> Nadácia Krištáľové krídlo pomáha mladým reumatikom
Nadácia Krištáľové krídlo pomáha mladým reumatikom

krst SNY (6)Nadácia Krištáľové krídlo uviedla do života knižku s názvom SNY PREMENENÉ NA HODNOTY. Knihu uviedli do života speváčka Sisa Sklovská a pán Gabriel Csollár. Kniha je vydarenou prvotinou producentky Krištáľového krídla Márie Vaškovičovej.
krst SNY (5a) – kópiaMária Vaškovičová sa dlhodobo venuje aj filantropii prostredníctvom Nadácie Krištáľové krídlo. Knihu napísala s úmyslom pomáhať slabším, tento krát sú to deti s reumatickými chorobami. Kniha je nepredajná, ale ak si chcete prečítať príbeh Krištáľového krídla, môžete knihu získajú od Nadácie Krištáľové krídlo buď ako darček, alebo môžete aj prispieť symbolickým príspevkom na číslo účtu SK12 0200 0000 0029 6279 5958. Výnos takejto zbierky poputuje: 16-ročnej Csille, 14-ročnému Damiánovi a 17-ročnej Michaele.

Liga proti reumatizmu na Slovensku a Klub Kĺbik na podujatí reprezentovala predsedníčka LPRe SR a KK Jana Dobšovičová Černáková. Prítomným sa prihovorila, aby im priblížila význam a poslanie LPRe SR: https://www.mojareuma.sk/dokrutka/

My čo poznáme reumu, veľmi dobre vieme, že jej sprievodným znakom sú aj výrazné bolesti a znížená schopnosť pohybu. Tieto deti majú reumou sťažené sociálne i rodinné podmienky. Treba im pomôcť!

Liga proti reumatizmu na Slovensku a Klub Kĺbik sú poctení tým, že Nadácia Krištáľové krídlo a pani Mária Vaškovičová si nás vybrali ako objekt filantropického zámeru a takto sprostredkovane môžeme pomôcť deťom.

ĎAKUJEME!

LPRe DAKUJEME – 1

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.