> KROK 2011
KROK 2011

 

Vyhodnotenie výsledkov hlasovania „KROK 2011“

 

a.    Kategória: televízne príspevky v súťaži KROK 2011

1.  miesto TV KARPATY
Reumatici oceňovali. Novinársku poctu si vyslúžili markizáci aj karpaťáci
Redaktorka: Eva Bereczová
Kameraman: Antón Páldy
Odvysielané: 17.10.2011
počet pridelených hlasov: 379

2.  miesto RTVS – Slovenská televízia
Dámsky magazín, Autoimunitné reumatické ochorenia
Moderátorky: Soňa Müllerová, Iveta Malachovská
Hosť: Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
Odvysielané: 24.02.2011, 1-ka
počet pridelených hlasov: 289

3.  miesto RTVS – Slovenská televízia
FOKUS – osteoartróza
Autor: Jozef Puchala, Slovenská televízia, štúdio Košice
Spolupracovali:
Prof. MUDr. Rybár, PhD., Mgr. S. Lažo, Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
Odvysielané: 01.02.2011, 2-ka
počet pridelených hlasov: 116

4.  miesto RTVS – Slovenská televízia
Medicína, Systémový Lupus erythematosus
Autori: Jana Pifflová – Španková, Róbert Valovič
Spolupracovali: Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, riaditeľ NÚRCH Piešťany
Doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., primár lôžkového oddelenia NÚRCH Piešťany
Odvysielané: 17.10.2011, 2-ka  
počet pridelených hlasov: 97

b.    Kategória: rozhlasové príspevky v súťaži KROK 2011

1.  miesto Slovenský rozhlas, RTVS
O LPRe – SMR, činnosti, DVD a o aktivitách
Autor: Martin Jurčo,
Odvysielané: 08.11.2011
počet pridelených hlasov: 410

2. miesto Slovenský rozhlas, RTVS
Ako deti s ťažkým zdravotným postihnutím trávia letné prázdniny
Autorka: Nora Turancová, Mozaika regiónu, Regina, Slovenský rozhlas, RTVS
Odvysielané: 02.06.2011 o 14.25 h
počet pridelených hlasov: 254

3. miesto Slovenský rozhlas, RTVS
Beh reumatikov
Autorka: Viera Michaličová
Odvysielané: október 2011
počet pridelených hlasov: 212

c.    Kategória: printové príspevky v súťaži KROK 2011

1. miesto časopis ZDRAVIE
Učím sa s ňou žiť
Autorka: Jana Kollárová, Zdravie č. 10
Uverejnené: október 2011
počet pridelených hlasov: 461

2. miesto portál SLOVENSKÝ PACIENT
 Laureátka Ceny Dar roka je z Ligy proti reumatizmu
 Autor: Ján Mútala
 Uverejnené: 06.07.2011
      počet pridelených hlasov: 394

3. miesto časopis ŠARM
S únavou a bolesťou
Autorka: Katarína Čulenová, Šarm č. 38
Uverejnené: september 2011
počet pridelených hlasov: 73

Súhrnne sa hlasovania zúčastnilo 2 685 respondentov.    
         
 V Piešťanoch 1. októbra 2012