> 2. celoslovenská konferencia pacientskych organizácií
2. celoslovenská konferencia pacientskych organizácií

   V dňoch 30.- 31. marca 2012 sa v Piešťanoch uskutočnila 2. celoslovenská konferencia pacientskych organizácií, ktorú organizovalo OZ Slovenský pacient a MEDMÉDIA.

Za LIGU PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU sa zúčastnili dve členky predsedníctva a tri predsedníčky miestnych pobočiek LPRe SR z Košíc, Lučenca a Trnavy. V dvojdňovom odbornom programe vystúpili speakri z rôznych oblastí pacientskeho života, od zdravotných poisťovní až po lekárov a manažérov OZ.

 

 

Témy ktoré boli prezentované na konferencii

  1. Reforma liekovej politiky
  2. Etika partnerstva so súkromným sektorom
  3. Proces kategorizácie liekov
  4. ZP-schvaľovanie liečby
  5. Sila značky, sila vzťahov s darcami (dobrý anjel)
  6. Koľko platíme za zdravotnú starostlivosť a čo za to dostávame?
  7. Posilňovanie kompetencií pacientov prostredníctvom cieleného vzdelávania
  8. Analýza bezpečnosti pacienta, kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti v univerzitných nemocniciach SR
  9. Lekárska posudková činnosť v Soc.poist.
  10. Advokácia pacienta a súvislosti náhrady škody na zdraví.

 

 

      

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.
26. novembra 2022 v Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a prezidentky Asociácie na ochranu...
Liga proti reumatizmu na Slovensku reflektuje aktuálnu situáciu v zdravotníctve SR. Nie sú nám ľahostajné žiadne problémy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Veľmi kritická situácia je však aj v reumatológii. Je veľký nedostatok reumatológov.