> MOJA DIAGNÓZA o detskej reume
MOJA DIAGNÓZA o detskej reume

Na RTVS 2-ke bola odvysielaná Moja diagnóza o detskej REUME.

A tu je link na archív RTVS ak niekto nestihol. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14136/200362

Srdečne ďakujeme štábu RTVS a redakcie Moja diagnóza sa krásne a citlivé spracovanie témy.

Všetkým aktérom a účinkujúcim veľké ĎAKUJEME!

Za označením  Juvenilná idiopatická artritída sa skrýva zákerné reumatické zápalové postihnutie kĺbov prekvapivo už u detí od najmladšieho veku. Od dvoch rokov ju má aj Esterka. Že má nevyliečiteľné chronické ochorenie sa dozvedela spolu so svojimi rodičmi z večera do rána. Našťastie dnešná liečba umožňuje zabránenie prirodzenému priebehu ochorenia a umožňuje viesť normálny život plný pohybu. Deťom a mladej generácii sa venuje aj Klub Kĺbik, ktorý každoročnými rekondičnými pobytmi a edukáciou informuje svojich členov o novinkách v liečbe. Uvidíte v Mojej diagnóze 7.10. o 20:10 na 2-ke. Reprízy budú vysielané nasledovne: 9.10. o 14:30 a 12.10. o 11:30 na 2-ke

—————
Téma: Klub Kĺbik

Ďalšie články

„Každý deň stretnúť človeka,
Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
16.11.2023 sa v LPRe - Miestnej pobočke Senica uskutočnila Výročná členská schôdza. Vo voľbách si zvolili nový Výbor LPRe - MP SE.
EULAR aj v roku 2023 vyhlasuje súťaž o Cenu Edgara Stena 2024. Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je: „Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku“.
Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila...