> Nešírime paniku. Informujeme. Pomôžme zabrániť šíreniu koronavírusu?
Nešírime paniku. Informujeme. Pomôžme zabrániť šíreniu koronavírusu?

Stále nás žiadate o informácie čo a ako by sa mal správať pacient s reumatickým ochorením v súvislosti s pandémiou koronavírusom.

Nech sa páči tu je preklad z CREAKYJOINTS.ORG, kde nájdete asi všetko podstatné.

Pripravujeme aj ďalšie informácie, sledujte nás na našich FB skupinách a stránkach. Zdieľajte aj pre ďalších pacientov s RO z vášho okolia. Mohlo by im to pomôcť.

 

Preklad Ľubica Bartová:
Imunosupresíva a koronavírus? Posúvame ďalej aktuálnu informáciu zo stránky CreakyJoints o koronavíruse.

Pôvodný článok nájdete na:

https://creakyjoints.org/treatment/stopping-immunosuppressing-medication-during-infection/?utm_source=facebook&utm_medium=organic%3F&fbclid=IwAR2mQpyHhcqLOzx53lyJBuqckJnfcgAoCe_8YLgqp6q4Oc-hWYj8Uh0fb8c

Je potrebné zastaviť liečbu imunosupresívami počas infekcie? Plánovanie liečebného režimu pri vypuknutí koronavírusu.

Práve teraz je správny čas hovoriť so svojím lekárom o tom, čo by ste mohli urobiť, ak by sa u vás vyvinuli príznaky infekcie.

Keďže koronavírus sa vo svete rozširuje, bude dôležité (okrem upokojenia v tomto období úzkosti) mať plán liečebného režimu pre ľudí, ktorí sú imunokompromitovaní, alebo ktorí majú chronické ochorenia, zvyšujúce riziko komplikácií. (Navyše, chladná chrípková sezóna ešte neskončila – je známe, že pretrváva niekedy až do mája).

Odborníci hovoria, že okrem umývania rúk, precvičovania si návykov prevencie, vyhýbaniu sa davom a verejným priestranstvám a získavaní očkovacích látok proti chrípke, zápalu pľúc a pásovému oparu (nie je príliš neskoro na to, aby ľudia boli očkovaní), je čas hovoriť so svojim lekárom o tom, čo by ste mohli urobiť, ak by sa u vás rozvinuli príznaky infekcie.

Mnoho členov CreakyJoints kladie otázky špeciálne o imunosupresívnych liekoch, ktoré užívajú na zvládanie zápalovej artritídy a súvisiacich stavov, ako sú antireumatické lieky modifikujúce ochorenie, injekčné a infúzne biologické lieky a orálne cielené lieky, ako sú inhibítory JAK.

Hlavnou témou je: Mám zastaviť užívanie týchto liekov, aby som posilnil imunitný systém?

Všeobecný konsenzus medzi mnohými reumatológmi, s ktorými CreakyJoints hovoril, je tento: Zdraví pacienti by nemali preventívne prestať užívať lieky.

Podľa American College of Rheumatology „všetci pacienti by sa mali porozprávať so svojim reumatológom skôr, ako prestanú užívať akýkoľvek liek“ a „zatiaľ čo neexistujú žiadne údaje o vplyve týchto liekov na COVID-19, lekári by mali sledovať ich súčasný stav a potrebu prerušenia liečby počas epizódy infekcie. “

Ak pacienti ochorejú na infekciu, potom váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti rozhodne o tom, či sa majú určité imunosupresívne lieky vysadiť.

NEROZHODUJTE o „liekovej pauze“ sám!

„Komunikácia je kľúčová,“ hovorí Vinicius Domingues, MD, reumatológ v Daytona Beach na Floride a lekársky poradca spoločnosti CreakyJoints. „Najlepšia stratégia je spolupracovať so svojím reumatológom na tomto rozhodnutí.“

Ak máte príznaky infekcie.

Ak máte príznaky respiračnej infekcie počas vypuknutia koronavírusu, mali by ste sa pred osobnou návštevou obrátiť na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti telefonicky, pretože pokyny o tom, čo robiť ďalej, sa môžu musíte prísť do ambulancie lekára, telefonovanie im umožní podniknúť kroky na zabránenie nakazenia sa, alebo vystavenia iných ľudí infekcii.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, kontaktujte svojho lekára:

horúčka
zápcha
pretrvávajúci kašeľ
difúzne bolesti tela
hĺbková únava
kašeľ so žltkastým až zeleným spútom
ťažkosti s dýchaním, sipot alebo dýchavičnosť

„Jednoduchá vírusová infekcia môže vyvolať bakteriálnu pneumóniu alebo dokonca náhle zhoršenie stavu dýchacích ciest, preto je veľmi dôležité byť ostražití,“ hovorí Dr. Domingues.

Imunosupresíva a vaše riziko infekcie.

Mnoho liekov, ktoré liečia zápal pri zápalovej artritíde a autoimunitných stavoch, môže spôsobiť, že ste náchylnejším na infekcie všetkého druhu – vírusové, plesňové alebo bakteriálne. Lieky, ako sú kortikosteroidy, niektoré DMARDS (antireumatické lieky modifikujúce ochorenie, ako je metotrexát), inhibítory JAK, anti-TNF biologické látky a ďalšie biologické látky ovplyvňujú / potláčajú imunitný systém určitými spôsobmi. To môže u pacientov zvýšiť pravdepodobnosť infekcie – od bežného prechladnutia po COVID-19 až po tuberkulózu a pásový opar – a ak sa nainfiklujete, bude ťažšie zotaviť sa z tejto infekcie.

Kombinácie týchto liekov môžu tiež ovplyvniť vaše šance na infikovanie. Podľa štúdie v Journal of Transal Medicine, pridanie biologických látok k DMARD zdvojnásobilo riziko infekcie samotného DMARD; biologické látky a kortikosteroidy ho ešte viac zvýšili.

Aj keď by ste mohli predpokladať, že tieto lieky môžu tiež zvýšiť vaše šance na chytenie koronavírusu alebo na komplikácie, nikto to nevie s istotou. Výskum prebieha a existuje mnoho ďalších otázok ako odpovedí. Americká vysoká škola reumatológie uvádza: „V súčasnosti neexistujú žiadne špecifické údaje o koronavíruse u pacientov s reumatologickým ochorením alebo imunosupresiou.“

Kortikosteroidy a infekčné riziko.

Možno ste už videli informácie z CDC, v ktorých sa uvádza, že pacienti s infekciou koronavírusu sa vyhýbajú užívaniu kortikosteroidov, ktoré sa bežne predpisujú ľuďom so zápalovou artritídou, „kvôli možnosti predĺženia vírusovej replikácie, ako sa pozoruje u pacientov s MERS-CoV, pokiaľ neuvádzajú iné dôvody. „

To však nevyhnutne neznamená, že „zdraví“ pacienti by mali prestať užívať kortikosteroidy, ktoré sú súčasťou ich súčasného liečebného režimu. Prínosy zotrvania užívania kortikosteroidov môžu prevažovať nad rizikami zastavenia ich užívania, pokiaľ sa u vás nevyvinie aktívna infekcia.

Majte tiež na pamäti, že tieto lieky by sa nemali náhle zastaviť. Musia sa postupne vysadzovať podľa konkrétneho rozvrhu.

Prečo by ste nemali prestať užívať imunosupresívne lieky sami.

V závislosti od typu zápalovej artritídy alebo chronického ochorenia môže zastavenie liečby bez konzultácie s lekárom znamenať viac prejavov, bolesti a potenciálne ďalších vplyvov na orgány, ako sú pľúca, obličky, pokožka, oči, hovorí Brett Smith, DO, reumatológ Blount Skupina Memorial Physicians v Alcoa, Tennessee.

„Nedodržiavanie liečebného režimu pri zápalovej artritíde môže tiež viesť k zvyšujúcim sa problémom so symptómami artritídy, ktoré môžu vyžadovať kontrolu kortikosteroidmi, čo by mohlo zvýšiť riziko infekcie, ako aj viesť k ďalším vedľajším účinkom, ako je prírastok na hmotnosti a zvýšené riziko zlomenín,“ hovorí. Smith.

Navyše, „ak nepoviete lekárovi, že ste prestali užívať lieky a že ste prídete do ambulancie s opuchnutými kĺbmi, bude predpokladať, že liek už nefunguje,“ hovorí Dr. Domingues.

Otázky na plánovanie dní s infekčným ochorením.
V rámci plánovania vášho dňa počas infekčného ochorenia je vhodné s reumatológom prediskutovať nasledujúce skutočnosti:

Ako moje špecifické lieky ovplyvňujú môj imunitný systém?
Kedy by som mal (alebo nemal) prestať užívať lieky?
Musím preventívne začať užívať antibiotiká?
Čo mám robiť, aby som liečil príznaky infekcie – napríklad: odpočinok, hydratácia, minimalizácia fyzickej aktivity, užívanie analgetík?
Aké kroky by som mal podniknúť, ak je blízka osoba v mojom dome chorá?
Aké sú znaky, pri ktorých potrebujem naliehavú lekársku starostlivosť?

Pokyny na zastavenie imunosupresív.

Okrem vypuknutia koronavírusu je bežnou praxou zvážiť aspoň dočasné zastavenie liekov potlačujúcich imunitu, keď majú pacienti infekcie. Myslíme si, že to môže pomôcť posilniť imunitný systém, aby sa infekcia skrátila a zabránilo komplikáciám.

Majte na pamäti, že COVID-19 je nový vírus, a teda neexistujú žiadne osvedčené pokyny, ako postupovať pri prerušení užívania liekov potlačujúcich imunitu s týmto konkrétnym vírusom. Môže to znieť znepokojivo, takže o to väčší dôvod je komunikovať s lekárom a volať mu pri akýchkoľvek otázkach alebo obavách.

Reumatológovia vo všeobecnosti hovoria, že rozhodnutie o zastavení liečby počas infekcie je individuálne pre každého pacienta.

„Či liečbu prerušíte, alebo v bej budete pokračovať, závisí od liekov, od toho ako dobre bolo ochorenie zvládnuté a aké závažné bolo ochorenie pred začiatkom liečby,“ hovorí Jean Liew, MD, senior člen na University of Washington v Seattli. , Rolu môže zohrávať aj to, či má pacient iné sprievodné ochorenia, ako sú napríklad pľúca, ochorenie obličiek a srdcové ochorenie. „Všetko je založené na tom, ako váš reumatológ pochopil váš individuálny profil rizika a prínosu.“

„Momentálne nenavrhujem svojim pacientom zastaviť svoje DMARD – existujú dôkazy, že nekontrolované zápalové ochorenie tiež vedie k zvýšenému riziku infekcie,“ reumatológ Paul Sufka, MD, editor sociálnych médií pre lekárske časopisy American College of Rheumatology, zdieľané počas nedávneho četu #CreakyChats Twitter.

Domingues odporúča mnohým z jeho pacientov, aby prestali užívať lieky, ktoré sú imunosupresívne počas aktívnej infekcie, a po ukončení infekcie ich obnoviť. „Ak prechladnú, alebo sa infikujú vírusom, zvyčajne odporúčam, aby si lieky vysadili približne na týždeň. Ak užívate metotrexát týždenne, odložili by ste týždeň alebo dva, ak ste napríklad na etanercepte (Enbrel) alebo adalimumab (Humira) platí v podstate to isté, “hovorí. „Ide o to, že znížite pravdepodobnosť, že váš imunitný systém bude nedostatočný.“

Všeobecne platí, že lieky, ktoré sa podávajú denne alebo každé jeden až dva týždne, sa ľahšie dočasne prerušia, keď niekto ochorie. Denné perorálne lieky, ako sú inhibítory JAK, ako je tofacitinib (Xeljanz) alebo upadacitinib (Rinvoq), majú oveľa kratší polčas – z vášho systému sú vylúčené do 72 hodín. Mesačné injekcie a infúzie zostávajú v tele omnoho dlhšie, poznamenáva Dr. Domingues.

Je to náročnejšie, keď sa lieky podávajú menej často, hovorí Dr. Smith. Napríklad, ak užijete biologickú infúziu raz mesačne a ochoriete dva týždne po užití lieku, nebudete mať možnosť vysadiť liek, pretože ten už je vo vašom organizme. „Ak ste však boli chorí v čase nasledujúcej dávky, môžete túto dávku podržať a pokračovať v liečbe, keď už nebudete chorí.“

Ako vidíte, zastavenie imunosupresívnych liekov nie je ani zďaleka tak jednoduché. Kľúčovou správou je:
Neprestávajte užívať lieky bez toho, aby ste sa porozprávali so svojím reumatológom!
Neprestávajte užívať lieky, pokiaľ nemáte aktívnu infekciu.
Ak máte aktívnu infekciu, neprestávajte užívať lieky, pokiaľ to lekár nenavrhne ako súčasť vášho plánu liečby infekcie.
Postupujte podľa pokynov, ktoré vám reumatológ poskytol pri začatí liečby, hovorí Dr. Liew. „Ak je to potrebné, kontaktujte svojho reumatológa (alebo výrobcu lieku) a požiadajte ho o aktualizáciu a objasnenie týchto pokynov,“ dodáva.

 

https://www.facebook.com/klubpsoriatickejartritidy/posts/206737614015582?__tn__=K-R

Pomôžte zabrániť šíreniu koronavírusu
Keď ide o zdravie, všetci chcú pre seba a svoje rodiny to najlepšie. Pozrite si najaktuálnejšie informácie, ktoré poskytuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, a zistite, ako pomôcť zabrániť šíreniu nového koronavírusu (COVID-19).

https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19&fbclid=IwAR2L0r__cs3HgG-qJ1968ACe8VjZz0cc_71Eu6wO8UT991lxi6R1onZvdIo

 

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.