> Opýtali sme sa…
Opýtali sme sa…

Opýtali sme sa MUDr. Anny Tkáčovej, ako dospela k rozhodnutiu, že bude reumatologičkou.

Anna je čerstvou absolventkou odboru Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pochádza z obce Bystré na východnom Slovensku. Práve ona je tá, ktorá ako prvá zareagovala na našu iniciatívu „Oslov svojho medika, aby si mal na staré kolená reumatológa!“ a následne na apel: „Buď náš hrdina!“.


Doktorka Anna Tkáčová je naša prvá hrdinka!

V máji 2023 úspešne absolvovala štúdium medicíny a hneď nám poskytla rozhovor, aby inšpirovala aj ďalších medikov, medičky a mladých absolventov medicíny. Jej cesta a smerovanie boli vždy zamerané na cieľ. Popri dennom štúdiu sa venovala pomerne širokému spektru aktivít. Od druhého ročníka bola aktívnou členkou študentskej organizácie Spolku medikov mesta Košice, v rámci ktorého vykonávala činnosť hlavnej koordinátorky a pomocnej sily v mnohých projektoch, zameraných na osvetovú činnosť v zdravotnej sfére so širokou škálou vekového pokrytia od detí až po geriatrických pacientov. V jej profesijnom i osobnostnom raste jej pomohli aj zahraničné stáže v nemocnici Casa di Cura Villa Betania v Taliansku-Ríme, kde pôsobila na Oddelení vnútorného lekárstva a kardiologickej rehabilitácie, neskôr vykonávala chirurgickú prax z ortopédie, či urológie pod vedením renomovaných talianskych i ďalších zahraničných profesorov.


Pani doktorka, čo Vás priviedlo k rozhodnutiu, že ste si vybrali štúdium medicíny?

Vždy som vedela, že chcem liečiť. Ako dieťa som si myslela, že budem herečkou. Venovala som sa recitácii, rétorike a moderovaniu na celoslovenskej súťažnej úrovni a dodnes si do umeleckého sveta rada zaletím. Avšak povolanie lekára sa vo mne prirodzene objavovalo paralelne so vzrastajúcou umeleckosťou. Medicína je ten typ umenia, ktorý ma chytil najviac za srdce a to najmä vtedy, keď som zistila, že okrem terapie duše smiechom, môžem pomôcť liečiť aj telo.


Aké sú rozdiely v tom, čo ste čakali od štúdia medicíny a aké to nakoniec bolo?

Po skončení gymnázia som prichádzala na pôdu vysokej školy plná ideálov a entuziazmu. Moja Alma mater v Košiciach mi však pomohla stále na sebe viac a viac pracovať bez toho, aby som sa svojich hodnôt a snov musela vzdávať. Dnes už ako absolventka lekárskej fakulty odchádzam z univerzity s rovnakou víziou, ako na začiatku, avšak bohatšia o mnoho vedomostí, kontaktov, priateľstiev, poznatkov a praktických skúseností, ktoré, verím, že v praxi zužitkujem pre dobro mojich pacientov.

Kde hľadáte šťastie a kam Vás to smeruje po absolvovaní štúdia?

Vzhľadom na alarmujúcu situáciu čakacích dôb a dostupnosti vyšetrení pre reumatologických pacientov na Slovensku, by som teda veľmi rada priložila ruku k dielu a aj preto mám v záujme pokračovať v špecializačnom štúdiu v tomto odbore. Myslím si, že každá dobrá misia má začať doma. Aj z tohto dôvodu chcem ďalej budovať tradíciu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s reumatickými ochoreniami v regióne východného Slovenska, lebo tam, kde je moje srdce šťastné, tam, verím, že budem môcť šťastných robiť aj iných.


Čo u Vás zavážilo, že ste si zo všetkých možností vybrali reumatológiu?

K výberu tohto zamerania ma vedie môj hlboký záujem o internú medicínu a najmä problematiku reumatológie, s ktorou sa už od detstva stretávam v najbližšom okolí. To ma inšpirovalo aj k napísaniu mojej diplomovej práce s názvom Extraskeletálne prejavy Morbus Bechterev, ktorej vedúcou bola pani prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH. z I. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP. Pri písaní som mala v rámci výskumnej časti tiež možnosť nadviazať inšpiratívnu spoluprácu s ambulantnou sférou u pani MUDr. Anny Sabovej vo Vranove nad Topľou.


Ako je to teraz s atestačným procesom, keď si lekár vyberie reumatológiu?

Akreditovaným pracoviskom pre výkon špecializácie v odbore reumatológia je Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU). Reumatológia predstavuje jeden zo základných odborov spadajúcich do internej medicíny. V prvých dvoch rokoch špecializačného štúdia je teda základnou podmienkou absolvovanie spoločného internistického kmeňa, ktorý je ukončený postupovou skúškou. Následne prebieha výhradne reumatologická príprava v trvaní troch rokov. Dĺžka atestačného štúdia teda štandardne predstavuje päť rokov. Oproti minulosti, je trvanie tejto atestácie kratšie o jeden rok.


Máte nejaké sny alebo plány, čo by ste chceli v praxi priniesť pre pacientov s reumou?

Počas môjho pôsobenia na zahraničných stážach som sa utvrdila v tom, že medicína je kolektívna práca a beneficiencia pacienta najdôležitejšia. V multikultúrnom tíme lekárov som sa naučila vážiť si viac každú odbornosť a pochopila som, že centrom môjho pôsobenia má byť pacient, na ktorého mám mať dostatok času, premýšľať o jeho problémoch spektrálne a snažiť sa mu pomôcť neustálym vzdelávaním sa v najnovších diagnostických a terapeutických postupoch. Rada by som teda aj naďalej pokračovala v nadobúdaní a vymieňaní si skúseností aj v rámci medzinárodných spoluprác. Vzhľadom na rýchlosť inovácie technológií pokladám za perspektívne už overené nové zahraničné diagnosticko-terapeutické postupy v oblasti reumatológie, implementovať do starostlivosti o reumatologických pacientov aj v našej domovine. Rovnako tak si dávam za cieľ spolupodieľať sa na zvyšovaní povedomia o reumatizme v spoločnosti, čomu sa venuje aj Vaša Liga proti reumatizmu SR.


Ďakujem Vám za podnetný rozhovor.

Jana Dobšovičová Černáková

—————
Téma: Osobnosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.