádzané aj senior balíky, týkajúce sa týždenných a víkendových pobytov.

Tieto boli ponúknuté pre sprehľadnenie cenovej dostupnosti jednotlivých kúpeľov, v prípade záujmu o pobyt seniorov. V súvislosti s prezentovanou prednáškou o kúpeľníctve bola informácia o prevádzkovaní nových kúpeľov v Červenom kláštore, ktoré sú sprístupnené od októbra roku 2012.Na oslavu  Dňa matiek pani Kozová predniesla báseň Andreja Sládkoviča “ Marína „Na záver bolo podávané občerstvenie, kde počas konzumácie si jednotliví členovia vymieňali skúsenosti a poznatky pri eliminácii dôsledkov reumatického a psoriatického ochorenia.

Dovolenka“ v Lignano  Sabbiadoro – Taliansko

Už štvrtýkrát  sme navštívili pláže slnečného Talianska. Počasie nám prialo, takže  sme  si dožičili slnka aj vody.  Celodenná strava bola len k nášmu dobru, pretože sme  cez obed  počas najväčšej horúčavy opustili pláž  a odpočívali v prechodnom ubytovaní.  Piesočnú pláž a malú vodu si užívali hlavne deti.Mesto ožívalo hlavne večer. Lákali obchody, rôzne atrakcie, ktoré predvádzali tzv. umelci priamo na pešej zóne. Mohli sme sa povoziť na vláčiku a vidieť mesto v žiari svetiel, navštíviť Guliverlandiu a pod.Týždeň nám rýchlo ubehol, plní dojmov a hlavne v dobrej nálade sme sa vracali domov.  Cestou sme obdivovali krásu talianskych Álp. Verím, že si všetci účastníci oddýchli a nesú si domov  nielen pekné spomienky, ale aj prianie, že sa o rok zase vrátime.Na spestrenie priebehu septembrovej členskej schôdze vystúpili deti zo ZUŠ v Lučenci, ktoré pesničkami, básničkami a tancom spríjemnili atmosféru prítomným. K tomuto prispela svojim vystúpením aj p. Kozová.

MUDr. Machanová svojou prednáškou stručne oboznámila o prevencii a liečbe nádorových ochorení. Na úvod uviedla, že príčina ochorenia doteraz nie je zistená, pričom v 20% sa vznik tohto ochorenia dá ovplyvniť životosprávou. V rámci prednášky bolo zdôraznené, že onkologické ochorenie nie je dedičné, dedia sa iba gény. Z uvedeného dôvodu v rodinách s častým výskytom rakoviny je vhodné dať si urobiť v rámci prevencie genetické vyšetrenie, ktoré hradí zdravotná poisťovňa. Na záver uviedla, že predsudky, ktoré pôvodne prežívali ohľadne neúspechu pri liečbe rakoviny sú prežité a celková liečba závisí od včasnej diagnózy. 

V rámci diskusie vystúpila primátorka mesta, ktorá pozdravila všetkých prítomných a zapriala do ďalšej činnosti veľa úspechov. Predsedníčka miestnej pobočky p. Gilanová pripomenula, že v termíne od 2.10. sa uskutoční rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach.  V deň 10.10. sa uskutoční Beh reumatikov a reumatológov. Ďalej uviedla, že namiesto každoročného pobytu v Taliansku prvýkrát je ponuka do Chorvátska v termíne od 8.8.2014 do 17.8.2014 v hoteli Adria vo Vodiciach.

Program októbrovej schôdze otvorila a viedla pani Mária Gilanová – predsedníčka miestnej pobočky, ktorá zhodnotila priebeh 7.ročníka Behu reumatikov a reumatoloógov Aj keď počasie bolo zamračené nič to nezmenilo na veselej nálade účastníkov. Tých bolo na Námestí republiky 120, z toho 119 priamo pri štarte  a 1 účastník dodatočne, nakoľko prišiel oneskorene. Osobitne sme si cenili účasť pani primátorky A. Pivkovej, ďalej viceprimátora P. Baculíka a predsedu Obvodného úradu v Lučenci Ing. Hámorníka. Tak ako aj v minulom ročníku opäť boli prítomní aj študenti Zdravotnej školy v Lučenci v počte 19 aj s pedagógom. Účastníci Behu dostali tričko s logom podujatia. Pekným programom nás potešili deti MŠ, ktoré spevom a tancom nášho folklóru pobavili prítomných. Pripomenuli sme si, že mesiac október sa nesie v duchu úcty k seniorom. Prítomným bolo podávané občerstvenie.

JUDr. Kvaková Agnesa, lucenec@mojareuma.sk

————–
Téma: MP Lučenec

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,