> Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014
Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014

Plán aktivít Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Lučenec na rok 2014 

 

12.03.2014    Členská schôdza v Dennom centre pre seniorov od 15:00 hod.

 30.04.2014    Návšteva náučného chodníka v Šiatorskej Bukovinke – Opekanie

                        Doprava autobusom – odchod bude upresnený.

 22.05.2014    Členská schôdza v Dennom centre pre seniorov od 15:00 hod.

                        Prednáška Mgr. Červenáka o čínskej medicíne.

 17.05.2014     Skupinové kúpanie v Rapovciach – doprava individuálne.

 20.08.2014     Výlet na termálne kúpalisko v Bükszéku – Maďarsko.

                        Doprava – autobusom.

 24.09.2014     Športový deň v Lučenských kúpeľoch – opekanie. 

 13.10.2014     8. ročník Behu reumatikov a reumatológov v Mestskom parku od 15:00 hod.

                        Spojené s posedením v Bielej labuti.

 19.11.2014     Členská schôdza v Dennom cente pre seniorov  od 15:00 hod.

                        Prednáška MUDr. Čupku – O cievnych chorobách.

 15.12.2014     Slávnostný záver roka 2014, mikulášske posedenie – os 15:00 hod.

                        Miesto konania sa upresní.

Vzhľadom k tomu, že podstatná časť našich aktivít sa koná v Dennom centre pre seniorov, oznamujeme týmto našim členom, že dňa 24.4.2014 sa bude konať jarné upratovanie  týchto priestorov, preto je vhodné, aby sa tohto zúčastnili aj naši členovia.

Výbor miestnej pobočky  bude zasadať v nasledovných termínoch:

10.03.2014   Od 10:00 hod.

07.04.2014   -“-

12.05.2014   -“-

09.06.2014   -“-

11.08.2014   -“- 

08.09.2014   -“-

06.10.2014   -“-

10.11.2014   -“-

08.12.2014   -“-

                                                          Predsedníčka LPRe – MP LC

 

Vyhodnotenie činnosti za rok 2013 

LPRe-MP Lučenec

Správu vytvoril: Mária Gilanová

Výbor LPRe-MP Lučenec schválil dňa: 13.1.2014

 
 

P.č.

Popis činnosti podľa plánu z predchádzajúceho roka

 Počet členov

     Splnené

     Nesplnené

 1.

Výročná členská schôdza za rok 2012

        66

  splnené

 

 2.

Stretnutie z príležitosti MDŽ, Mesiaca knihy

        53

  splnené

 

 3.

Stretnutie z príležitosti Svetového dňa mozgu, spojené s prednáškou

        32

  splnené

 

 4.

Deň matiek – kultúrny program. Prednáška o slovenskom kúpeľníctve,

Den Euromelanoma Day,

Deň kože- deň dotykov –  prednáška

        49

  splnené

 

 5.

Vyhodnotenie vyšetrenia znamienok.

Prednáška o obezite.

Prednáška o vitamíne K2-KALCIKINOM.

Prednáška o liečbe svrabu .

        29

  splnené

 

 6.

Zájazd Eger

       

 

nesplnené –nezabezpečený autobus

 7.

Zájazd Mezokovesd

 

 

nesplnené

 8.

Zájazd Taliansko

       38

 splnené

 

 9.

Guľášpárty v policajnom klube, prednáška o onkologických ochoreniach

       54

 splnené

 

10.

Relaxačný pobyt Turčianske Teplice

       38

 splnené

 

11.

7.ročník Behu reumatológov a reumatikov v Lučenci

Mesiac úcty k starším , prednáška o neznášanlivosti liekov

 

       72

 

       33

 splnené

 

 splnené

 

12.

Svetový deň psoriázy- prednášky 2x.

Ukončenie roka, posedenie a odmeňovanie jubilantov

       70

 splnené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť nad rámec plánu

Počet členov

Dátum

 

 1.

Zájazd Podhájska

       39

25.5.2013

 

 2.

Zájazd Bukszék

       45

       33

5.6.2013

20.7.2013

 

 3.

Beh reumatológov a reumaticko v Turčianskych Tepliciach

38+10členov z Miest.pob.Trenčín

5.10.2013

 

 4.

Prednáška- Vznik odboru reumatológie, význam Siťajových dní a založenie Ligy proti reumatizmu na Slovensku

      38

5.10.2013

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

V Lučenci, dňa 13.1.2014                              Mária Gilanová

                                                                        predsedníčka LPRe-MP Lučenec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.