> Plánované úlohy na rok 2013
Plánované úlohy na rok 2013

LPRe – MP Partizánske

Plánované úlohy na rok 2013:   

1.      Spolupracovať s mestským úradom pri organizovaní „Týždňa zdravia“ v meste Partizánske.

2.      Zorganizovanie 4 odborných prednášok na tému reumatizmus

3.      Zakúpenie lístkov do termálnych kúpeľov Malé Bielice pre všetkých členov LPRe – MP.

4.      Kultúrno – spoločenské posedenie pre všetkých členov v mesiaci december

5.      Zúčastňovať sa akcií poriadaných  LPRe SR.

6.      Zorganizovať celočlenskú schôdzu pri príležitosti svetového dňa reumatizmu v mesiaci október

7.      Zapojiť sa do ďalšieho ročníka celoslovenskej akcie „Beh reumatikov a reumatológov“.

8.      Spolupráca s miestnymi občianskymi združeniami a ďalšími organizáciami tretieho sektora pri organizácii charitatívnych, spoločenských a kultúrnych podujatí.

9.      Pokračovať v spolupráci s LPRe – MP Topoľčany a rozšíriť spoluprácu s inými pobočkami LPRe.

10.  Získavanie sponzorov za účelom materiálnej a finančnej podpory realizácie jednotlivých podujatí.

 

 

                                                                            MUDr. Lívia Brušková

                                                                       Predsedníčka LPRe – MP Partizánske

V Partizánskom 04.02.1013.

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.