> Kvalita života pacientov s biologickou liečbou
Kvalita života pacientov s biologickou liečbou

Reumatické choroby môžu výrazne hendikepovať pacienta a znížiť kvalitu jeho života.

S príchodom biologickej liečby sa významne rozšírili možnosti, ako docieliť taký ústup prejavov reumatických chorôb, že pacient môže opäť plnohodnotne fungovať v práci i súkromí.

Ak sa pacient začne včas liečiť, biologická liečba dokáže účinne zastaviť progresiu choroby a utlmiť zápal kĺbov, takže už vôbec nemusí dochádzať k ich deformitám, ktoré sú pre pacienta veľmi nepríjemné a obmedzujúce. Ochorenie sa síce nevylieči, ale účinná liečba zastaví proces poškodenia kĺbov, zmien na chrbtici či orgánové poškodenie.

Netreba však zabúdať, že aj liečba nebiologickými liekmi má stále svoje pevné miesto v terapii reumatických chorôb. Biologiká sa dostávajú k slovu v prípade, že prvolíniová liečba nepostačuje a nedosahujú sa ňou požadované výsledky.

Život s reumatickou chorobou

Ako už bolo spomenuté, reumatické ochorenia postihujú aj detských pacientov. V porovnaní so staršími pacientmi ich však deti zvládajú lepšie.

U starších ľudí sú totiž často prítomné aj rôzne ďalšie chronické choroby, dlhodobo užívajú rôzne ďalšie lieky, s čím sa spája aj zhoršená tolerancia liečby reumatického ochorenia, prípadne môže byť prítomné aj riziko nežiaducich liekových interakcií a pod.

Starší pacienti často nemajú toľko informácií o svojom ochorení/ ochoreniach ako mladí, takže aj to môže negatívne ovplyvniť ich schopnosť zvládať chorobu, liečbu a rôzne režimové zmeny a opatrenia.

Reumatické choroby často postihujú pohybový aparát a môžu pacienta až invalidizovať a brániť mu aj vo vykonávaní povolania. Dôležité je však povedať, že na druhej strane, ak je pacient dobre liečený, môže v podstate vykonávať akékoľvek povolanie.

Vo všeobecnosti by sa však pacienti s reumatickými chorobami mali vyhýbať činnostiam, ktoré vyžadujú nadmernú psychickú záťaž. Predpokladá sa totiž, že stres je jedným z významných spúšťacích faktorov reumatických zápalových ochorení. Takisto je dôležité vyhýbať sa aj nadmernej fyzickej námahe a práci v horúcom prostredí.

Biologická liečba a cestovanie

Biologických liekov je pestrá paleta, sú aj rôzne formy ich podávania. Obvykle sa podávajú injekčne pod kožu – subkutánne, niektoré v infúzii.

O forme podania konkrétneho biologického lieku rozhoduje reumatológ, ktorý pri výbere musí zohľadniť viacero faktorov.

Čo robiť, ak pacient na biologickej liečbe potrebuje vycestovať do zahraničia na dlhší čas, ako je interval medzi jednotlivými podaniami lieku, a tiež v prípade leteckej dopravy?

Bude potrebovať lekársku správu o svojom ochorení a jeho liečbe. Lekár v prípade potreby môže vystaviť aj potvrdenie o tom, že biologický liek je na palube lietadla potrebné prepravovať v chladiacom boxe.

Biologická liečba a infekcie

Ako každá liečba, aj biologická má výhody i nevýhody. V prípade biologík však výhody mnohonásobne prevyšujú nevýhody.

K nevýhodám patrí cena – biologické lieky sú veľmi drahé, a tiež sekundárna infekcia. Biologické lieky totiž zasahujú do imunitného systému pacienta a k najobávanejším nežiaducim vedľajším účinkom biologickej liečby patria infekcie.

Biologiká, keďže ide o imunosupresívne lieky, nielen potláčajú patologický zápal, ale zároveň môžu potláčať aj zápalovú reakciu na rôzne infekčné patogény. Pacient preto musí byť počas liečby biologikami dôsledne monitorovaný u svojho odborného lekára.

Navyše je dôležité, aby sa pacient správal zodpovedne – mal by eliminovať možnosti infekcie, a to napríklad dôsledným dodržiavaním hygieny alebo vyhýbaním sa miestam, kde sa pohybuje veľa ľudí, zvlášť počas chrípkových a vírusových epidémií.

Ak sa u pacienta na liečbe biologickými liekmi objaví infekcia, počas liečby antibiotikami sa vysadí liečba biologickým liekom. Po vyliečení infekcie pacient pokračuje v biologickej liečbe.

Antikoncepcia a tehotenstvo

Ak trpí reumatickým ochorením žena, rieši v súvislosti s liečbou aj otázky týkajúce sa počatia a tehotenstva. Aby neotehotnela počas užívania biologickej liečby, dôležité je, aby si tehotenstvo plánovala.

Pred nečakanou graviditou by sa mala chrániť antikoncepciou. O potrebe užívania antikoncepcie, a to nielen hormonálnej, by mala byť aj informovaná ešte predtým, ako sa začne liečiť biologickým liekom.

Na konkrétnom preparáte sa dohodne so svojím gynekológom, ktorý, samozrejme, musí byť informovaný o jej biologickej liečbe.

Ak už žena biologickú liečbu užíva a rozhodne sa otehotnieť, pred plánovaným tehotenstvom je potrebné túto liečbu vysadiť. Aký dlhý čas pred počatím je potrebné liečbu ukončiť, závisí od konkrétneho druhu biologika, ktoré pacientka užíva.

Pri rôznych druhoch biologických liekov sa rôzni aj dĺžka času potrebného na to, aby sa tieto lieky úplne vylúčili z organizmu. Obvykle je to od 6 týždňov do 6 mesiacov pred plánovaným počatím.

Presnú informáciu pacientke poskytne jej reumatológ, ktorý ju lieči konkrétnym biologickým preparátom.

Niektoré pacientky úplne odmietajú antikoncepciu, a to aj v prípade užívania biologickej liečby, hoci je preukázané, že biologiká môžu mať negatívny dopad na priebeh gravidity i zdravie samotného plodu.

Rizikom je napríklad retardácia plodu, predčasný pôrod, spontánny potrat či potrat v neskoršom štádiu tehotenstva.

Sú však aj prípady, keď ženy užívajúce biologickú liečbu aj počas gravidity donosili zdravé plody.

Článok bol pôvodne publikovaný na portáli Slovenský pacient
(Ilustračné foto: AdobeStock.com)

—————
Téma: Možnosti liečby

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.