> Pacienti ocenili výnimočných lekárov a sestry
Pacienti ocenili výnimočných lekárov a sestry

Na konferencii Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorá sa uskutočnila pod prípravným vedením prezidentky AOPP PhDr. Márie Lévyovej  po prvý krát odovzdávali ocenenie #mojasestra a #môjlekár. Prvým ročníkom ocenenia bola založená nová tradícia AOPP. Pacienti poďakovali zdravotníkom, ktorí nad rámec svojich povinností pomáhajú pacientom a ich pacientskym občianskym združeniam.

Liga proti reumatizmu premenila obe nominácie. Ocenenie „Môj lekár“ si z rúk pani ministerky zdravotníctva prevzala MUDr. Elena Košková. Krásnu trblietavú plaketu „Moja sestra“ si prevzala Mgr. Katarína Barančíková.

Pani doktorka MUDr. Elena Košková, PhD. je detskou reumatologičkou v Národnom ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch a nestorkou detskej reumatológie na Slovensku. Je nielen skvelou diagnostičkou a obetavou lekárkou, ale hlavne poradkyňou, priateľkou malých pacientov a ich rodičov.

 

 

Mgr. Katka Barančíková je čerstvou nositeľkou ocenenia Moja sestra, pracuje v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch (NÚRCH) ako koordinátor biologickej liečby. Okrem práce sestry pomáha ako dobrovoľníčka v Lige proti reumatizmu na Slovensku, kde napomáha pri organizovaní odborných seminárov, pri príprave prednášok a spoločných projektov. Svojou dobrovoľníckou prácou prispieva k rozvoju a skvalitňovaniu pomoci pacientom, čím spája svet medicíny a pacientskeho života.

https://primar.sme.sk/c/20965575/ocenili-odbornost-aj-ludskost-pacienti-vyzdvihli-vynimocnych-lekarov-a-sestry.html?ref=njctse

 

 

 

 

 

 

Desať ocenených lekárov a sestier po prvýkrát dostane cenu „Môj lekár“ a „Moja sestra“, ktorú udeľuje Asociácia na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky (AOPP) za ich prácu a podporu pacientským organizáciám a pacientom.

Ocenenie vyjadruje charakter starostlivosti, založenej na odbornosti, humanite, ľudskosti a pomoci pacientským organizáciám a pacientom pri liečbe, vzdelávaní, či vyrovnávaní sa s ich ochorením. Desiatku ocenených lekárov a sestier nominovali jednotlivé pacientské organizácie. Vyhlasovanie ocenenia prebehne v piatok 23. novembra počas Druhej celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP.

Čítajte viac: https://primar.sme.sk/c/20965575/ocenili-odbornost-aj-ludskost-pacienti-vyzdvihli-vynimocnych-lekarov-a-sestry.html#ixzz5XQwzYAFm

Liga proti reumatizmu na Slovensku nominovala na ocenenie „Môj lekár“ pani MUDr.  Elenu Koškovú, PhD., lebo robí prácu, ktorá ju napĺňa, dodáva jej zmysel a neustále pripomína, čo je v živote naozaj dôležité pre naše deti a pre nás všetkých, takto často ďakujú lekárke rodičia a detskí pacienti s reumatologickými ochoreniami.

MUDr. Elena Košková, PhD. je detskou reumatologičkou v Národnom ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch a nestorkou detskej reumatológie na Slovensku. Je nielen skvelou diagnostičkou a obetavou lekárkou, ale hlavne poradkyňou, priateľkou malých pacientov a ich rodičov. „Pani doktorka sa neustále vzdeláva a hľadá pre svojich malých pacientov spôsoby na implementáciu nových diagnostických a liečebných postupov do praxe. Svoje praktické skúsenosti a odborné znalosti odovzdáva svojim mladším kolegom.“ Nikdy neodmietla pozvanie pacientskeho združenia Kĺbik, ktoré združuje detských pacientov s reumatologickými ochoreniami a vždy prišla na besedu s účastníkmi Rekondično-integračného pobytu s detskými pacientmi.

 

Liga proti reumatizmu na Slovensku nominovala na ocenenie „Moja sestra“ Mgr. Katarínu  Barančíkovú,  lebo je ochotná vždy poradiť a pomôcť nielen pacientom, ale aj svojim kolegyniam a lekárom. Jej komunikácia s pacientom je na úrovni profesionála, ktorému nechýba ochota počúvať, ľudský a empatický prístup.

Mgr. Katka Barančíková vyštudovala odbor ošetrovateľstvo na Trnavskej univerzite, na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Pracuje v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch (NÚRCH) ako koordinátor biologickej liečby. Okrem práce sestry pomáha ako dobrovoľníčka v pacientskom združení Liga proti reumatizme, kde napomáha pri organizovaní odborných seminárov, pri príprave prednášok a koordinácií spoločných projektov Ligy proti reumatizmu, aby pacienti s reumatickým ochorením a ich príbuzní mali prístup k informáciám týkajúcich sa prevencie a liečby ochorenia. Svojou dobrovoľníckou prácou prispieva k rozvoju a skvalitňovaniu pomoci pacientom, čím spája svet medicíny a pacientskeho života. Pacienti hodnotia pani magistru ako sestru odborníčku na pravom mieste, ktorá má organizačný talent a schopnosť riešiť aj zložité situácie ako tímový hráč, ale aj ako zodpovedný jednotlivec.

Čítajte viac: https://primar.sme.sk/c/20965575/ocenili-odbornost-aj-ludskost-pacienti-vyzdvihli-vynimocnych-lekarov-a-sestry.html#ixzz5XR05jZWT

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.