> MUDr. Elena Ďurišová, nominantka na titul Slovenka roka 2014
MUDr. Elena Ďurišová, nominantka na titul Slovenka roka 2014

Rozhovor s primárkou Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci, nominantkou na titul Slovenka roka 2014 v kategórii zdravotníctvo, autorkou viacerých publikácií

Ako ste sa dostali ku svojej profesii, akými impulzmi Vaša cesta za medicínou začala?

Impulzov bolo niekoľko. Už od druhého stupňa základnej školy, a neskôr na strednej škole, som mala záujem o prírodné vedy. Bola som úspešnou riešiteľkou olympiád najmä vo fyzike, biológii a chémii. Už v tomto čase som „hltala“ knihy s problematikou medicíny a mojím snom bola neurochirurgia.

Zúčastňovala som sa však i recitačných súťaží, písala som články do študentského časopisu, venovala som sa spoločenským tancom, spievala som vo folklórnom súbore.

Jeden z mojich profesorov ma dokonca od medicíny odhováral a bol sklamaný, že sa nehlásim na žurnalistiku. Vtedy som mu sľúbila, že sa určite k nejakému „písaniu“ dostanem.

Pôsobíte ako primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci, kde sa zameriavate na diagnostiku a liečbu ochorení kĺbov, chrbtice, kostí. S akými za Vami chodia pacienti najčastejšie?

Pracovisko má reumatologickú, ortopedickú, osteologickú ambulanciu (vybavenú denzitometrickým prístrojom), ambulanciu FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) s nadväznosťou tak na komplexnú rehabilitáciu, ako aj na možnosť operačného riešenia. Väčšina pacientov príde na komplexné vyšetrenie a následnú komplexnú liečbu. Niektorí žiadajú o radu možnosti kombinácie liečby bolesti najmä s nechemickými metodikami, iní sa cielene dostavia na aplikáciu HILTerapie (laserová terapia vysokej intenzity s využitím v liečbe bolestivých a poúrazových stavov kĺbov, šliach, väzov…), rázových vĺn (riešenie tenisového a golfového lakťa, pätnej ostrohy…), akupunktúry… Veľa pacientov príde na inštruktáž o správnom cvičení a za pomoci knihy s CD. Doma pokračujú v odporúčanej pohybovej aktivite.

Vaše skúsenosti s liečbou bolesti pohybového aparátu, konkrétne s liečbou osteoporózy, sú obrovské. Začali ste ich zbierať už pred dvadsiatimi rokmi. Tomuto ochoreniu sa venujete aj na vašom pracovisku – jednom z prvých, ktoré sa začalo zaoberať problematikou osteoporózy. Je o Vás známe, že liečbu osteoporózypovažujete za niečo, čo ešte stále má svoje rezervy. Môžete ich konkretizovať? Ako je na tom so svojimi kosťami pacient s reumatoidnou artritídou?

Jednoznačne včasnú diagnostiku, komplexnú liečbu osteoporózy, čo môžeme dosiahnuť len správnou motiváciou pacienta a najmä vzájomnou spoluprácou (keďže kosť sa mení pomaly a liečba musí byť dlhodobá). V rámci včasnej diagnostiky osteoporózy je to najmä aktívne vyhľadávanie pacientov s rizikovými faktormi v populácii.   

Osobne sa snažím publikovať v rôznych časopisoch, mám rozhlasové a televízne vystúpenia, veľa prednášok (pravidelne na Dňoch zdravia v jednotlivých mestách,  pre kluby dôchodcov, pre kluby telesne postihnutých,v kúpeľných zariadeniach. Tieto aktivity sú často spojené aj s vyšetrovaním periférneho typu denzitometrie.

Napriek všetkým týmto aktivitám mám dojem, že stále prichádzajú pacienti na vyšetrenie neskoro, niektorí  žiaľ už aj so zlomeninou stavca, predlaktia, ale i hornej časti stehnovej kosti.     

Pri reumatoidnej artritíde (RA) dochádza k vývoju chronického zápalového procesu, ktorý postihuje kĺby, ale zápalovým procesom môže byť postihnutá celá kostra. Dochádza k zníženiu kostnej hustoty s narušením rovnováhy medzi tvorbou a odbúravaním kosti (kostné zmeny sú aj súčasťou klasifikačných kritérií tohto ochorenia). Kvalitu kosti zhoršuje tak samotný zápalový proces, ako aj zníženie pohyblivosti, a najmä dlhodobé užívanie niektorých liekov, napr. glukokortikoidov, ktoré ešte patológiu zvýrazní. Pacientis RA majú 2-krát vyšší výskyt osteoporózy v porovnaní so zdravou populáciou a kostné postihnutie pri tomto ochorení je jednou z hlavných príčin invalidity. Je preto u nich veľmi dôležitá včasná diagnostika osteoporózy  s nadväznosťou komplexnej liečby.

Dlhé roky sa venujete aj problematike pohybovej liečby pri osteoporóze. Dokonca ste vytvorili a opakovane publikovali aj svoju vlastnú cvičebnú zostavu. Mohli by ste nám ju bližšie predstaviť?

K dostatočnej záťaži kostí obyčajne nestačí pohyb v bežnom živote, je nutné cvičenie s odstupňovaním súborov cvikov. Cvičebný program musí byť správne kineziologicky zostavený, dostatočne intenzívny, ľahko osvojiteľný, s dobrou toleranciou a vhodný aj pre starších pacientov. Cvičebná zostava podľa Ďurišovej spĺňa všetky tieto parametre a je praxou overená i pre pacientov s komplikáciami osteoporózy.

Odbornej lekárskej verejnosti  sme prezentovali prácu, ktorá preukázala účinnosť tohto cvičenia  u pacientiek s osteoporózou. V priebehu 12-mesačného sledovania sa zistilo v súbore cvičiacich žien nielen výraznejšiezníženie bolesti chrbta, ale i zvýšenie svalovej sily a zlepšenie parametrov kvality kosti.

Každoročne organizujeme semináre a „Kurz kinezioterapie pri osteoporóze“ určenej lekárom a fyzioterapeutom, kde v praktickej časti prebieha nácvik aj tejto špeciálnej cvičebnej zostavy. Tento rok bude súčasťou kurzu naviac aj problematika funkčných porúch chrbtice a panvového dna so špeciálnymi cvičeniami.

Ste autorkou viacerých publikácií. Vaša ostatná, najnovšia publikácia s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a …“ dostala názov nová edukačná pomôcka pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu…

Kniha  je určená pacientom aj zdravotníkom. Venuje sa ochoreniam pohybového aparátu (zápalovým, degeneratívnym, metabolickým, mimokĺbovému reumatizmu…). Popisuje možnosti komplexného riešenia bolestí v oblasti chrbtice aj periférnych kĺbov.

V úvode rozoberá problematiku reumatoidnej artritídy, artrózy (degeneratívneho postihnutia kĺbov v oblasti bedra- koxartrózy, kolena – gonartrózy, pleca – omartrózy, chrbtice – spondyartrózy, drobných zhybov rúk a nôh…), ochorení šliach, svalov, väzov. Na začiatku kapitoly je vždy popísaná charakteristika ochorenia, jeho diagnostika a komplexná liečba, na záver každej kapitoly je uvedené špeciálne cvičenie. Keďže pribúdajú ochorenia kĺbov- ako napr. koxartróza, gonartróza…, ktoré môžu vyústiť až do nutnosti operačného riešenia, kniha uvádza i cvičenia po totálnej endoprotéze bedra, kolena, cvičenia po operácii pliec, kĺbov rúk a podobne.

Popisuje sa, že 80 % všetkých bolestí spôsobuje svalová bolesť. Je známe, že dlho pôsobiace funkčné poruchy v oblasti chrbtice dávajú predpoklad vzájomného reflexného pôsobenia svalov a vnútorných orgánov. Preto správnou pohybovou aktivitou môžeme ovplyvniť i funkciu orgánov pohlavno-močového traktu, ako je to napr. pri sterilite- neplodnosti, alebo inkontinencii- nechcenému unikaniu moču, ktoré sú témami ďalších kapitol.

Posledná časť knihy podrobne spracováva problematiku osteoporózy- rednutia kostí, ktoré je závažným civilizačným ochorením spojeným s bolesťami a rizikom zlomeniny i po minimálnom úraze (hlavne v oblasti stavcov chrbtice, krčku stehnovej kosti, zápästí). Súčasťou knihy je i spomínaná špeciálna  zostava cvičení podľa Ďurišovej, ktorá upravením svalovej nerovnováhy znižuje bolesť v oblasti pohybového aparátu a zároveň zlepšuje kostné parametre.Kapitola ďalej  uvádza  dýchacie a stabilizačné cvičenia, cvičenia AGR (antigravitačnej relaxácie) podľa Zbojana, informácie o protetických pomôckach  i zásady Školy chrbta, pomocou  ktorých sa pacient naučí, ako sa má k svojej chrbtici správať, ako ju má správne zaťažovať pri bežných denných činnostiach. Tieto všetky opatrenia prispievajú k zlepšeniu stability a koordinácie, ktoré sú dôležitou súčasťou prevencie pádov.   

 Je však dôležité pacienta nielen naučiť jednotlivé cviky správne vykonávať, ale ho aj motivovať k trvalej fyzickej aktivite v domácom prostredí. K tomuto prispieva i nahraté CD s jednotlivými cvičebnými zostavami.Nahraté CD obsahuje cvičenia: 1. sterilita – podľa Mojžišovej (modifikácia), 2. inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“ a 3. osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej. Jedna cvičebná zostava môže byť pre každého z nás jednotvárna. Aj z tohto hľadiska by bolo ideálne (po zvládnutí jednotlivých cvikov) v priebehu týždňa odcvičiť všetky tri uvedené zostavy v tejto publikácii. Takto sa stáva publikácia s CD novou edukačnou zdravotnou pomôckou overenou v praxi  pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu..                                 

Sama ste na vlastnej koži pocítili dôležitosť pohybovej liečby v komplexnej terapii pacienta s chronickou bolesťou pohybového aparátu. Predpokladám, že aj tieto skúsenosti ste zúročili pri písaní publikácií, v ktorých sa pohybovej liečbe venujete.

Pre mňa skutočne platí, že „bez bolesti prídeš o možnosť rastu“. S bolesťou bojujem každý deň, poznám i jej veľmi silnú intenzitu ťažko zvládnuteľnú silnými opiátmi. V prvom rade ja ako človek si po mojich skúsenostiach uvedomujem nutnosť každodenného cvičenia a pacientom donekonečna opakujem, že terapia ochorení pohybového aparátu bez správnej pohybovej liečby nie je nikdy kompletná. Pripomínam im dôležitosť najmä raňajšieho rozcvičenia i význam jednotlivých typov cvičebných zostáv.

Ako vnímate Ligu proti reumatizmu SR? Máte nejaký silný zážitok z lekárskej praxe, s ktorým by ste sa chceli podeliť?

Mala som možnosť sa s vašimi členmi opakovane stretnúť, tak pri mojich prednáškach a kurzoch cvičenia, ako aj pri podujatiach Behov a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie a vyhodnocovaní Novinárskej pocty KROK a iných. Ligu proti reumatizmu SR vnímam ako kolektív zanietených ľudí, ktorí pomáhajú pacientom s reumatickými ochoreniami a zároveň sami s reumou bojujú. Výsledkom je komplex rád a pomocí samotnému pacientovi, jeho rodinným príslušníkom, ale i lekárom. To je významná spätná väzba starostlivosti o reumatika každého veku. Vysoko si vážim vašu činnosť i aktivitu a obdivujem ju. Zážitkov je veľa. Spomenie snáď nedávne slová spokojného pacienta: „Pani primárka, aj Vy si nezabudnite oddýchnuť, pacienti Vás potrebujú.“

Čo by ste chceli odkázať pacientom s reumatizmom?

Dôverujte svojmu lekárovi – reumatológovi, je to prvý predpoklad úspešnej liečby, spolupracujte s ním. ani najlepšia liečba by nedosiahla žiaduci účinok bez ustavičnej, trpezlivej, svedomitej a sústavnej spolupráce pacienta s lekárom. Majte pevnú vôľu. Nezabúdajte, že reuma je ochorením pohybového aparátu a teda správna a pravidelná pohybová liečba je neoddeliteľnou súčasťou jej komplexnej terapie.

Máte nejaký nesplnený pracovný – kariérny sen, ktorý by ste ešte chceli zrealizovať?

Na mojej ceste sú pre mňa rozhodujúce dva postoje. Uspokojenie z pomoci pacientom s bolesťou pohybového aparátu a radosť z možnosti odovzdávania skúseností. Z tohto pohľadu nemám ďalšie kariérne sny, len pokračujem vo svojej ceste.

Publikujete, prednášate, riadite pracovisko, kde liečite pacientov z celého Slovenska. Kde Vy sama čerpáte energiu? Máte čas na voľný čas, záľuby?

Mám veľké šťastie, že moja práca ma napĺňa a môžem sa v nej plne realizovať. Som šťastná, keď môžem pacientovi pomôcť v jeho bolesti, alebo povedať dobrý výsledok vyšetrení. V tomto snažení mi pomáhajú a podporujú ma manžel – stavbár, dcéra a zať – tiež lekári a syn – technik. Samotná práca, ale i ostatné moje aktivity mi skutočne zaberú veľa času a voľný čas je vzácny. Som neustále v pohybe – v práci i mimo nej, preto siveľmi vážim vzácne chvíle s mojimi rodičmi a priateľmi, rada cestujem, fotografujem… aj keď v poslednom čase mojím najväčším potešením je čas strávený s mojimi vnučkami. No a chvíle, keď je možnosť zaspievať si pekné piesne a zatancovať si, sú pre mňa relaxom, keďže aj tanec je formou rehabilitácie.

Ďakujem za rozhovor.

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.