> Parkovacie preukazy pre ŤZP osoby
Parkovacie preukazy pre ŤZP osoby

   Pre držiteľov starých osobitných označení vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu bol stanovený termín 31. decembra 2012. Do konca roka je teda lehota na výmenu osobitného označenia za parkovací preukaz opatrený znakom Európskej únie, platný v celej Európskej únii. Staré platné osobitné označenie vozidla 01, vydané do 31. decembra 2008 vtedajším obvodným úradom vám vymenia na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny za parkovací preukaz bezplatne. O výmenu parkovacieho preukazu však treba písomne požiadať.

Lehota na podanie žiadosti o výmenu parkovacieho preukazu plynie už od 1. februára 2009 a trvá do 31. decembra 2012.

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.