> Kurz skupinového cvičenia LPRe SR
Kurz skupinového cvičenia LPRe SR

Kurz skupinového cvičenia pre miestne pobočky a kluby LPRe SR
Liga proti reumatizmu SR sa dlhodobo snaží podporovať a iniciovať pravidelné skupinové zdravotné cvičenie alebo plávanie vo svojich miestnych pobočkách a kluboch. Na základe silnejúceho dopytu práve z MP a klubov Liga pripravila kurz skupinového cvičenia pod vedením skúsenej fyzioterapeutky z NÚRCH Silvie Liškovej.

Kurz skupinového cvičenia v Piešťanoch
Pravidelné cvičenie je pre reumatikov mimoriadne dôležité, pretože pomáha zvyšovať pohyblivosť kĺbov i celkovú vitalitu. Keďže mnohí z nás nachádzajú väčšiu chuť k cvičeniu, keď necvičia sami, ale v kolektíve, rozhodla sa LPRe SR zorganizovať pre zástupcov jednotlivých miestnych pobočiek kurz skupinového cvičenia. Ten sa uskutočnil v sobotu 24. mája v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch pod vedením skúsenej fyzioterapeutičky Silvie Liškovej.

Hlavným cieľom kurzu bolo vysvetliť základy a techniky správneho cvičenia u pacientov s reumatickým ochorením, pričom dôraz sa kládol nato, aby účastníci kurzu boli následne schopní samostatne viesť skupinové cvičenia vo svojich miestnych pobočkách a odovzdať nadobudnuté vedomosti ďalej. Kurzu sa zúčastnili zástupcovia z MP Púchov, MP Bratislava, MP Košice. Účastníci kurzu si postupne prešli jednotlivé cvičebné zostavy v ľahu, v sede a v stoji, pričom nechýbali ani cviky s cvičebnou loptou. Pani fyzioterapeutička Silvia upozornila na časté chyby pri cvičení, na zlé držanie tela či nesprávne dýchanie. Záverom si účastníci mohli vyskúšať úlohu precvičovateľa a viesť skúšobnú hodinu s ostatnými účastníkmi kurzu. Obrovské ďakujem patrí pani fyzioterapeutičke za jej čas, trpezlivosť a ochotu, rovnako ako aj LPRe SR za zorganizovanie toho kurzu a poskytnutie príležitosti zdokonaliť sa v cvičení. Určite mi dajú za pravdu aj ostatní, že kurz skupinového cvičenia nám ponúkol nielen množstvo vedomostí, ale aj otvoril novú výzvu, a to zintenzívniť a skvalitniť hodiny skupinového cvičenia v jednotlivých miestnych pobočkách LPRe na Slovensku. 

Adriana Salamová

—————
Téma: Cvičebné zostavy

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
24. mája 2023 o 16. hod. vás pozývame na Univerzitu Reumy #6/23.
Liga proti reumatizmu SR každoročne oceňuje činnosť miestnych pobočiek a klubov, aby dobrovoľníkov ocenila a motivovala k ďalšiemu rastu a ochote pomáhať ľuďom s reumatickými ochoreniami.
Dovoľte, aby sme vás pozvali na Univerzitu Reumy #5/23.