> Pohyb aj poučenie proti osteoporóze
Pohyb aj poučenie proti osteoporóze

Pozvánka na jubilejný KURZ – X. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX KINEZIOTERAPIE s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky

(súbor odborných prednášok s nácvikom cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Termín konania:jednodňový kurz 20. 04. 2017

Miesto konania: Gymnázium I. Kupca, Komenského 13, Hlohovec

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel/fax:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

 

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na problematiku vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V ďalšej časti sa odborný program venuje závažnosti osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr. V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.
Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou osteoporózy, pre fyzioterapeutov, sestry gynekologických, osteologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a prihláška na www.rrc.sk (časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s pridelením kreditov.

Jubilejný ročník kurzu je úvodnou akciou “Cvičením a chôdzou proti osteoporóze v každom veku“

20.- 23. 04. 2017 v Hlohovci.

Druhý deň v duchu hesla IOF „Miluj svoje kosti, chráň si svoju budúcnosť! bude v sále kina „Úsmev“  program venovaný chodeckému športu v Hlohovci. V jeho úvode film pripomínajúci históriu aktivít, spojený s besedou so športovými osobnosťami  (napr. Jozef Pribilinec, Jozef Benčík), ďalej prednáška „Osteoporóza – tichý zlodej kostí – dôležitosť pohybovej aktivity“

a na záver symbolické chodecké „kolečko“ po pešej zóne v čele so zástupcami mladých registrovaných chodcov spolu so všetkými zúčastnenými bez rozdielu veku.

Tretí deň  bude  spojenie s „Medzinárodným chodeckým  mítingom“- s prisľúbenou účasťou aj

olympijského víťaza Mateja Tótha. Disciplíny sú určené pre všetky vekové skupiny registrovaných chodcov,  ale i pre všetkých ostatných, od detí materských škôl, základných, stredných škôl…až po kluby dôchodcov.

Zároveň bude otvorená provizórna „Osteologická ambulancia“ poskytujúca poradenstvo lekárov v problematike osteoporózy.

 

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky