> Kurz skupinového cvičenia LPRe SR
Kurz skupinového cvičenia LPRe SR

Kurz skupinového cvičenia pre miestne pobočky a kluby LPRe SR
Liga proti reumatizmu SR sa dlhodobo snaží podporovať a iniciovať pravidelné skupinové zdravotné cvičenie alebo plávanie vo svojich miestnych pobočkách a kluboch. Na základe silnejúceho dopytu práve z MP a klubov Liga pripravila kurz skupinového cvičenia pod vedením skúsenej fyzioterapeutky z NÚRCH Silvie Liškovej.

Kurz skupinového cvičenia v Piešťanoch
Pravidelné cvičenie je pre reumatikov mimoriadne dôležité, pretože pomáha zvyšovať pohyblivosť kĺbov i celkovú vitalitu. Keďže mnohí z nás nachádzajú väčšiu chuť k cvičeniu, keď necvičia sami, ale v kolektíve, rozhodla sa LPRe SR zorganizovať pre zástupcov jednotlivých miestnych pobočiek kurz skupinového cvičenia. Ten sa uskutočnil v sobotu 24. mája v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch pod vedením skúsenej fyzioterapeutičky Silvie Liškovej.

Hlavným cieľom kurzu bolo vysvetliť základy a techniky správneho cvičenia u pacientov s reumatickým ochorením, pričom dôraz sa kládol nato, aby účastníci kurzu boli následne schopní samostatne viesť skupinové cvičenia vo svojich miestnych pobočkách a odovzdať nadobudnuté vedomosti ďalej. Kurzu sa zúčastnili zástupcovia z MP Púchov, MP Bratislava, MP Košice. Účastníci kurzu si postupne prešli jednotlivé cvičebné zostavy v ľahu, v sede a v stoji, pričom nechýbali ani cviky s cvičebnou loptou. Pani fyzioterapeutička Silvia upozornila na časté chyby pri cvičení, na zlé držanie tela či nesprávne dýchanie. Záverom si účastníci mohli vyskúšať úlohu precvičovateľa a viesť skúšobnú hodinu s ostatnými účastníkmi kurzu. Obrovské ďakujem patrí pani fyzioterapeutičke za jej čas, trpezlivosť a ochotu, rovnako ako aj LPRe SR za zorganizovanie toho kurzu a poskytnutie príležitosti zdokonaliť sa v cvičení. Určite mi dajú za pravdu aj ostatní, že kurz skupinového cvičenia nám ponúkol nielen množstvo vedomostí, ale aj otvoril novú výzvu, a to zintenzívniť a skvalitniť hodiny skupinového cvičenia v jednotlivých miestnych pobočkách LPRe na Slovensku. 

Adriana Salamová

—————
Téma: Cvičebné zostavy

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...