> OZNAM
OZNAM

    

OZNAM O POZASTAVENÍ VEREJNEJ ZBIERKY

Boli sme upozornení listom z MV SR, že od 1.7.2014 platí na Slovensku nový Zákon o verejných zbierkach č.162/2014. Preto musíme do konca mesiaca júl 2014 (ako všetky mimovládne neziskové organizácie/MNO, ktorým bola povolená verejná zbierka v tomto období) verejnú zbierku ukončiť a požiadať o ďalšie povolenie na verejnú zbierku na rovnaký účel.  Počas tohto obdobia (do 31.07.2014) Vás chceme informovať, že možnosť podporiť verejnú zbierku na podporu Centra sociálno-psychologickej podpory pre pacientov trpiacich na reumatické ochorenie, máte už len pár dní a potom Vás o novom termíne, odkedy bude verejná zbierka opäť povolená, budeme včas a v rámci všetkých dostupných možností informovať. Teraz už je len tzv. dobeh zbierky, ktorá bola riadne schválená a povolená podľa v minulosti platnej legislatívy. 

Fórum donorov je preto tiež nútené vzhľadom na túto situáciu k 31.7.2014 pozastaviť a dočasne zatvoriť všetky DMS brány pre organizácie, ktoré mali spustené zbierky na základe predchádzajúcich povolení MV SR a realizovali ich prostredníctvom darcovskej sms.

Ďakujeme za pochopenie.

Nás táto situácia tiež zaskočila, ale veríme, že nám zostanete verní a projerkt CS-PP budete podporovať aj naďalej, hneď ako to bude opäť možné. 

 

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.