> Plnenie plánovaných úloh za rok 2012
Plnenie plánovaných úloh za rok 2012

LPRe – Miestna pobočka Lučenec

 

 

 

                        

  1. /9.2.2012/

     Naše aktivity začali výročnou schôdzou 9. februára, kedy sme oslávili aj desiate výročie založenia nášho klubu. V tejto pre nás sviatočnej atmosfére sme si vypočuli a na videorekordére uvideli prednášku MUDr. Strapkovej o modernej liečbe osteoporózy. Priblížila bežné aj moderné formy liečby tohto ochorenia. Uviedla aj najčastejšie typy osteoporóznych zlomenín.

  1. /15.3.2012/  

    „Týždeň mozgu“ – Mozog a jeho funkcia bol názov prednášky ktorou nám MUDr. Ľupták priblížil vážnosť tohto ochorenia. Popísal názorne časti mozgu a jeho funkcie. Zdôraznil, že základom mozgu je pamäť, ktorej štádiá  sú krátkodobá a dlhodobá. Uvedené pamäte sú zraniteľné, pretože aj mozog potrebuje energiu, získava ju hlavne správnou výživou, dostatkom vitamínu B. V seniorskom veku je dôležité prekrvovať mozog predovšetkým tréningom pamäte. Tento spočíva v lúštení krížoviek, hlavolamov a spoločenských hier. Osobitnú pozornosť venoval Alzheimerovej  chorobe, ktorá má na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Rozoznávajú sa tri štádiá ochorenia a to: ranné, stredné a silné. Prvým varovným signálom je opakované zabúdanie v postihnutí krátkodobej pamäte. Tento jav sa podceňuje a pripisuje sa starobe /začínať sa môže už v štyridsiatke/, preto sa uvedené ochorenie diagnostikuje neskoro. Na záver pani Gubániová premietla krátky film k uvedenej téme ohľadne správnej výživy. Pri príležitosti MDŽ nám deti z materskej školy pripravili krátky kultúrny program.

  1. /10.5.2012/

    Deň kože – Deň dotykov – Euromelanoma Day.

V tento deň  bola prezentovaná prednáška MUDr. Vojtáša Ivana, primára kožného oddelenia v Banskej Štiavnici o zmenách znamienok na koži. Pomocou videozáznamu sme mohli vidieť zmeny znamienok v rôznych štádiách ochorenia až po zhubné. Upozornil na včasné odstránenie znamienok, kedy je možné úplné vyliečenie. Potom sú to ťažšie stavy, kedy je potrebná dlhodobá liečba, ktorá je nákladná. Pri neskorej diagnóze nepomôže operácia ani chemoterapia.

     Ďalšou prednáškou, ktorú mala MUDr. Pavlusová  sme si pripomenuli Deň kože – Deň dotykov. Zameraná bola hlavne na psoriázu a bol kladený dôraz na neinfekčnosť tohto ochorenia. Tiež sa hovorilo o liečbe atopického ekzému hlavne u detí.

Pekným kultúrnym programom sme si pripomenuli Deň matiek.

  1. /14.6.2012/  

   Svojou prednáškou pani Hrašková z Úradu práce a sociálnych vecí v Lučenci oboznámila prítomných o zmene zákona a z toho vyplývajúce nároky na kompenzačné príspevky pri konkrétnych ochoreniach, vybavovanie preukazu ZŤP, nároku na benzín, opravu domu, kúpeľne atď. Ďalej upozornila, že preukazy vydané do roku 2009 sú neplatné, treba  požiadať o ich výmenu.

     Na tomto stretnutí boli vyhodnotené aj aktivity I. polroku a bolo dôrazne upozornené na dovyberanie členských príspevkov.

JUDr. Kvaková informovala o Mimoriadnom valnom zhromaždení v Piešťanoch a predsedníčka pani Gilanová informovala o II. konferencii pacientských organizácií.

Okrem toho sme organizovali jednodňové zájazdy do kúpeľných miest za účelom kúpania v termálnych vodách a to 2x Podhájska, 2x Eger, 1x Tiszaujváros.

V auguste sa uskutočnil 10 – dňový pobyt pri mori v Taliansku  v Lignane. Počasie nám prialo a tak sme  na plno vychutnávali vodu a slnko, čo sa prejavilo na našej pokožke a kĺboch. Návšteva Benátok len umocnila pekné zážitky. Deti si tiež užili morskej vody, guliverlandie- podmorský svet, vozenie na vláčiku, či rikši, ako aj iných atrakcií, ktoré sú pre deti pripravené. Zdraví sme sa vrátili domov s predsavzatím, že o rok pôjdeme opäť.

  1. /13.9.2012/

   Jesenné stretnutie sa konalo v policajnom klube. Na zahájení sa zúčastnili za mesto Lučenec primátorka pani Alexandra Pivková a poslanec MÚ pán Ján Jackuliak. Za Obvodný úrad v Lučenci pán Branislav Hámorník, prednosta a poslanec BBSK. Naše pozvanie prijal aj pán Marián Svorad z firmy SVOMA s.r.o., ktorý je zároveň aj našim sponzorom. Toto podujatie bolo zahájené básňou  „MARÍNA“, ktorú predniesla pani Kozová. Nasledovala prednáška, ktorú prezentovala pani Peprná z firmy DOLIVA. Rozdala nám vzorky tejto liečebnej kozmetiky a názorne na videozázname sme videli jednotlivé výrobky, ktoré sú určené na kožné ochorenia, reumatické ochorenia ako aj starostlivosť o celé telo.

Na tomto stretnutí sme si pripomenuli aj Svetový deň reumatizmu a Svetový deň psoriázy.

11. októbra bude Beh pre zdravie, na ktorý pozvala pani predsedníčka všetkých prítomných.

Začiatok je o 14.00 hod. na Námestí republiky, kde bude aj prezentácia. Po ukončení behu bude nasledovať kultúrny program v Dome kultúry B.S. Timravy, ktorý sa bude konať z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Zároveň  sa uskutoční aj výstavka ručných prác našich seniorov.  Toto podujatie je darom primátorky mesta Lučenec seniorom.

Po vyčerpaní programu sa podávala kapustnica. K dobrej nálade nám nechýbala pani Strigáčová so svojou harmonikou a tak sme v dobrej nálade zotrvali až do večerných hodín.

V tomto jesennom období sa uskutočnia aj ďalšie podujatia.

Od 3. októbra do 9. októbra  2012 sa zúčastníme relaxačno-rehabilitačného pobytu v Trenčianskych Tepliciach. 

 22. novembra 2012 sa bude konať posedenie s jubilantmi a zároveň sa rozlúčime s našim pracovným rokom 2012.

V Lučenci, 18.9.2012  

Mária Gilanová

predsedníčka LPRe- MP Lučenec

 

 

Mŕtve more aj pri Lučenci

 

Kúpelná letná sezóna 2012 bola významnou udalosťou pre okres Lučenec.

V neďalekej obci Rapovce sa otváralo nové kúpalisko a to s morskou vodou teplou až 38ºC. Potešili sa hlavne občania s reumatickými, ako aj s kožnými ochoreniami. Nemalú radosť mali však aj astmatici, ktorým sa očividne zlepšilo dýchanie. A tak bazény praskali vo švíkoch, ako sa tomu u nás ľudovo hovorí, pretože boli vždy úplne plné. Prekvapením bolo aj nočné kúpanie, pretože večery bolo ešte teplé. Na svoje si prišli aj deti, pre ktoré je vybudovaný detský bazén. Postarané je aj o občerstvenie a oddychový kútik. Pred slnkom nás chránili len dáždniky a naše klobúky, no veríme že v budúcnosti nejaké to „tienidlo“ pribudne.

Potešilo by verejnosť aj kúpanie v zimných mesiacoch, vieme, že začiatky sú ťažké, no dáme sa prekvapiť.

Prevádzkovateľovi by sme sa chceli poďakovať za túto možnosť kúpania, pretože sa nám odbúralo cestovanie do Podhájskej.

 M. Gilanová predsedníčka LPRe- MP Lučenec

 

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.