> LPRe SR sa zúčastnila na Jarnom reumatologickom seminári
LPRe SR sa zúčastnila na Jarnom reumatologickom seminári

24. marca 2023 sa v Spoločenskom centre SLK Piešťany, a.s. uskutočnil XVII. jarný reumatologický seminár, ktorý mal stanovené tri hlavné témy:

1. Pľúcne postihnutie u pacientov s reumatickými chorobami

2. Nezápalové ochorenia v reumatológii

3. Sekcia nelekárov a Ligy proti reumatizmu

Pozvanie na seminár dostala aj Liga proti reumatizmu SR. Po slávnostnom zahájení Jarného reumatologického seminára sa prvý odborný blok venoval 70. výročiu založenia Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch a nedávnemu okrúhlemu výročiu Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

Predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková prihovorila odborníkom a predstavila úspešné projekty Ligy proti reumatizmu SR. Srdečne poblahoželala NÚRCH-u, jeho vedeniu a zamestnancom popriala veľa ďalších úspechov a do budúcna aspoň raz toľko ďalších rokov, aby NÚRCH aj naďalej pomáhal pacientom s reumatickými ochoreniami a posúvali vedu a vedecké úspechy k poznatkom, ktoré budú vedieť reumatické choroby celkom vyliečiť alebo im predchádzať.

Vznik dnešného zdravotníckeho zariadenia, ktoré poznáme ako NÚRCH súvisel s dôležitým medzníkom organizovanej starostlivosti o reumatikov, a to bolo založenie Výskumného ústavu chorôb reumatických pre Čechy a Moravu v roku 1952 v Prahe. V marci 1953 sa rozhodlo, že bude založená slovenská pobočka – Výskumný ústavu reumatických chorôb (VÚRCH) so sídlom v Piešťanoch. Vytvorením a riadením boli poverení profesor Štefan Siťaj a docent Tibor Urbánek. VÚRCH sídlil v hoteli Cyril, neskôr známejší ako pavilón liečebne Pro Patria na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.

Od roku 1989 NÚRCH sídli vo vlastnej budove na nábreží Váhu. Ďalšími riaditeľmi boli doc. Milan Ondrašík (1984) a profesor Jozef Rovenský (1990). Nástupcami na pozícii riaditeľa NÚRCH po profesorovi Rovenskom boli Michal Fajn a doc. Richard Imrich. Od roku 2017 viedla ústav Rada riaditeľov v zložení: Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. – generálny riaditeľ, Ing. Veronika Tulejová, MBA – ekonomická riaditeľka, MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová, MPH – medicínska riaditeľka. Od roku 2022 Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch v pozícii riaditeľa vedie MUDr. Milan Derco.

Históriu NÚRCH a slovenskej reumatológie písalo množstvo ďalších odborníkov a osobností. Viac nájdete na https://www.nurch.sk/stranka/nurch/historia

Profesor Rovenský spolu s doc. Urbánkom stáli aj pri založení Ligy proti reumatizmu na Slovensku v roku 1990. Profesor Rovenský je aj na zaslúženom dôchodku čestným predsedom LPRe SR. Ako svoju nasledovníčku vo vedení LPRe SR si vybral PhDr. Janu Dobšovičovú Černákovú.

NÚRCH v Piešťanoch si 70 rokov svojej existencie pripomína výstavou fotografií a vybraných artefaktov vo foyeri hlavnej budovy mapuje historické míľniky i osobnosti bývalého Výskumného ústavu reumatických chorôb, ktorý je spojený s rozvojom reumatológie na Slovensku. Prístupná je do konca roka 2023. Viac: https://www.nurch.sk/aktuality-detail/narodny-ustav-reumatickych-chorob-oslavuje-70-rokov-svojej-existencie

Zdroj: archív LPRe SR a www.nurch.sk

————–
Téma: Osobnosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.