> KROK 2009
KROK 2009Vyhodnotenie výsledkov hlasovania „KROK 2009“

I. ročníka Novinárskej pocty KROK 2010 bol ukončený dňa 21. októbra  2010 o 24.00 h. hlasovanie ukončil správca www.mojareuma.sk  

a)    Kategória: televízne príspevky v súťaži KROK 2009

1.    Miesto
CESTY NÁDEJE – Tichý nepriateľ – reuma SLOVENSKÁ TELEVÍZIA – 21.11.2009 v STV 2 , 47. týždeň

      počet pridelených hlasov: 73

2.    Miesto
DISKUSIA – Zdravotníctvo TV KARPATY 9/2009

      počet pridelených hlasov: 66

3.    Miesto DÁMSKY MAGAZÍN – SLOVENSKÁ TELEVÍZIA -12.10.2009 v STV 1, 42. týždeň

      počet pridelených hlasov: 30
Spolu za kategóriu a) hlasovalo 169 respondentov

b)    Kategória: rozhlasové príspevky v súťaži KROK 2009

1.    Miesto
Andrea Eliášová – Sviece a prameň – Rádio LUMEN – 10.04. 2009
      počet pridelených hlasov: 48

2.    Miesto Bernardetta Fendiková – Beh reumatikov – SLOVENSKÝ ROZHLAS 25. 06. 2009, 11:37
       počet pridelených hlasov: 28

3.    Miesto Martin Jurčo -Trnava-prednáška pre hendikepovaných -SLOVENSKÝ ROZHLAS 21.01.2009             počet pridelených hlasov 27

Spolu za kategóriu b) hlasovalo 103

c)    Kategória: printové príspevky v súťaži KROK 2009

1. Miesto Katarína Čulenová – Sen o Amerike  ŠARM – (2009)
      počet pridelených hlasov: 92

2.    Miesto Katarína Banská – Nové trendy v liečbe reumatoidnej artritídy KOMPENDIUM MEDICÍNY – č.15 /2009
        počet pridelených hlasov: 31

3.    Miesto Alžbeta Pňačeková – Neposlušné kĺby MARKÍZA (2009)

       počet pridelených hlasov: 26

Spolu za kategóriu c) hlasovalo 149 respondentov.

Súhrnne sa hlasovania zúčastnilo 421 respondentov

V Piešťanoch 21.10.2010
 

ZOZNAM SÚŤAŽIACICH PRÍSPEVKOV „KROK 2009“
a)    Kategória: televízne príspevky v súťaži KROK 2009

       1. CESTY NÁDEJE – Tichý nepriateľ – reuma
           SLOVENSKÁ TELEVÍZIA – 21.11.2009 v STV 2 , 47. týždeň
           link:  
http://stv.livetv.sk/tvarchive//video/video.html?video=47877
réžia, scenár: Kateřina Javorská, scenár, moderátorka: Patrícia Garajová
Na jeseň 2009 televízny štáb STV oslovil vedenie LPRe – Sekciu mladých reumatikov s  požiadavkou o stretnutie, ktoré sa uskutočnilo priamo v niektorých domácnostiach reumatikov, ale aj v bezbariérovom,  piešťanskom hoteli Máj, či v NÚRCH Piešťany.
Hlavnou témou relácie bola Juvenilná idiopatická artritída, krátke sondy do života ľudí, do osudu ktorých zasiahla reuma.
„Cesty nádeje“ je publicistická relácia, ktorá informuje a radí zdravotne postihnutým občanom, ako sa liečiť a predchádzať chorobám. V tejto relácii divák nájde príbehy ľudí, ktorí sa so svojim osudom dokázali popasovať a môžu byť príkladom aj pre iných.

      2.  DÁMSKY MAGAZÍN
           SLOVENSKÁ TELEVÍZIA -12.10.2009 v STV 1, 42. týždeň
           Odvysielané v intervaloch: < 09 : 10  –  21 : 34 >   < 01 : 02 : 45 – 01 : 08 : 28>
            link:  
http://stv.livetv.sk/tvarchive//video/video.html?video=46854
dramaturg: Dagmar Fule Bartovičová, moderátorky: I. Malachovská, S. Müllerová,
hosťky relácie: Mgr. Ingrid Regiecová, doc. MUDr. Zuzana Popracová
V publicistickej relácii Dámsky magazín, ktorá bola odvysielaná 12. októbra 2009, kedy si pripomíname Svetový deň reumatizmu, dramaturgia relácie aktuálne zaradila tému reuma – reumatické ochorenia, Juvenilná idiopatická artritída. Do štúdia v Mlynskej doline sme vyslali Mgr. Ingrid Regiecovú za pacientov, ale hlavne ako členku vedenia LPRe – Sekcie mladých reumatikov. Vo svojom vystúpení na podklade osobného príbehu na veľmi  krátkom časovom poli fundovane podala množstvo informácií, v ktorých divákom odovzdala nielen vlastné skúsenosti, ale použila a  vysvetlila aj základnú reumatologickú terminológiu, čím prekvapila aj samotné moderátorky, Ivetu a Soňu. Reumo-fyzioterapeutka, doc. MUDr. Zuzana Popracová priblížila problematiku reumatických ochorení z odborného hľadiska a poskytla možnosť využitia on-line poradne cez internet priamo počas vysielania.

3.    DISKUSIA – Zdravotníctvo
            TV KARPATY 9/2009
link:
http://www.tvkarpaty.sk/index.php?option=com_content&view=category&layou…
moderátorka: Eva Hrušková
„Diskusia“ je relácia TV Karpaty  pozostávajúca z dvoch častí.
Prvá časť deviateho pokračovania relácie sa venovala reume, jej príznakom a liečbe s poprednými odborníkmi v reumatológii, Prof. MUDr. Jozefom Rovenským, DrSc., Doc. MUDr. Jozef Lukáčom, CSc. a MUDr. Elenou Koškovou, PhD.
 V druhej časti sa diváci viac dozvedeli o činnosti občianskeho združenia – Ligy proti reumatizmu prostredníctvom charizmatickej osobnosti Mgr. Ľudmile Hrčkovej, ktorá s prehľadom priblížila cieľ, náplň a činnosť pacientskej organizácie, ktorá sa snaží aktívne prispievať ku skvalitneniu komplexnej starostlivosti o ľudí s reumatickými chorobami.   

b)    Kategória :rozhlasové príspevky v súťaži KROK 2009

1.    Andrea Eliášová – Sviece a plameň
Rádio LUMEN – 10.04. 2009
link:
http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=1&m=4&r=2009
Rozhovor o tom, ako žiť s bolesťou i nezdarmi a tešiť sa pri tom z každého dňa. Niekedy nepotrebujeme ku šťastiu veľa, stačí niekoľko vrúcnych slov alebo viet a vieme, že nie sme na svete sami. Relácia bola odvysielaná v predveľkonočnom období, na Veľký piatok, čomu zodpovedá aj komorná atmosféra, ladenie hudby i témy rozhovoru.   

2.    Bernardetta Fendiková – Beh reumatikov  
SLOVENSKÝ ROZHLAS 25. 06. 2009, 11:37
link:
http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=s…
Rozhovor nám priblížil podujatie, ktoré sa uskutočnilo vo Vysokých Tatrách, Košiciach, Piešťanoch, Žiline, Prievidzi, ale i v ďalších mestách na Slovensku. Bol to „3. ročník behu a chôdze reumatikov a reumatológov“. Športová aktivita bola určená širokej verejnosti a jej cieľom je každoročne podporiť ľudí s reumatickými ochoreniami a upozorniť na ich špecifické problémy. Viac sa dozviete v rozhovore s pani Katarínou Palkovou, predsedníčkou miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu v Košiciach.

      3.   Martin Jurčo – Trnava – prednáška pre hendikepovaných
            SLOVENSKÝ ROZHLAS  21. 01. 2009, 07:45
link:
http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=s…
Od 1.1.2009 sa v sociálnej oblasti výrazne upravila legislatíva. Trnavská miestna pobočka LPRe SR chcela aktuálne informovať svojich členov aj širokú verejnosť s úpravami v sociálnych zákonoch. Pripravila prednášku o zmenách legislatívy pre sociálne znevýhodnených a ťažko zdravotne postihnutých. O základných bodoch programu pripravenej prednášky porozprávala redaktorovi Martinovi Jurčovi pani Alena Musilová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave. Rozhovor môže poslúžiť k väčšej informovanosti zainteresovaných.

c)    Kategória: printové príspevky v súťaži KROK 2009

1.    Katarína Banská – Nové trendy v liečbe reumatoidnej artritídy
KOMPENDIUM MEDICÍNY – č.15 /2009
Tento odborný článok o prevencii, správnej výžive, možnosti liečby reumatoidnej artritídy (RA) je určený viac odbornej verejnosti, ale laik si v ňom určite nájde podstatnú správu, že remisia, alebo stav nízkej aktivity ochorenia je novým veľkým úspechom dnešných možností liečby RA. Biologické lieky ako nové možnosti liečby spĺňajú väčšinu požiadaviek, ktoré sa na modernú liečbu RA kladú a prinášajú aj novú nádej pre reumatických pacientov.
2.    Katarína Čulenová – Sen o Amerike
ŠARM – (2009)
Reumatické ochorenie môže človeka spútať bolesťou a slabšou pohyblivosťou, ale ak jednotlivec zabojuje a nevzdá sa, môže si splniť svoje sny a prežiť plnohodnotný život v harmónii a s optimizmom. Veronika sníva svoj veľký sen o plnohodnotnom živote a pripravuje sa na študijný pobyt v USA.

3.    Alžbeta Pňačeková – Neposlušné kĺby
MARKÍZA (2009)
link:
http://www.casopis.markiza.sk/lifestyle/extra/392-neposlune-kby.html
Stuhnuté kĺby, bolesti, ktoré sa zhoršujú najmä pri zmene počasia alebo po námahe, môžu znepríjemniť život malým i veľkým pacientom. Okrem užívania liekov je veľmi dôležitá každodenná rehabilitácia a vyväzovanie rúk či nôh. Pomáhajú i ľadové obklady na zapálené a rozhorúčené kĺby. Každodenné cvičenie je nevyhnutné. Často je spojené so slzami a s bolesťou. Myslíte si, že sa to týka iba starých ľudí? Omyl! Bohužiaľ, nie je to tak. V článku „Neposlušné kĺby“ sa dozviete, že reumatické ochorenie môže postihnúť aj celkom malé deti.