> Zoznam agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Zoznam agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 

ZOZNAM AGENTÚR

DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ

STAROSTLIVOSTI

 

Bánovce nad Bebravou
ADOS sv. Tadeáša, Radlinského č. 10, budova materskej školy
Telefón: 038/531 3654, 0903 303 723
www.adossvtadeasa.sk
poskytuje služby aj počas soboty, nedele, štátnych i cirkevných sviatkov a podľa potreby pacienta


Banská Bystrica
ADOS Sestrička, Sládkovičova č. 7/A, budova DYNO
Telefón: 0903 536 229
www.ados.sk
ADOS, Horná 60, Banská Bystrica, budova polikliniky
Telefón: 048/4312 121, 0903 318 228


Bardejov
Arcidiecézna charita Košice – ADOS Bardejov, Stocklova 9
Telefón: 054/474 6391, 0915 300 448


Bratislava
ADOS Interrehab, Švabinskeho 8
Telefón: 0905 897 065, 0911 897 065
ADOS SIGI, Prešovská 39
Telefón: 02/635 358 33, 0918/607 600, 0917/517 375
Harris Slovakia, a.s., Haanova 26, Bratislava, oproti gymnáziu
Telefón: 02/622 45 607, 0915/979 806
www.harris.sk
ADOS Slnečnica, Parková 31
Telefón: 02/434 284 44, 0905/966 059
NZZ SALVUS s.r.o., Narcisová 5
Telefón: 02/434 290 39, 0905/577 944
www.salvus.sk
ADOS – Charita, Heydukova 12
Telefón: 02/529 645 66, 0904/062 054
www.charitaba.sk
ADOS Linda, s.r.o., Tbiliská 6
Telefón: 02/448 885 87, 0915/793 800
ADOS MARTA – Stanica zborovej diakonie, Rezedová 3
Telefón: 02/434 104 06, 0915/779 830, 0915/226 497
Otváracie hodiny: pondelok od 10. do 12. h, streda od 13. do 17. h
ESSEPHARM s.r.o., Vyšehradská 12
Telefón: 0907/079 682
ADOS HESTIA, n.o., Čachtická 17
Telefón: 02/6446 3485, 0902/144 492
ADOS – Harmónia života, n.o., Palisády 33
Telefón: 02/5930 5074, 0905/438 821
ADOS – Stredisko prof. Červeňanského, s.r.o., Záporožská 12
Telefón: 02/6383 8674
ADOS Centrum pomoci, s.r.o., Schillerova 17
Telefón: 02/5479 2422, 0907/712 866
SVETLO NÁDEJE, n.o., Púpavová 24
Telefón: 0915/731 169
URGENT.SK, s.r.o., Račianska 29
Telefón: 0903/911 666, 0911/911 511


Brezno
ISIS, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika11
Telefón: 048/611 1793, 0905/606 447


Dolný Kubín
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Nám. J.Vojtaššáka 1551/1
Telefón: 043/586 4039, 0904/501 416
www.caritas.sk
A.D.O.S. – Nádej, s.r.o., Bysterecká 2066/15, nákupné stredisko COOP-JEDNOTA
Telefón: 043/588 5217, 043/511 290, 0903/708 927


Dunajská Streda
ADOS-DS, s.r.o., Športová 4392/46
Telefón: 031/551 6710, 0905/347 773
www.adosds.sk


Fiľakovo
Medical Fiľakovo, spol. s r.o.- ADOS, Biskupická 24
Telefón: 047/438 1794, 0905/801 893


Handlová
ADOS Erika, Okružná 5
Telefón: 046/5478 755, 0905/840 900


Heľpa
Nezisková organizácia NOVÝ DOMOV, Hlavná 121
Telefón: 048/6186 340, 0903/560 724


Humenné
ADOS – Dubník, Javorová 11
Telefón: 057/775 6985, 0905/308 939
Ošetrovateľské centrum, s.r.o. – ADOS, Lipová 32
Telefón: 057/788 0566-67
www.osetrovatelskecentrumhe.sk
EMPATIA – MO, s.r.o., Staničná 13
Telefón: 057/788 4071, 0915/926 475, 0903/281 124


Hurbanovo
ADOS ŽIVOT, Komárňanská 104
Telefón: 0905/890 812

 

Ilava
ADOS – ČERVENÁ, s.r.o., Štúrova 3
Telefón: 0908/651 086, 0918/397 934


Jablonové
Harmónia Života, n.o. – Seniorville Jablonové č. 439
Telefón: 02/324 103 01, 0918/642 081
www.seniorville.sk


Jaklovce
ADOS – SRDCE, s.r.o., Nová 351
Telefón: 053/4894 665, 0908/643 586


Kežmarok
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Kežmarok, Kostalné nám.1
Telefón: 052/452 4980, 0904/501 419
www.caritas.sk
ADOS Nádej, s.r.o., Hviezdoslavova 27
Telefón: 052/451 2194, 0905/139 033


Komárno
ADOS – Pomocná ruka, s.r.o., Rákócziho 11
Telefón: 0918/188 319
ADOS OAZIS – občianske združenie, Kameničná
Telefón: 035/774 1205, 0908/730 444
ADOS Petheoová, Gombaiho č.7
Telefón: 035/771 3363, 0905/135 667


Košice
Košická agentúra domácej ošetrovat. starostlivosti, Pražská č.4
Telefón: 055/644 5377, 0915/865 215
ADOS EM, s.r.o., SNP 1
Telefón: 055/6430 396, 0905/243 563
Harris Slovakia, a.s., Trieda SNP 24
Telefón: 055/6433 951, 0918/522 288
Arcidiecézna charita Košice – ADOS Košice, Južná trieda 2
Telefón: 055/633 8930, 0911/279 578
Asistenčné a opatrovateľské služby, Dénešová 55
Telefón: 0902/545 558
ADOS Tereza, s.r.o., Južná trieda 48
Telefón: 0905/321 328
BC. Anna Mandzáková – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Južná trieda 93
Telefón: 0903/966 383


Kováčová
ADOS Nádej, Danka Hajková Bc., Tajovského 8
Telefón: 0915/836 457, 0904/860 874

 

Kremnica
Alzheimericke centrum (Ne)ZABÚD(k)A, n.o., Dolná 51/25
Telefón: 0908/420 077, 0903/161 009


Kúty
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Nová č.1230
Telefón: 034/659 7521, 0905/767 553, 0905/419 434, 0905/761 524
Kysucké Nové Mesto
ADOS APEX, s.r.o., Belanského 773
Telefón: 0905/316 365


Levoča
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Levoča, Nám. Majstra Pavla 49
Telefón: 053/451 1614, 0904/501 421


Lipany
Arcidiecézna charita Košice – ADOS Lipany, Hviezdoslavova 826
Telefón: 051/457 2781


Liptovský Mikuláš
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Liptovský Mikuláš, Nám. osloboditeľov 68
Telefón: 044/551 4661, 0904/501 418
ADOS-BH, s.r.o., Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 1.mája 724
Telefón: 0905/254 294


Malacky
ADOS JUNG, Dubovského 980/33
Telefón: 034/772 3033, 0908/748 144
www.adosjung.sk


Málinec
ADOS Málinec, Málinec 177
Telefón: 047/429 1157, 0908/406 183


Martin
ADOS – Majzlíková, s.r.o., A.Kmeťa 28
Telefón: 0905/641 138
www.osetrovatelstvo.sk
ADOS MEDIK. M., s.r.o, Kollárova 5781


Michalovce
ADOS NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., Špitálska 11
Telefón: 056/6416 360, 0908/090 490
SADOS, s.r.o., Námestie osloboditeľov 81
Telefón: 056/644 2775, 0903/613 632, 0903/613 633
www.sados.sk
ADOS Charitas – Gréckokatolícka charita Košice, Námestie osloboditeľov
Telefón: 056/643 3538, 0911/711 358, 0911/711 362
Mýtna
ADOS – Elena, Zvolenská č.125
Telefón: 047/4397 396, 0918/648 577
www.ados.mb-account.sk


Modra
ADOS Charita Modra, n.o., Trlinská 38
Telefón: 033/6475 020, 0910/788 020
SENIOR – geriatrické centrum, n.o., Vajanského 1
Telefón: 0905/290 584, 033/647 4044


Námestovo
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Námestovo, Priemyselná 572
Telefón: 043/558 1254, 0904/501 415
ADOS Poliklinika, ČK 62/30
Telefón: 043/550 3219, 0908/590 710, 0907/523 939


Nitra
ADOS Dôvera, s.r.o., Koceľova 29, poliklinika Párovce
Telefón: 037/7413 207, 0903/403 757
ADOS Repiská, Štúrova 21
Telefón: 037/650 6601, 0903/769 880
ADOS Charita, Diedézna charita Nitra, Samova 4
Telefón: 037/772 1792, 0907/734 028
STOMADOS, s.r.o., Javorová 643/8
Telefón: 037/652 4367, 0903/404 477

 

Nové Mesto nad Váhom
ADOS Florence, s.r.o., Odborárska 11/1375
Telefón: 032/771 0427, 0905/862 757


Nové Zámky
ADOS SAMARITÁN, G.Czuczora 1
Telefón: 035/642 3372, 0905/896 194
www.ados-samaritan.host.sk
ADOS Nádej Nové Zámky, s.r.o., Slovenská 37
Telefón: 0908/089 505


Partizánske
ADOS Partizánske, s.r.o., R. Jašíka 156/4
Telefón: 038/749 7177, 0905/382 199
ADOS – JANA, Hrnčírikova 222/6
Telefón: 038/748 7282, 0905/335 306


Petrovany
PhDr. Agáta Smelá ADOS, Petrovany 317
Telefón: 0907/067 369

 

Piešťany
Alzheimercentrum Piešťany, n.o., Rekreačná 7
Telefón: 0918/930 001, 0918/790 710, 0918/930 003
ADOS Vitalis Plus, s.r.o., Rekreačná 4827/2
Telefón: 0918/222 470


Poprad
ADOS Zdravie, s.r.o., Lidická 1616/25
Telefón: 052/776 8519, 0905/253 873
www.adoszdravie.sk
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 2928, 0903/882 620
www.caritas.sk


Poproč
Mgr. Zita Baníková ADOS-ATIZ, Východná č.23
Telefón: 055/466 4742, 0907/957 523


Poša
ADOS MATTA, s.r.o., Poša č.169
Telefón: 0918/186 291, 0907/975 048
www.mattasro.sk


Považská Bystrica
ADOS Helena, Moyzesova 891/90
Telefón: 042/4261 046, 0904/469 537


Prešov
ADOS Schneider, Čapajevova 23
Telefón: 051/746 3006, 0907/922 172, 0915/863 124
Harris Slovakia, a.s., Nám. mieru 1
Telefón: 051/771 1122, 0911/427 749
Gabriela, n.o. Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Lemešianská 21
Telefón: 051/773 2500
www.gabrielapo.sk
Kontakt Prešov, s.r.o., Sládkovičova
Telefón: 0905/348 972


Prievidza
ADOS RIA – Mária Pipíšková, Ľ.Štúra 5
Telefón: 046/542 1188, 0903/453 870


Púchov
ADOS – Srdce, Pod Lachovcom 1727/55
Telefón: 042/460 5342, 0915/735 380, 0911/735 380


Radošovce
ADOS – OSES Júlia Poláková, Vieska 144
Telefón: 0904/327 049
Rimavská Sobota
ADOS “MAKO” Gabriela Sojková, L.Svobodu 17
Telefón: 047/5631 848, 0905/399 473


Rožňava
ADOS Krištal, spol. s r.o, Vargová Anna, Komenského 26
Telefón: 058/7331 991, 0905/755 344
Edita Bodnárová – ošetrovateľstvo, Špitálska 1
Telefón: 058/732 9860, 0905/452 838


Ružomberok
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Ružomberok, Majere 5
Telefón: 044/4325 314, 0904/501 417
www.caritas.sk


Senica
ADOS – Opora, Sadová 638/43
Telefón: 0908/756 996, 0907/187 512


Slovenský Grob
ADOS Bc. Emília Štrbová, Hlavná 44/A
Telefón: 033/6478 204, 0915/777 978


Sobrance
Arcidiecézna charita Košice – ADOS Sobrance, Kapitána Nálepku 8
Telefón: 056/652 4392, 0915/521 993


Spišská Nová Ves
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Spišská Nová Ves, Hanulova 2
Telefón: 053/441 0625, 0904/501 423
www.caritas.sk
ADOS Monika Kraková, Janského 1
Mobil: 0907/935 182, 0908/476 534


Spišská Stará Ves
ADOS ÚSMEV, Tatranská 276
Telefón: 052/482 2266, 0907/952 094


Spišské Podhradie
ADOSAN, s.r.o., Prešovská 331/54
Telefón: 0905/341 325, 0903/315 997
Fax: 053 4542 153


Spišské Vlachy
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Spišské Vlachy, Požiarnická 973/49
Telefón: 053/448 5237, 0904/501 422
www.caritas.sk
Stará Ľubovňa
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Stará Ľubovňa, Nám. sv.Mikuláša 12
Telefón: 052/432 4175, 0904/501 420
ŠIAS spol. s r.o. – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Levočská 1
Telefón: 052/468 5816, 0915/937 631
D.O.M. Nádej, spol. s r.o., Levočská 1
Telefón: 052/4324 4094, 0905/964 003


Streda nad Bodrogom
ADOS Helena Horváthová, s.r.o., Hlavná 127
Telefón: 0908/376 955


Stropkov
ADOS EVA, s.r.o, Akad. Pavlova 321/10
Telefón: 054/742 2244, 0907/977 876


Stupava
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Zdravotnícka č.1
Telefón: 034/6597 521, 0905/767 553, 0905/419 434, 0905/761 524


Svidník
ADOS Ela, MUDr. Pribulu č.1
Telefón: 054/752 4475, 0908/502 189


Šamorín
ADOS JANEK, s.r.o., Senecká 4
Telefón: 031/ 5622 147, 0904/268 618, 0905/566 092
www.drjanek.sk


Švábovce
Bc. Anna Chlebovcová – ADOS, ObZS Švábovce 126
Telefón: 0905/729 324


Tekovské Lužany
ADOS Mgr. Mária Tóthová, Osloboditeľov č.16
Telefón: 036/7723 204, 0908/738 367


Topoľčany
ADOS ABSLOVAKIA, Bernolákova 1546/32
Telefón: 038/5320 177, 0949/884 478
ADOS SANAS, Obchodná 2
Telefón: 038/5421 018, 0903/543 499


Trebišov
ADOS Schneider, M.Kukučína 1
Telefón: 056/668 6940
Arcidiecézna charita Košice – ADOS Trebišov, Kukučínová 184/1
Telefón: 056/672 5426, 0907/972 619

Turčianske Teplice
ADOS Daniela Šolonyová, Pod Bôrom 277/7
Telefón: 043/492 3453, 0903/691 655


Tvrdošín
ADOS – ALBA, Medvedzie 135
Telefón: 043/5323 602, 0918/620 746


Veľké Orvište
ADOS – IMAG, spol. s r.o., Veľké Orvište 2
Telefón: 033/7746 294, 0905/409 343
www.imag.sk


Veľký Krtíš
ADOS TOP-MED, Mgr. Katarína Lukáčová, Nemocničná 1
Telefón: 0905/954 618


Vranov nad Topľou
ADOS KELZA, spol. s r.o., Budovateľská 1279
Telefón: 057/4464 770, 0915/849 294
ADOS Mgr. Čačková Anna, Budovateľská 1279
Telefón: 057/4464 770, 0905/482 746


Zvolen
ADOS Mária, Kuzmányho nábrežie 28
Telefón: 045/5201 737, 0907/677 332
ADOS Karolina, Obchoditá 1028 – Očová
Telefón: 045/5349 655, 0905/272 071
ADOS pri NsP Zvolen, Vaše zdravie, n.o., Kuzmányho nábr. 28
Telefón: 045/5201 701, 0915/992 909


Želiezovce
ADOS MEDSERVIS, s.r.o., Brezová 9
Telefón: 036/771 3492, 0903/390 159


Žilina
Ľubomíra Hrabušová ADOS-VITA, Rajecká 17
Telefón: 041/500 6450, 0905/723 315
ADOS Mária, s.r.o., Štefánikova
Telefón: 041/7232 320, 0903/511 653

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky