> CS-PP je tu pre VÁS
CS-PP je tu pre VÁS

NEVÁHAJTE a využite služby CENTRA (CS-PP)

Centrum sociálno-psychologickej podpory. Poskytuje základné sociálne poradenstvo a psychologické služby. Nájdete nás na prízemí budovy NÚRCH v zimnej záhrade, ambulancia č. 5.

VYVESKA 3A

Projekt Centrum sociálno-psychologickej podpory ľudí trpiacich reumatickými chorobami iniciovala LPRe SR, ako reakciu na absenciu sociálnej a psychologickej pomoci pacientom s reumatickým ochorením.

Cieľom centra je pomáhať pacientom s reumatickými diagnózami, aby im toto ochorenie neznižovalo kvalitu doterajšieho života. Reuma je závažné, chronické ochorenie. Často dostáva ľudí do situácie, že strácajú možnosť uplatnenia porovnateľného so zdravými.

Stávajú sa imobilnými alebo potrebujú asistenciu druhej osoby. V týchto najťažších chvíľach musia mať chorí ľudia istotu, že nie sú s problémom sami. Sociálny pracovník urobí základnú analýzu sociálnej situácie klienta, poskytne mu sociálno-právne poradenstvo prvého kontaktu, dá mu informácie o sociálnych službách, o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Taktiež klienta oboznámi s možnosťou požiadať o príspevky v hmotnej či sociálnej núdzi. Medzi najefektívnejšie metódy práce sociálneho pracovníka patrí sociálna terapia, tréning pacientov v komunikačných zručnostiach. K ďalším užitočným metódam sociálnej práce s klientom patrí práca s jednotlivcom, rodinou a komunitou. V zložitých situáciách pomôže aj rozhovor so psychológom či tréning relaxačných techník. Všetko bude zabezpečené na jednom mieste profesionálmi, ktorí budú poskytovať túto odbornú pomoc v stredu a štvrtok v popoludňajších hodinách.

Väčšina reumatikov zo svojej skúsenosti vie, že život s reumatickým, alebo akýmkoľvek iným chronickým ochorením, je neustále sprevádzaný nielen zdravotnými ťažkosťami, ale aj pocitom frustrácie, menejcennosti alebo neužitočnosti. Obzvlášť ťažké je obdobie krátko po stanovení diagnózy. Človek zrazu vidí všetko v čiernych farbách, má strach z nejasnej budúcnosti, nevie ako ďalej, čo s prácou, na ktorú už jeho sily nestačia, čo s nedostatkom financií, kde a ako hľadať pomoc na úradoch a ako si o pomoc požiadať.

Ďalšie články

V tomto volebnom roku máme v Pláne činnosti našej pobočky množstvo nových, ale aj tradičných aktivít. Stále nám však pri ich realizácii stojí v ceste zatiaľ nezlikvidovaný nepriateľ - koronavírus, ktorý je už druhý rok súčasťou nášho života a práve on...
Rozhovor s doc. MUDr. Zdenkom Killingerom
Zažite 17. júla 2021 o 19:00 – 22:00 hod. večer plný napätia, zábavy a dobrého jedla - nenechajte si ujsť show program živý šach v Piešťanoch!