> Mám reumu a čo ďalej?
Mám reumu a čo ďalej?

Slovo reuma je dnes žiaľ pre väčšinu obyvateľstva neznámym pojmom. Ľudia si reumu spájajú so  starobou. Pravdou je  však skutočnosť, že  na reumu  môže  ochorieť človek kedykoľvek.  Ľudia  s  reumatickým ochorením   tvoria  najväčšiu  skupinu  dlhodobo chronicky  chorých. 

Reumatizmus  zasahuje  chorého  vo všetkých  oblastiach  života. Znamená nielen  zdravotný problém, ale má aj  sociálny a ekonomický vplyv na rodinu, priateľov,  zamestnávateľov  a  celú  spoločnosť.   Pre  všetky  reumatické  choroby  je charakteristické,  že  priebeh  a  spôsob  ich  liečenia  je  veľmi  zdĺhavý  a  vyžaduje usmernenú  životosprávu.
Každý  nový  pacient s reumatickým ochorením  býva spočiatku  vystrašený a  nevie čo  sa deje, čo to vlastne reuma je a ako mu  toto ochorenie môže  zmeniť život.  Kladie si množstvo otázok:

–  či sa ochorenie dá vyliečiť, či bude musieť užívať lieky, aké lieky a ako dlho
–  aké vyšetrenia bude musieť absolvovať
–  či je potrebné držať nejakú diétu, pravidelne cvičiť
–  či bude musieť používať protetické pomôcky
–  či bude môcť normálne chodiť do zamestnania
–  či mu hrozí invalidita
–  ak je choré dieťa, rodičov zaujímajú možnosti vzdelávania sa ich dieťaťa
–  či môže ich dieťa športovať
–  ďalej sú to otázky týkajúce sa založenia si vlastnej rodiny a otázky materstva

Na  väčšinu  z  týchto  otázok  pacient  získa  odpovede  u  svojho  ošetrujúceho  lekára špecialistu. Informácie poskytne aj Informačný bulletin, letáky a brožúrky, ktoré vydáva LPRe na  Slovensku. Veľkým  pomocníkom je  aj internet. Pomôckou  pre deti choré na reumu a ich rodičov je knižka „Boľavý Kĺbik“.
Bojovať s reumou  nie je vôbec  jednoduché, ale včasné  odpovede na  otázky a  správne informácie môžu veľmi pomôcť.

{flike} {fcomment}

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu, že zomrela naša drahá pani doktorka Elena Košková.
Milí naši priatelia a poslucháči Univerzity Reumy,
18. augusta 2022 sa v Leviciach konala Zakladajúca členská schôdza LPRe – MP Levice.