> Miestna pobočka Púchov v roku 2023
Miestna pobočka Púchov v roku 2023

14. február patrí dňu Svätého Valentína a je venovaný všetkým zamilovaným, o čom svedčila aj priateľská atmosféra na našej Výročnej členskej schôdzi, ktorú sme si práve v tento deň naplánovali. Potešila nás aj účasť pani primátorky mesta Púchov JUDr. Kataríny Henekovej. Zhodnotili sme rok 2022 a predstavili aj schválili Plán práce na rok 2023.

Rekondičný pobyt v Kúpeľoch Nimnica je jeden bod z plánu práce, ktorý sa nám už podarilo splniť. Pobytu sa zúčastnilo 24 osôb. Nálada bola výborná, procedúry prospeli telu a potešili dušičku. Veríme, že si to na jeseň zopakujeme.

Ďalší bod plánu práce máme spoluprácu s mestom Púchov a púchovskou kultúrou. Už po tretíkrát sme súčasťou krásneho projektu „Rozkvitnuté divadlo“. Naše šikovné členky zhotovili veľkonočné ozdoby a vyrobili krásne kvety.

Máme veľkú radosť, že sa pomaličky obnovuje každú stredu cvičenie v telocvični. Cvičiť chodí cca 15 členiek. Nezabúdame ani na NW. Raz do týždňa vyrážame po okolí Púchova.

Tešíme sa na ďalšie akcie a podujatia, ktoré sme si spoločne schválili na Výročnej členskej schôdzi. Už len popriať všetkým pevné zdravie a veľa elánu do ďalších dní.

Emília Gombárová, predsedníčka LPRe – MP Púchov

—————
Téma: MP Púchov

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Na letnom pobyte Klubu Kĺbik bolo veselo   
Pozývame vás na živé vysielanie Univerzity Reumy na tému „Najnovšie poznatky o vplyve stravy na reumatické ochorenia" s  gastroenterológom Doc. MUDr. Ladislavom Kuželom, PhD.
Liga proti reumatizmu SR spolupracuje na kampani Zdravie rodiny, ktorá bola v tlačovej forme distribuovaná dňa 18.9.2023 online na webe: https://www.info-zdravie.sk/campaign/zdravie-rodiny/