> Pohyb nás sprevádza celý život
Pohyb nás sprevádza celý život

      “Rok 2012 je „Medzinárodným rokom  aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.“

     Ak sa zamyslíme, že rok 2012 je venovaný aktívnemu starnutiu, musíme si dať otázku, či vieme vôbec starnúť a prijímať túto prirodzenú a neodvrátiteľnú časť nášho života. Staroba nie je choroba, ale možno starobu „odsunúť“.Aktívne starnutie znamená hlavne pohyb, pozitívne myslenie, vnímanie všetkého čo sa okolo nás deje mladými očami. Pohyb nás sprevádza celý život, tak prečo vyradiť pohyb z nášho života práve teraz, keď ho najviac potrebujeme. Ako sa hýbať? Treba cvičiť doma, v telocvični, v kolektíve, v rôznych skupinách. Ako túto myšlienku uplatňujeme u nás? Miestna pobočka LPRe SR v Púchove sústreďuje pomerne veľkú časť ľudí v pokročilejšom veku, ale aj mladých, ktorým záleží na udržiavaní a utužovaní svojho zdravia pohybom, pokiaľ sa dá.+FOTO

 

     V roku 2004 sa začala písať kronika o činnosti klubu. Našou hlavnou činnosťou je cvičenie. Za tento čas sa vystriedalo v telocvični veľa žien. Dnes je to z takmer 100 členov iba polovica tých, ktorí začínali. Sú tu ale nové tváre, veď obmena je prirodzená. Cvičíme každú stredu jednu hodinu v telocvični ZŠ Gorazdova. Našou výhodou je, že máme výbornú cvičiteľku, bývalú zdravotníčku, pani Milku Filovú. Po celý čas od založenia obetavo odovzdáva zo seba všetko, čo dobrá cvičiteľka odovzdať môže. Pritom má operované obidva bedrové kĺby. Neraz sa pýtame, kde berie toľko energie. Ona odpovedá, že od nás. A my zasa od nej. V tomto prípade sa ukazuje, ako pohyb po zdravotnej a psychickej stránke pomáha. Ako dobré cvičiteľky sa ukázali aj nebohá Martuška Bossányová, Veronika Krošláková, Magduška Boráková. V prípade potreby zastúpi aj niektorá z nás. Vekové zloženie je u nás od 30 do 80 rokov. Nie je preto dôvod hovoriť, že v šesťdesiatke sme na cvičenie už staré. Nie je to tak. Začať cvičiť možno v každom veku. V kúpeľoch Nimnica cvičenie vo vode. Po každom cvičení v telocvični je relaxácia. Po nej urobíme kruh, pochytáme sa za ruky a všetci zarecitujeme našu hymnu :

„Postavme z lásky most“

„Podajme si ruky – zlo nech nejde s nami,

buďme si priateľmi, buďme si sestrami.

Podajme si ruky – nech láska zvíťazí !

Nech ohnivká sme zlaté spojené v reťazi.

Podajme si ruky – nech príde láska k nám.

Otvorme jej srdce i brány všetkých strán.“

Zatlieskame, usmejeme sa na seba a rozchádzame sa s vedomím, že o týždeň sa stretneme znovu. Koľko nás bolo dnes ? Päťdesiatdva. O týždeň nás bude určite viac. Odovzdali sme ďalšie prihlášky.

                                                                                 Jánošková Mária členka LPRe–MP Púchov

Ďalšie články

V tomto volebnom roku máme v Pláne činnosti našej pobočky množstvo nových, ale aj tradičných aktivít. Stále nám však pri ich realizácii stojí v ceste zatiaľ nezlikvidovaný nepriateľ - koronavírus, ktorý je už druhý rok súčasťou nášho života a práve on...
Rozhovor s doc. MUDr. Zdenkom Killingerom
Zažite 17. júla 2021 o 19:00 – 22:00 hod. večer plný napätia, zábavy a dobrého jedla - nenechajte si ujsť show program živý šach v Piešťanoch!