> Odpoveď MZ SR pre AOPP na bezplatné testovanie
Odpoveď MZ SR pre AOPP na bezplatné testovanie

„Aktuálne každý poistenec, ktorý spĺňa podmienky definované Klinickým protokolom indikácií testovania metódou RT-PCR, ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, má nárok na RT-PCR vyšetrenia, ktoré sú plne hradené, teda pre pacienta bezplatné. PCR vyšetrenie je hradené pre pacientov pred plánovanou hospitalizáciou, pred operačným zákrokom, v prípade, ak vyšetrenie indikuje lekár, na základe klinických príznakov alebo na základe epidemiologických a iných kritérií definovaných v uvedenom Klinickom protokole. Na vyšetrenie sa môžete objednať cez stránku
korona.gov.sk., prikladám link na prepojenie. https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patientform_pcr.php

Momentálne nedisponujem informáciou o špecifických výnimkách možnosti bezplatného testovania pre pacientov so zdravotnou kontraindikáciou na očkovanie. Antigénové testovanie je v súčasnosti poskytované za manipulačný poplatok 5 eur. Uvedené je garantované v subjektoch hospodárskej mobilizácie, ktorým bol vydaný príkaz ministra zdravotníctva (subjekty sú vždy aktualizované na oficiálnej stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/?Ag-mom). V ostatných zdravotníckych zariadeniach, ktoré poskytujú testovanie, negarantujeme cenu vyšetrení za výkon určený na detekciu SARS-CoV-2, vzhľadom na vynaložené náklady konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti spojené s testovaním.

Testovanie, ktoré je nevyhnutné a vyžadované pri návšteve lekára či nemocnice, pri vyšetreniach či operačných výkonoch sa aktuálne riadi usmernením MZ SR zo dňa 7.9.2021. Konkrétne v prípade, ak je pacient hospitalizovaný v nemocničnom zariadení alebo v liečebni, ak je pacient hospitalizovaný na jednodňovej zdravotnej starostlivosti (poliklinika), ak je pacient prevážaný rýchlou zdravotnou službou alebo v prípade, ak si to žiada ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V týchto prípadoch je občan otestovaný priamo v danom zariadení a
Antigénové testovanie je preňho bezplatné.

Usmernenie MZ SR zo dňa 7.9.2021 k testovaniu pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách, zabezpečuje Ministerstvo zdravotníctva SR testy v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS), ktorí sú zaradení medzi subjekty hospodárskej mobilizácie (SHM). Ostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú zaradení do zoznamu SHM si zaobstarávanie testov manažujú vo vlastnej réžii.“

Žiadosť AOPP k potrebe bezplatného testovania pacientov a výnimiek pre COVID pasy

Ďalšie články

V pondelok 29. novembra 2021 o 16.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #20.  
Asociácia na ochranu práv pacientov SR zorganizovala v poradí už Piatu celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorá sa uskutočnila 19. – 20. novembra 2021. Konferencia sa konala od záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a pod...
Liga proti reumatizmu Vás pozýva na živé vysielanie, ktoré sa uskutoční v utorok 23. novembra 2021 o 19.00 hod.