> Jarné a letné aktivity bystrických reumatikov
Jarné a letné aktivity bystrických reumatikov

     S príchodom jarných dní a utlmením covidovej epidémie sa aj život bystrických reumatikov pomaly vracal do normálnych koľají. Výročná členská schôdza schválila plán činnosti MP s nádejou, že rok 2022 bude aktívnejší a na akcie bohatší ako rok predchádzajúci.

     Aktivity bystrickej miestnej pobočky sa v poslednom období zameriavali na už overené stabilné projekty a tiež na akcie turistického či kultúrneho charakteru. Spoločným menovateľom všetkých týchto aktivít bola však snaha spoločne sa stretávať a vytvoriť stabilnú podpornú pacientsku skupinu.

     K činnostiam, ktoré majú už dlhodobejšiu tradíciu patrí v Banskej Bystrici pravidelné stretávanie sa na jóge pre reumatikov a tréningoch nordic walkingu. V týchto dvoch prípadoch ide o činnosť, ktorá bola vo svojich začiatkoch podnietená ústredím Ligy proti reumatizmu na Slovensku v Piešťanoch a ktorej myšlienok sme sa veľmi ochotne ujali. Sme radi, že sa zatiaľ darí napĺňať aj požiadavku materiálneho zabezpečenia nordic walikngových palíc a ich náhradných dielov, ktoré sa časom a používaním opotrebovávajú. Na druhej strane určite privítame eventualitu pokračovania kurzov jógy pre reumatikov, ak to možnosti Ligy dovolia.

     Radi sa tiež venujeme turistike. Náš pomerne hornatý kraj ponúka možnosti spoznávania nových a často neprebádaných miest. Na výlety (na ktoré si často berieme aj NW palice) sa snažíme vyberať trasy, ktoré sú nenáročné a zároveň poskytnú aj nejakú pridanú hodnotu, akou je výhľad, zaujímavé miesto či múzeum. Zameriavame sa predovšetkým na okolie Banskej Bystrice, no časom by sme chceli spoznať aj vzdialenejšie regióny. V uplynulom období sme takto navštívili Kráľovu studňu vo Veľkej Fatre, Horné Pršany (s miestnou jaskyňou) a Zvolen (Zvolenský zámok, múzeum).

     Banská Bystrica je v lete  miestom konania mnohých kultúrnych podujatí, ktoré sa  pobočka snaží využiť (filmové a divadelné predstavenia, prednášky a besedy). Na druhej strane je naším zámerom oživiť po COVIDe spoločné stretnutia a sami si zorganizovať besedu či prednášku. Prvou lastovičkou bola beseda MOJA KNIHA, kde sme sa rozprávali o svojich obľúbených knihách. Na jeseň máme naplánovanú besedu o zdravej výžive a našich cestovateľských zážitkoch.

     Na záver chceme len konštatovať, že pri všetkých spomínaných akciách ide predovšetkým o to, že bez ohľadu na to, či sa ich zúčastní päť ľudí alebo päťdesiat, ponúkajú stálu možnosť na stretávanie sa a spoločné zážitky, aby sa nikto necítil so svojou chorobou osamelý.

Jaro Bečka

predseda LPRe – MP Banská Bystrica

————–
Téma: MP Banská Bystrica

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Pozývame vás na webinár Compliance pacienta a vplyv na pacientmi reportované výsledky, ktorý pripravujeme na piatok 26. apríla o 17.00 hod. Bude to online vysielanie prvej Univerzity Reumy v roku 2024.
Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už...