> Oznámenie o ZMENE a inovovaní služieb v CS-PP
Oznámenie o ZMENE a inovovaní služieb v CS-PP

Kancelária Ligy proti reumatizmu SR dočasne obmedzila stránkové hodiny a osobný kontakt v NÚRCH-u. Prechádzame na HOME OFFICE. Kontaktujte nás na e-mail: liga@mojareuma.sk alebo na mobil: 0917 790 264.

Poradňa CS-PP je vám k dispozícii každý deň na nižšie uvedených kontaktoch.

Poradňa Centra sociálno-psychologickej podpory sídli v NÚRCH-u a jej prevádzku a služby zabezpečuje pre pacientov NÚRCH-u a členov Liga proti reumatizmu SR. Do ponuky služieb poradne CS-PP sme pridali on-line telefonickú a mailovú poradňu (viď plagátik).

NOVINKOU je už spomínaná online poradňa základného sociálneho poradenstva cez mailovú komunikáciu: cspp@mojareuma.sk.

Po prekonaní karantény bude Liga poskytovať základné sociálne poradenstvo v NÚRCH-u. Nájdete nás v kancelárii Ligy na prízemí budovy, na chodbe, kde sú odbery (okienko do vestibulu). Záujemcovia sa môžu objednať na t.č., informácie na mieste poskytne sociálna pracovníčka.

Veríme, že zavedením noviniek prispejeme o ďalší kúsok k lepšej informovanosti pacientov a pomôžeme riešiť vaše problémy v sociálnej oblasti.

Ďakujeme Vám za priazeň.

LPRe SR

—————
Téma: Centrum sociálno-psychologickej podpory

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...