> Osteoartróza
Osteoartróza

Osteoartróza je nezápalové ochorenie kĺbov a chrbtice, ktoré môže mať rôznu príčinu ale podobné zmeny na kĺboch, chrbtici a podobný klinický obraz. Osteoartróza postihuje kĺbovú chrupku a následne aj priľahlé štruktúry – kosť, kĺbovú blanu, puzdro šľachy a svaly v okolí kĺbov.

Patrí medzi najčastejšie choroby pohybovej sústavy, najčastejšie príčiny práceneschopnosti a  invalidity u nás i vo svete. Častejšie postihuje ženy ako mužov. Postihuje až 15% obyvateľstva. Najčastejšia je u osôb stredného a vyššieho veku a jej výskyt sa vekom progresívne zvyšuje. V populácii  nad 65 rokov  sa OA  röntgenologicky (rtg) diagnostikuje až u 50% osôb, vo vekovej skupine nad 75 rokov je až u 80% vyšetrených. U starších ľudí je hlavnou príčinou bolesti a funkčných porúch pohybového aparátu. Pretože dochádza k predlžovaniu dĺžky života a celkovému starnutiu populácie  možno očakávať ďalší nárast  incidencie aj prevalencie OA a tým sa osteoartróza stáva medicínskym a socioekonomickým problémom.

Rozoznávajú sa dve základné formy choroby: primárna (idiopatická)  a sekundárna, ktorá je dôsledkom iného ochorenia.

Primárna OA je podmienená viacerými mechanizmami, pri osteoartróze je porušená rovnováha medzi  novotvorbou  a odbúravaním kĺbovej chrupky  v prospech odbúravania.  Dôležitú úlohu zohráva vrodená  predispozícia: uplatňuje sa najmä pri osteoartróze  kĺbov na prstoch rúk.

Sekundárna OA je podmienená iným ochorením, ktoré rôznymi mechanizmami zapríčiňuje vznik OA. Sekundárnu OA môžu vyvolať metabolické, anatomické, zápalové choroby alebo môže vzniknúť po poškodení kĺba úrazom. Pri sekundárnej OA je poškodenie chrupky zapríčinené poškodením jej štruktúry metabolickými alebo zápalovými chorobami a na druhej strane nefyziologickým zaťažením kĺbov a chrbtice pri normálnej štruktúre chrupky.

Chorobné zmeny v kĺbe postihnutom osteoartrózou

V kĺbovej chrupke vznikajú trhliny, chrupka sa rozvlákňuje, na okraji kĺba vznikajú výrastky, zužuje sa kĺbová štrbina. Výrastok na okraji kĺbovej štrbiny sa nazýva osteofyt. Na tieto zmeny kĺbová blana reaguje miestnym zápalom a pri preťažení  zvýšenou tvorbou tekutiny v kĺbe. V krvi a v kĺbovej tekutine sa zvyčajne nezisťujú zápalové zmeny.

Subjektívne príznaky osteoartrózy

  • Bolesť pri OA je najdôležitejší a spravidla prvý príznak choroby. Spočiatku je bolesť námahová a ustupuje v kľude. Pre osteoartrózu kĺbov dolných končatín je typická štartovacia bolesť – prítomná pri prvých krokoch po období kľudu. V pokročilejších štádiách sa zjavuje kľudová a nočná bolesť.
  • Stuhnutosť v ranných hodinách nepresahuje 30 minút. Strata pohyblivosti v postihnutom kĺbe sa nachádza  pri rozvinutej forme OA.
  • Nestabilita kĺba, zníženie funkcie a funkčná nedostatočnosť sú prejavom pokročilých štádií OA.

Nález na postihnutom kĺbe:

  • Zhrubnutie postihnutého kĺba je spôsobené výrastkami na okraji  kĺbových štrbín.
  • Pri pohybe v postihnutom kĺbe sú prítomné drásoty .
  • Opuch mäkkých častí a tekutina v kĺbe sa vyskytuje pri preťažení kĺba a bývajú prechodné.
  • Deformity a obmedzenie pohyblivosti sú neskoršímmi prejavmi OA.
  • Priebeh OA je kolísavý: striedajú sa obdobia výraznejšej bolestivosti  najmä pri záťaži a poveternostných vplyvoch s obdobiami relatívneho kľudu. Prirodzené postupovanie choroby je pomalé.

Nodálna osteoatróza je pomenovanie pre osteoartrózu kĺbov prstov rúk.
Koxartróza je osteoartróza bedrového kĺba.
Gonartróza je osteoartróza kolenných kĺbov.
Osteoartróza na chrbtici postihuje medzistavcové kĺby a stavcové telá.

Liečba osteoartrózy

Liečba OA musí byť komplexná, dlhodobá, vyžaduje si spoluprácu pacienta a zo strany lekárov interdisciplinárny prístup – spoluprácu reumatológa, ortopéda, fyziatra, praktického lekára i ďalších odborných lekárov. Rozdeľuje sa na nefarmakologickú, nefarmakologickú a chirurgickú.

Cieľom liečby OA je spomaliť progresiu choroby, zmierniť bolesti, potlačiť zápal, odstrániť rizikové faktory, zachovať a zlepšiť kvalitu života.

Nefarmakologická liečba
Liečba OA sa začína nefarmakologickými liečebnými postupmi.

Poučenie pacienta: pacientovi  treba vysvetliť príčiny a podstatu choroby, získať ho pre spoluprácu pri dodržiavaní   opatrení denného režimu, pravidelnom  cvičení  a správnej životospráve. Dôležité je  používanie ortopedických  pomôcok,   šetrenie váhonosných kĺbov a chrbtice pred nadmerným zaťažením.

Pohybová liečba: Pri svalovej atrofii sa zhoršuje kĺbové zaťaženie tým, že sa oslabuje tlmenie nárazov a tak sa prispieva k  poškodeniu kĺba. Správne  zameraný liečebný telocvik zlepšuje funkciu postihnutých kĺbov, zväčšuje svalovú silu, upravuje svalovú nerovnováhu a nesprávne pohybové stereotypy.

Fyzikálna liečba (diatermia, ultrazvuk, TENS) umožňuje prehrievanie postihnutých štruktúr, zlepšuje lokálny metabolizmus, ale má iba podporný význam  a nenahradí  liečebný telocvik a balneoprocedúry. Využíva sa aj laseroterapia, magnetoterapia, akupunktúra, termoterapia, balneoterapia.

Protetická liečba spočíva v predpisovaní pomôcok na ochranu kĺbov (ortézy) ortopedickej obuvi, vložiek do topánok barlí ap.

Medikamentózna liečba osteoartrózy
Farmakologická liečba sa zavádza vtedy, keď  nefarmakologické  postupy nie sú dostatočne účinné, v prípade iritačnej synovitídy a pri bolestivých príznakoch.

Lieky s rýchlym nástupom  účinku – Tieto lieky potláčajú bolesť a zápalové príznaky, ale neovplyvňujú  priebeh choroby.  Podávajú sa lieky  analgetiká (hlavne  paracetamol), nesteroidové protizápalové lieky,  miestna liečba (masti, gély, náplaste). Ich účinok nastupuje do niekoľkých hodín, ale odoznie po ukončení liečby.

Symptomaticky pomaly pôsobiace lieky na osteoartrózu – Glukózamínsulfát (GS) po užití prechádza biologickými bariérami do tkanív,  cez synoviálnu blanu a do kĺbovej chrupky.  Spomaľuje  rtg progresiu OA  pri liečbe GS a tieto štúdie podporujú názor, že GS má štruktúru modifikujúci účinok (33, 34). Chondroitínsulfát je makromolekula, ktorá je súčasťou kĺbovej chrupky.  Po užití priaznivo ovplyvňuje metabolizmus chondrocytov, má tiež protizápalový účinok., znižuje  kľudovú bolestivosť, rannú stuhnutosť a spomaľuje  rtg progresiu osteoartrózy drobných kĺbov rúk (36). Kyselina hyalurónová je makromolekulová látka vysokej väzkosti,  ktorá po vnútrokĺbovom podaní  zlepšuje výživu chrupky  a „mazanie“ kĺbových plôch. Má aj priaznivý vplyv na štruktúrne zmeny chrupky (37). Diacereín  je výťažok z rebarbory. Spomaľuje rtg progresiu orsteoartrózy. Účinkuje tak,  že  inhibuje sekréciu interleukínu 1 (IL-1), fagocytózu leukocytov a tvorbu kyslíkových radikálov. Inhibuje syntézu metaloproteináz, kolagenáz, stromelyzínu, stimuluje syntézu proteoglykánov a kolagénu. Morfologické štúdie preukázali účinné spomalenie rontgenologickej  progresie osteoartrózy (38). ASU (avocado/soya unsaponifiables) je výťažok z avokádového a sójového oleja. Má priaznivý vplyv na príznaky osteoartgrózy.

Chirurgická liečba
Artroskopicky sa vykonáva odstránenie lomkov odumretej chrupky. Operačne možno korigovať  deformity. Osové úchylky. Totálna endoprotéza sa indikuje  pri  výraznom poškodení váhonosných kĺbov (koleno, bedrá), s deformáciou, obmedzením pohyblivosti a kľudovou bolestivosťou.

Zdroj: Národný ústav reumatických chorôb

—————
Téma: Ochorenia

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.
26. novembra 2022 v Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a prezidentky Asociácie na ochranu...
Liga proti reumatizmu na Slovensku reflektuje aktuálnu situáciu v zdravotníctve SR. Nie sú nám ľahostajné žiadne problémy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Veľmi kritická situácia je však aj v reumatológii. Je veľký nedostatok reumatológov.