> Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014
Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014

 Plán činnosti na rok 2014 

 1. Január –        Výročná schôdza

 2. Február –       Nákup permanentiek  na rehabilitáciu                              

 3. Marec –         Divadelné predstavenie ODA Trenčín                                                     

 4. Apríl            Kubranský kotlík

 5. Máj              Zájazdy – kúpanie Veľký Meder

 6. September –  Kúpanie Veľký Meder

 7. Október –      Beh pri príležitosti dňa reumatizmu

  8. November  – Vianočná kapustnica

   

   Vyhodnotenie činnosti za rok 2013   

   LPRe – MP Trenčín   
   Správu vytvoril: Janka Kučerová   
   Výbor LPRe – MP Tenčín  schválil: dňa 22.1.2014   

  P.Č. Popis činnosti podľa plánu z predch. roka Počet členov Splnené Nesplnené


  1. Zasadnutie výboru MP  mesačne 
  2. Výročná členská schôdza                                56                  28.1.2013 
  3. Rekondičný pobyt Turčianske Teplice             6                   27.5.-2.6.2013 
  4. Rekondičný pobyt Turčianske Teplice           10                   30.9. – 6.10.2013 
  5. Návšteva divadla v Nitre                                 45                  18.4.2013 
  6. Kúpanie Veľký Meder                                     42                  15.6.2013 
  7. Beh reumatikov miestnej pobočky                  21                  26. 10. 2013 
  8. Mikuláške posedenie                                       44                  29.11.2013 
  9. Permanentky do rehab. bazéna Trenč.Teplice 13  
  10. September – kúpanie na termálnom kúpalisku                   /nebol záujem
  11. Permanentky rehabilitačného centra AZZP    2  

   Činnosť nad rámec plánu   
  1. Návšteva výstavy Gardena v Nitre                   42                       18.4.2013 
  2. Beh reumatikov Bratislava                                 6                       12.10.2013 

   V Trenčíne 24. 1.2014 Janka Kučerová  
    predsedníčka LPRe – MP Trenčín                                                    

     

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.