> Môj lekár a Moja sestra – ceny AOPP 2022
Môj lekár a Moja sestra – ceny AOPP 2022

Liga proti reumatizmu na Slovensku má v súťaži tri svoje želiezka v ohni. Hlasujte 1-krát v kategórii Môj lekár a 1-krát v kategórii Moja sestra.

Rozhodnite o udelení ceny verejnosti a dajte hlas svojmu lekárovi, svojej sestre na https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra.

Kategória „Môj lekár

Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH je prezidentkou Slovenskej reumatologickej spoločnosti a pracuje ako lekárka internistka – reumatologička. Zároveň učí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Lekárskej fakulte. Ako odborníčka v reumatológii prináša do povedomia svojich kolegov najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním sympózií, vedeckých kongresov s domácou i zahraničnou účasťou. Zároveň podporuje účasť slovenských odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí. Je prispievateľkou a autorkou v odborných časopisoch a publikáciách. Ako členka Slovenskej reumatologickej spoločnosti a Ligy proti reumatizmu na Slovensku podporuje osvetu a vzdeláva pacientov v tom, ako žiť s týmto ochorením. Svojich pacientov podporuje v zdravom životnom štýle, aktívnom pohybe a pri prekonávaní úskalí, ktoré prinášajú reumatické ochorenia.

Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD. je vedúcim Centra medicínskych simulácií na Detskej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, kde zároveň pôsobí ako detský reumatológ. Je odborným garantom pre špecializačný odbor detská reumatológia na LF UK. Diagnostikuje, lieči a dispenzarizuje deti so zápalovými ochoreniami kĺbov, kostí, ciev a systémovými ochoreniami spojiva, venuje sa tiež diagnostike geneticky podmienených ochorení. V záujme čo najkomplexnejšej liečby svojich malých pacientov spolupracuje aj s ďalšími pracoviskami. Pomáha deťom s reumatologickými ochoreniami a ich rodinám aj nad rámec svojich povinností v ambulancii. Aktívne šíri osvetu, podporuje rôzne aktivity Klubu Kĺbik a posúva prospešné kontakty na medzinárodné a svetové organizácie, ktoré pomáhajú pacientom s týmito ochoreniami. Vždy ochotne a trpezlivo vysvetľuje a odpovedá na otázky rodičov aj detí. Pod vedením Doc. Dallosa získalo pracovisko štatút špecializovaného pracoviska pre zriedkavé ochorenia, Centra pre indikáciu a aplikáciu biologickej liečby. Rozvíja činnosť OZ Zlatá Rybka, ktorého cieľom je zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti všetkým detským pacientom na oddeleniach a v ambulanciách Detskej kliniky NÚDCH, špeciálne detským reumatologickým pacientom zabezpečil kompletnú rekonštrukciu priestorov Reumatologickej ambulancie.

Kategória „Moja sestra

Soňa Fischerová už 22 rokov pracuje ako sestra v Reumatologickej ambulancii v Univerzitnej nemocnici Bratislava pod vedením pani docentky MUDr. Emőke Šteňovej, s ktorou tvoria skvelý tím. Za ten čas si musela naštudovať a uviesť do praxe množstvo nových liečebných postupov súvisiacich s rôznymi druhmi biologických terapií. Pacienti sa práve na tomto pracovisku potrebujú oboznámiť s podávaním nových foriem liečby a často prechádzajú aj zaučením na samoaplikovanie biologickej liečby v domácom prostredí. Obrovská trpezlivosť a chuť vyzbrojiť pacientov všetkými potrebnými zručnosťami a informáciami je jednou z výsad sestry Fischerovej. Pacienti na nej oceňujú najmä mimoriadne empatický a ústretový prístup. Za každou jej vetou nechýba ani úsmev či drobné povzbudenie. V rámci osobného poradenstva a usmernenia pomáha pacientom svojimi odbornými radami, aktívne pristupuje k ich problému socializácie a pomáha im zorientovať sa v problematike zvládania životných situácií s reumatickým ochorením. Edukácia pacienta s rôznymi potrebami je pre ňu neoddeliteľnou súčasťou každodenného kontaktu s pacientmi.

—————
Téma: Osobnosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.