> Iniciatíva “Stop Hazardu zo zdravím”
Iniciatíva “Stop Hazardu zo zdravím”
Záznam z 1.12.2020 z tlačovej konferencie signatárov ” Stop hazardu so zdravím” , spolu aj s videozáznamom v ktorom detailnejšie vysvetľujeme o čo nám ide. Po ukončení tlačovej konferencie sme odovzdali v podateľni NR SR list, ktorý bol adresovaný každému poslancovi NR SR.
Zajtra by  mali hlasovať poslanci NR SR  o rozpočte na rok 2021. Budem Vás informovať ako sa rozhodli, ako hlasovali. Ostáva len veriť, že budú hlasovať v súlade so svojím svedomím a vedomím, že pacientom raz bude každý z nás.
Prajem Vám pekný večer a rovnako čas Adventu. 

S úctou a pozdravom

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr

—- aktualizované 1.12.2020

 

Vážení naši členovia, milí priatelia,

ďakujem/e v mene iniciatívy “Stop hazardu so zdravím” za vaše hlasy a prejavenú podporu. Hlasovanie v ankete sme práve ukončili. 👏
Veľmi si vážime, že sa doň zapojilo viac ako 100 tisíc ľudí. Výsledky ankety budeme prezentovať poslancom Národnej rady SR pred schvaľovaním zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. A to s jediným cieľom – zabezpečiť dostatok zdrojov pre ťažko skúšané slovenské zdravotníctvo.
📊 Výsledky hlasovania nájdete na webe www.stophazardusozdravim.sk
Žiaľ koaličná rada odmietla návrh na 5% odvod za poistencov štátu, ktorý by priniesol do zdravotníctva viac peňazí, stabilné financovanie a nám pacientom by garantoval viac dostupnej starostlivosti, objednávanie na presný čas a ďalšie návrhy, ktoré by boli prospešné pre pacientov.
Dávam Vám do pozornosti záznam z dnešnej tlačovej konferencie, ktorá bola dnes pred parlamentom:
O ďalších krokoch Vás budeme informovať.
Ďakujeme Vám za podporu.

 

S úctou a pozdravom

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr

 —————- aktualizované 25.11.2020

 

 

Vážení pacienti, milí priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o podporu Iniciatívy a Výzvy ” Stop Hazardu zo zdravím”, ktorú podporilo predsedníctvo AOPP a mnohé organizácie v rezorte zdravotníctva: https://www.stophazardusozdravim.sk/?fbclid=IwAR0xvSO2cZaekBBn27pC3BuYAfMOowfdgnI0EBaDlrUgG1ZsZsFD85lzEtM

Čo nás k tomu viedlo?

Informácie pre  signatárov a podporovateľov iniciatívy “Stop Hazardu so zdravím”:

Problém:

–  Rozpočet bol schválený vládou bez akejkoľvek odbornej diskusie.

–  Opäť je nedostatočný, spôsobí nestabilitu a neistotu. Bude potrebné dofinancovanie. Tak ako to poznáme z posledných rokov, bude to na poslednú chvíľu a s neistým výsledkom.

–  Napriek tomu je v rozpočte Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 1,04 mld. EUR  a štát vyčlenil 220 mil. pre „svoje“ nemocnice.

–  Nedostatočné financovanie zdravotníctva je spôsobené pandémiou (výpadkami príjmov od ekonomických poistencov a zvyšujúcou sa nezamestnanosťou) a nízkymi platbami za poistencov štátu.

–  V Čechách v súvislosti s pandémiou zvýšili platbu za poistenca od 1.6.2020 o 500 Kč a od 1.1.2021 o ďalších 200 Kč, tzn. pre rok 2021 je platba za poistenca štátu = 1767Kč, čo je 64,89 €. Na Slovensku platba 4% za poistenca štátu = 43,68€; 5% = 54,6€.

Hlavný cieľ:

– Znovuzavedenie platby za poistencov štátu na úrovni 5%, ako jednotná a spoločná požiadavka všetkých zástupcov poskytovateľov, pacientov a zdravotných poisťovní.

Riešenia

  1. Vytvorenie Iniciatívy „Stop Hazardu So Zdravím“ relevantnými organizáciami v zdravotníctve (zástupcovia pacientov: AOPP,  Slovenský pacient, za poskytovateľov: ZAP, ASL SR, ANS, komory zdravotníckych pracovníkov, zástupcovia zdravotných poisťovní.
  2. Požiadavky iniciatívy:  i.) znovuzavedenie a zvýšenie platby za poistenca štátu na úroveň 5%, ii.) nediskriminácia poskytovateľov a poisťovní na základe vlastníctva a iii.) kompenzácia výpadkov v súvislosti s pandémiou
  3. Formou „Výzvy“ (otvorený list, podpísaný signatármi Iniciatívy) adresovaný MZ SR, MF SR, Vláde SR a NR SR.
  4. Aj formou On-line kampane v štýle premiérovho „rozhodni.to“ s otázkami podľa bodu 2 a to s cieľom získať širokú podporu zdravotníkov(cez asociácie) a laickej verejnosti (cez online kampane a web), aj s podporou videa
  5. Otvorený list a spustenie online kampane, ktorá  je naplánovaná od  27.10.2020

–  Článok z TB: Informácie pre potenciálnych signatárov iniciatívy Stop Hazardu so zdravím: https://www.teraz.sk/najnovsie/iniciativa-stop-hazardu-so-zdravim-zi/503250-clanok.html?fbclid=IwAR34tRQlQebVX3plxYWfTUITY-ab3qwH99L-aT9q7DouDpTbS_ZLzHcPBSc

  1. Prezentácia výsledkov je plánovaná 23.11.2020, pred rokovaním parlamentu o rozpočte

Budeme Vám povďační, keď sa zapojíte do iniciatívy: https://www.stophazardusozdravim.sk/?fbclid=IwAR0xvSO2cZaekBBn27pC3BuYAfMOowfdgnI0EBaDlrUgG1ZsZsFD85lzEtM

Snahou signatárov výzvy je získať čo najväčší počet podporovateľov výzvy,  pacientov, priateľov a ľudí, ktorým nie je ľahostajný stav nášho zdravotníctva. Každá odpoveď a každý hlas, ktorý dáte v rámci  odpovedí v ankete  je rozhodujúci pri presadzovaní zmien v oblasti  férového financovania a stabilizácie  zdravotníctva na budúci rok a ďalšie roky. Rovnako je pri hlasovaní ( je anonymné)  dôležitý aj každý deň,  pretože už 23.11.2020 bude o rozpočte rozhodovať parlament. Nemôžeme dopustiť kolaps zdravotníctva, nemôžeme dopustiť, aby pacienti v rámci doplácania za zdravotnú starostlivosť mali z roka na rok hlbšie do vrecka. Nemôžeme dopustiť ani to, aby sme sa ani v r. 2021 nedostali na dlhodobo odkladané vyšetrenia, plánované operačné zákroky kvôli tomu, že budú chýbať peniaze, lekári, sestry, možno aj  niektoré ambulancie a nemocnice by mohli byť zavreté.

V prílohe nájdete:

– Výzvu

 

 

– Tlačovú správu

–  Link na web “Stop Hazardu zo zdravím” :  https://www.stophazardusozdravim.sk/?fbclid=IwAR0xvSO2cZaekBBn27pC3BuYAfMOowfdgnI0EBaDlrUgG1ZsZsFD85lzEtM

 

 

Ďakujeme v mene pacientov a signatárov  za podporu Iniciatívy “Stop hazardu so zdravím”, do ktorej sa v priebehu jedného dňa zapojilo viac ako 2500 ľudí.  V prípade nejasností a ďalších otázok Vám bude k dispozícii:

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.