> Leto a jeseň v Banskej Bystrici
Leto a jeseň v Banskej Bystrici

Leitmotívom činnosti mnohých pobočiek je v tomto roku snaha  prispôsobiť sa zmeneným podmienkam koronakrízových časov. Myslíme si, že sme túto vec spoločnými silami zvládli, ba trúfame si povedať, že nepriaznivé podmienky nás dokonca motivovali k ďalším aktivitám.

V našich podmienkach prispôsobiť sa znamenalo preferovať  aktivity  pohybové,  v exteriéri.  V mnohom nám pomohol ďalší ročník nášho projektu “Rozhýbme sa s nordic walking”.   Aktívny pohyb vytváraný týmto projektom predstavuje využívanie techniky nordic walking chôdze, ku ktorému sa pridružilo pravidelné cvičenie jógy vo verzii pre reumatikov. Počas trvania projektu vznikla solídna tradícia pravidelných stretnutí. Vytvoril sa návyk hýbať sa, ktorého benefitom bolo aj sformovania sa  zdielneho spoločenstva.

Tešíme sa, že sme mohli privítať reumatické leto aktívne a s radosťou. V prvom rade radi konštatujeme, že chôdza nordic walking a jóga pre reumatikov v Bystrici pravidelne nachádzajú svojich skalných nadšencov. Tí sa stretávajú jedenkrát do týždňa, aby pohybom utužovali svoje zdravie. Bonusom je možnosť spoločných posedení pri kávičke po tréningu.

Okrem pravidelnej chôdze, ktorú realizujeme v areáli parku pod Pamätníkom SNP, organizujeme aj turistické nordic vychádzky do okolia nášho mesta a tu je vždy možnosť objavovať niečo nové.

A tak sa stalo, že sa nám podarilo spojiť výlet do Slovenskej Ľupče s kultúrnym zážitkom návštevy zámku a divadelného predstavenia miestnych ochotníkov, alebo sme mohli navštíviť  Bystriansku jaskyňu, moštenické minerálne pramene či arborétum vo Zvolene. Spoločným menovateľom akcií bola výborná nálada a tá je  tou  najlepšou reklamou na naše ďalšie podujatia.

Ťahákom našej reumatickej jesene bol už piaty  ročník obľúbených prednáškových stretnutí s lekármi pod názvom „Beseda s lekármi bez bieleho plášťa“. Podujatie sľubovalo zaujímavé prednášky na témy diagnostiky a liečby zápalových ochorení, vzťahu reumy a Covid-u a  ochorení vyplývajúcich z reumatických ochorení. V prvej časti prednášajúce: MUDr. Kmečová, MUDr. Škamlová a MUDr. Tuchyňová formou prezentácií jasne, zrozumiteľne a zaujímavo objasnili problematiku, ktorá bola náplňou ich prednášok. S radosťou sme prijali, že sa na konci stretnutia  bezozvyšku vyplnil priestor na otázky nás, pacientov.

Na záver len jeden postreh: sme veľmi radi súčasťou takého veľkého 30 ročného spoločenstva, akým je Liga proti reumatizmu na Slovensku. Cítime vašu podporu a ďakujeme za ňu.

-jb-

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.