> VYHODNOTENIE podujatí SDR/WAD 2013
VYHODNOTENIE podujatí SDR/WAD 2013

Vyhodnotenie 7.ročníka BEHU A CHȎDZE reumatológov a reumatikov pre zdravie

Liga proti reumatizmu SR už po siedmykrát organizovala beh a chôdzu reumatológov a reumatikov pre zdravie. Podujatie bolo symbolicky rozdelené do dvoch blokov – štafetový beh v miestnych pobočkách a kluboch a centrálny beh v Bratislave. Spolu sa na podujatiach zúčastnilo 1 273 účastníkov.

Štart štafetového behu sa uskutočnil 3.októbra 2013 na Štrbskom Plece, kde beh uskutočnila LPRe – MP Bardejov v rámci svojho rekondičného pobytu. Po prvýkrát sa bežalo vo všetkých 16 organizačných jednotkách LPRe SR. Centrálny beh sa konal v Bratislave 12.10. 2013 v deň, kedy si pripomíname Svetový deň reumatizmu/artritídy.

MP Bardejov………………………………………………..43 účastníkov
MP Martin ………………………………………………… 18 účastníkov
MP Čadca ………………………………………………… 75 účastníkov
MP Púchov ……………………………………………….. 73 účastníkov
MP Košice ………………………………………………. 117 účastníkov
MP Topoľčany……………………………………………. 43 účastníkov
MP Lučenec …………………………………………….. 120 účastníkov
MP Žilina …………………………………………………. 34 účastníkov
Klub Kĺbik (PNaCB)……………………………………… 68 účastníkov
Klub Motýlik (CB)……………………………………….. 16 účastníkov
MP Bratislava (CB)………………………………………. 5 účastníkov
MP Trnava …………………………………………….. 153 účastníkov
MP Poprad………………………………………………. 19 účastníkov
Partizánske ……………………………………………. 158 účastníkov
MP Trenčín………………………………………………  21 účastníkov
MP Ilava …………………………………………………. 89 účastníkov
Centrálny BEH v BA……………………………………. 221 účastníkov
Spolu:…………………………………………………. 1 273 účastníkov

 

Svetový deň artritídy si pripomíname od roku 1996 a je oslavovaný každoročne 12. októbra.
Ľudia s reumatickými ochoreniami z celého sveta sa v tento deň spoja, aby bolo počuť ich hlas.     

Miestne pobočky pripravili ako súčasť BEHU aj odborné prednášky, výstavy, prezentácia, stretnutia členov a kultúrne podujatia.

31.08-01.09.2013 Medzinárodné pracovné stretnutie zástupcov Revma Ligy ČR a LPRe SR v Luhačoviciach

20.-21.09.2013 Motivačno-vzdelávací kurz lídrov LPRe SR za účasti zástupcov z MP/klubov a spoločné zasadnutie Predsedníctva LPRe SR v Piešťanoch

– súčasťou podujatia bude 3. PREDNÁŠKOVÉ  POPOLUDNIE  pre pacientov NÚRCH (20.09.2013 o 14.00 h) vo veľkej zasadačke Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch

Svetový deň artritídy je ideálnou možnosťou pre organizácie, napr. ako je naša Liga proti reumatizmu na Slovensku a jej miestnych pobočiek a klubov, aby pri svojich podujatiach a kampaniach zvýšili povedomie o špeciálnych problémoch a limitujúcich otázkach týkajúcich sa každodenného života ľudí s reumatickými chorobami.

Cieľom Svetového dňa artritídy je:

1.  Zvýšiť povedomie o reumatických chorobách a osloviť viac lekárov, nie len reumatológov, čo najviac ľudí s RA (reumatoidnou artritídou) a širokú verejnosť.
2. Ovplyvňovať verejnú politiku, iniciovať zmeny a podporovať kampane za tvorbu a uplatňovanie zákonov, ktoré uľahčia život všetkým ŤZP.

3. Zabezpečiť, aby všetky osoby s reumatickými chorobami a ich opatrovatelia mali možnosť využiť podporné služby v bio-psycho-sociálnej oblasti.

Svetový deň artritídy je informačne podporovaný a riadený EULAR, Európskou Ligou proti reumatizmu (sledujte ich webovú stránku).

ZDRAVÉ STARNUTIE, ZDRAVÉ DOSPIEVANIE

Témou Svetového dňa artritídy (WAD 2013-2014) je zdravé starnutie pre osoby s reumatickými ochoreniami. Vzťahuje sa na telesné a duševné zmeny, ktoré nastanú, ako súčasť procesu starnutia, od narodenia až po celú dobu života, rovnako ako všetky ostatné faktory, ktoré majú vplyv na našu schopnosť vychutnať optimálnu kvalitu života, vrátane prístupu do budov, možnosti cestovania hromadnou dopravou, využitím nových technológií, liekov a ošetrení.

Toto všetko by mal obsiahnuť slogan pre WAD 2013 – 2014 kampaň: “Žiť lepšie, mať dôstojnú starobu – rásť a starnúť s reumatickými chorobami pohybového systému”.

Odteraz až do decembra 2014 bude prebiehať množstvo aktivít, ktoré pokrývajú rôzne oblasti života a otázky, ktoré sú dôležité pre ľudí vyrastajúcich a starnúcich s reumatickým ochorením.

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky