> 2. celoslovenská konferencia pacientskych organizácií
2. celoslovenská konferencia pacientskych organizácií

   V dňoch 30.- 31. marca 2012 sa v Piešťanoch uskutočnila 2. celoslovenská konferencia pacientskych organizácií, ktorú organizovalo OZ Slovenský pacient a MEDMÉDIA.

Za LIGU PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU sa zúčastnili dve členky predsedníctva a tri predsedníčky miestnych pobočiek LPRe SR z Košíc, Lučenca a Trnavy. V dvojdňovom odbornom programe vystúpili speakri z rôznych oblastí pacientskeho života, od zdravotných poisťovní až po lekárov a manažérov OZ.

 

 

Témy ktoré boli prezentované na konferencii

  1. Reforma liekovej politiky
  2. Etika partnerstva so súkromným sektorom
  3. Proces kategorizácie liekov
  4. ZP-schvaľovanie liečby
  5. Sila značky, sila vzťahov s darcami (dobrý anjel)
  6. Koľko platíme za zdravotnú starostlivosť a čo za to dostávame?
  7. Posilňovanie kompetencií pacientov prostredníctvom cieleného vzdelávania
  8. Analýza bezpečnosti pacienta, kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti v univerzitných nemocniciach SR
  9. Lekárska posudková činnosť v Soc.poist.
  10. Advokácia pacienta a súvislosti náhrady škody na zdraví.

 

 

      

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.