> KROK 2014 (hlasovanie ukončené 30.09.2015)
KROK 2014 (hlasovanie ukončené 30.09.2015)
Hlasovanie KROK 2014 bolo ukončené 30.09.2015
Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude v Piešťanoch 10.10.2015 o 14. 00 h.

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.