> Kto je vo vedení LPRe SR?
Kto je vo vedení LPRe SR?

Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.

Dôležitou súčasťou úvodu valného zhromaždenia bolo poďakovanie končiacim kolegom a kolegyniam a odovzdanie ďakovných listov. Predsedníčka LPRe SR pri tejto príležitosti vyslovila úprimné poďakovanie všetkým členom doterajšieho predsedníctva a revíznej komisie za vykonanú prácu v uplynulom volebnom období.

Osobitne poďakovala tým, ktorí už nekandidovali a udelila im ďakovný list: Mgr. Lucii Slejzákovej, MSc., Daniele Mikulovej, Alžbete Kabátovej a Petrovi Galkovi, ktorý bude pokračovať v RK.

Na prvom zasadnutí novozvoleného Predsedníctva LPRe SR a Revíznej komisie LPRe SR po valnom zhromaždení, PhDr. Jana Dobšovičová Černáková privítala všetkých prítomných a zablahoželala kolegom k zvoleniu. Poďakovala členom predsedníctva, ktorí pokračujú v práci v prospech LPRe SR a predsedníctva za doterajšie pracovné nasadenie. Zvlášť privítala novozvolených členov predsedníctva a RK a poďakovala im za ochotu kandidovať a svojou činnosťou pomáhať LPRe SR vo volebnom období 2024 – 2027. 

Zoznam členov Predsedníctva a náhradníkov LPRe SR

Predsedníčka LPRe SR: PhDr. Jana Dobšovičová Černáková

Podpredsedníčka LPRe SR: PhDr. Katarína Barančíková

Tajomníčka LPRe SR: Ing. Petra Balážová

Hospodárka LPRe SR: Ing. Silvia Studenič Bobocká

Členovia LPRe SR: Mgr. Jaroslav Bečka, JUDr. Zuzana Lechmanová, Darina Kostíková, Mgr. Emília Krausová, Mgr. Ivana Karelová

Náhradníčky: Mgr. Monika Držiaková, Mgr. Lucia Hľadajová                             

Revízna komisia LPRe SR

Predsedníčka RK: Ing. Anna Jursíková

Členovia RK: Eva Molnárová, Peter Galko

Čestný predseda LPRe SR: Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP. 

Čestná členka Predsedníctva LPRe SR: MUDr. Mária Orlovská.

-LPReSR-

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu SR pripravila v Piešťanoch tradičný 1. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR 2024.